Skapa kapslade mallar i Dreamweaver

Lär dig hur du skapar kapslade mallar för att styra innehåll på sidor som delar designelement i Dreamweaver.

En kapslad mall är en mall vars design och redigerbara områden är baserade på en annan mall. Kapslade mallar är användbara när du vill kontrollera innehåll på en plats som delar flera designelement, men har ett fåtal varianter mellan sidorna. En basmall kan t.ex. innehålla bredare designområden och vara användbar för flera innehållsmedarbetare på en plats, medan en kapslad mall kan definiera de redigerbara områdena på sidorna ytterligare för ett visst avsnitt på en plats.

Redigerbara områden i en basmall skickas till den kapslade mallen och förblir redigerbara på sidor som skapas från en kapslad mall såvida inte nya mallområden infogas i dessa områden.

Ändringar i en basmall uppdateras automatiskt i mallar som är baserade på basmallen och i alla mallbaserade dokument som är baserade på huvudmallarna och de kapslade mallarna.

I följande exempel innehåller mallen trioHome tre redigerbara områden som heter Body, Nav Bar och Footer:

En mall med tre redigerbara områden

Om du vill skapa en kapslad mall baserar du ett nytt dokument på mallen som skapades och sparar det sedan som en mall och ger den namnet TrioNested. I den kapslade mallen har två redigerbara områden lagts till i det redigerbara området som heter Body.

Kapslad mall

När du lägger till ett nytt redigerbart område i ett redigerbart område som skickats till den kapslade mallen kommer markeringsfärgen i det redigerbara området att ändras till orange. Innehåll som du lägger till utanför det redigerbara området, t.ex. grafiken i editableColumn, är inte längre redigerbart i dokument som är baserade på den kapslade mallen. De blåmarkerade redigerbara områdena förblir redigerbara i dokument som är baserade på den kapslade mallen, oavsett om områdena läggs till i den kapslade mallen eller skickas från basmallen. Mallområden som inte innehåller ett redigerbart område skickas till mallbaserade dokument som redigerbara områden.

Skapa en kapslad mall

Med kapslade mallar kan du skapa varianter på en basmall. Du kan kapsla in flera mallar för att definiera alltmer specifika layouter.

Som standard skickas alla redigerbara mallområden från basmallen via den kapslade mallen till dokument som är baserade på den kapslade mallen. Det betyder att om du skapar ett redigerbart område i en basmall och sedan skapar en kapslad mall, så kommer det redigerbara området att visas i dokument som är baserade på den kapslade mallen (om du inte infogar några nya mallområden i det området i den kapslade mallen).

Obs!

Du kan infoga mallkod inuti ett redigerbart område så att det inte passerar som ett redigerbart område i dokument som är baserade på den kapslade mallen. Sådana områden har en orange kant istället för en blå.

 1. Skapa ett dokument från mallen som du vill basera den kapslade mallen i. Gör något av följande:

  • Klicka på Mallar till vänster i resurspanelen. Välj Ny mall i det nedersta fönstret.

  • Klicka på Arkiv > Nytt. I dialogrutan Nytt dokument väljer du kategorin Sida från mall och väljer sedan platsen som innehåller mallen som du vill använda. Dubbelklicka på mallen i listan Mallar för att skapa ett nytt dokument.

 2. Välj Arkiv > Spara som. I dialogrutan Spara som väljer du Mallfiler i listrutan för Spara som.

 3. Ange ett namn i rutan Spara som och klicka på OK för att spara det nya dokumentet som en kapslad mall.

Förhindra att ett redigerbart område skickas vidare till en kapslad mall

I kapslade mallar har vidarebefordrade redigerbara områden en blå kant. Du kan infoga mallkod inuti ett redigerbart område så att det inte passerar som ett redigerbart område i dokument som är baserade på den kapslade mallen. Sådana områden har en orange kant istället för en blå.

 1. I kodvyn letar du reda på det redigerbara området som du inte vill vidarebefordra.

  Redigerbara områden definieras av kommentartaggar för mallen.

 2. Lägg följande kod till koden för det redigerbara området:
  @@(" ")@@

  Den här mallkoden kan placeras varsomhelst i <!-- InstanceBeginEditable --><!-- InstanceEndEditable --> -taggar som omringar det redigerbara området. Exempel:

  <!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" --> 
  <p>@@("")@@ Editable 1 </p> 
  <!-- InstanceEndEditable -->
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto