Användarhandbok Avbryt

Skapa kapslade mallar i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du skapar kapslade mallar för att styra innehåll på sidor som delar designelement i Dreamweaver.

En kapslad mall är en mall vars design och redigerbara områden är baserade på en annan mall. Kapslade mallar är användbara när du vill kontrollera innehåll på en plats som delar flera designelement, men har ett fåtal varianter mellan sidorna. En basmall kan t.ex. innehålla bredare designområden och vara användbar för flera innehållsmedarbetare på en plats, medan en kapslad mall kan definiera de redigerbara områdena på sidorna ytterligare för ett visst avsnitt på en plats.

Redigerbara områden i en basmall skickas till den kapslade mallen och förblir redigerbara på sidor som skapas från en kapslad mall såvida inte nya mallområden infogas i dessa områden.

Ändringar i en basmall uppdateras automatiskt i mallar som är baserade på basmallen och i alla mallbaserade dokument som är baserade på huvudmallarna och de kapslade mallarna.

I följande exempel innehåller mallen trioHome tre redigerbara områden som heter Body, Nav Bar och Footer:

En mall med tre redigerbara områden

Om du vill skapa en kapslad mall baserar du ett nytt dokument på mallen som skapades och sparar det sedan som en mall och ger den namnet TrioNested. I den kapslade mallen har två redigerbara områden lagts till i det redigerbara området som heter Body.

Kapslad mall

När du lägger till ett nytt redigerbart område i ett redigerbart område som skickats till den kapslade mallen kommer markeringsfärgen i det redigerbara området att ändras till orange. Innehåll som du lägger till utanför det redigerbara området, t.ex. grafiken i editableColumn, är inte längre redigerbart i dokument som är baserade på den kapslade mallen. De blåmarkerade redigerbara områdena förblir redigerbara i dokument som är baserade på den kapslade mallen, oavsett om områdena läggs till i den kapslade mallen eller skickas från basmallen. Mallområden som inte innehåller ett redigerbart område skickas till mallbaserade dokument som redigerbara områden.

Skapa en kapslad mall

Med kapslade mallar kan du skapa varianter på en basmall. Du kan kapsla in flera mallar för att definiera alltmer specifika layouter.

Som standard skickas alla redigerbara mallområden från basmallen via den kapslade mallen till dokument som är baserade på den kapslade mallen. Det betyder att om du skapar ett redigerbart område i en basmall och sedan skapar en kapslad mall, så kommer det redigerbara området att visas i dokument som är baserade på den kapslade mallen (om du inte infogar några nya mallområden i det området i den kapslade mallen).

Obs!

Du kan infoga mallkod inuti ett redigerbart område så att det inte passerar som ett redigerbart område i dokument som är baserade på den kapslade mallen. Sådana områden har en orange kant istället för en blå.

 1. Skapa ett dokument från mallen som du vill basera den kapslade mallen i. Gör något av följande:

  • Klicka på Mallar till vänster i resurspanelen. Välj Ny mall i det nedersta fönstret.

  • Klicka på Arkiv > Nytt. I dialogrutan Nytt dokument väljer du kategorin Sida från mall och väljer sedan platsen som innehåller mallen som du vill använda. Dubbelklicka på mallen i listan Mallar för att skapa ett nytt dokument.

 2. Välj Arkiv > Spara som. I dialogrutan Spara som väljer du Mallfiler i listrutan för Spara som.

 3. Ange ett namn i rutan Spara som och klicka på OK för att spara det nya dokumentet som en kapslad mall.

Förhindra att ett redigerbart område skickas vidare till en kapslad mall

I kapslade mallar har vidarebefordrade redigerbara områden en blå kant. Du kan infoga mallkod inuti ett redigerbart område så att det inte passerar som ett redigerbart område i dokument som är baserade på den kapslade mallen. Sådana områden har en orange kant istället för en blå.

 1. I kodvyn letar du reda på det redigerbara området som du inte vill vidarebefordra.

  Redigerbara områden definieras av kommentartaggar för mallen.

 2. Lägg följande kod till koden för det redigerbara området:
  @@(" ")@@

  Den här mallkoden kan placeras varsomhelst i <!-- InstanceBeginEditable --><!-- InstanceEndEditable --> -taggar som omringar det redigerbara området. Exempel:

  <!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" --> 
  <p>@@("")@@ Editable 1 </p> 
  <!-- InstanceEndEditable -->
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto