Användarhandbok Avbryt

Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek och anpassa egenskaperna i SVG-filer.

 Från och med 16 november 2021 har möjligheten att extrahera SVG från en Illustrator-resurs tagits bort från Dreamweaver. Använd denna lösning för att aktivera bildformatsalternativet och konvertera Illustrator-resurser (.ai) till PNG 32/PNG 24/PNG 8/JPEG-format. Alternativt kan användaren exportera Illustrator-resurser till SVG-format från Illustrator.

Om du har sparat Illustrator-bilder eller licensierade Adobe Stock-bilder i Creative Cloud Libraries kan du extrahera dem som webboptimerade SVG-filer på dina Dreamweaver-webbplatser. När du drar bilder från bibliotekspanelen till dina webbplatser infogas de som SVG-filer som standard. Mer information finns i Återanvända grafik som har sparats i bibliotek.

Om du vill anpassa SVG-filernas egenskaper kan du redigera inställningarna i options.json-filen som finns på följande plats:

 • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<locale>\Configuration\SVGOptions\
 • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<locale>/Configuration/SVGOptions/

JSon-objektet för konvertering av AI-filer till SVG-filer kan innehålla följande egenskaper:

Egenskapsnamn Värde Beskrivning
trimToArtBounds boolskt SVG:n täcker bilden oberoende av OMG-dokumentets mått.
useViewBox boolskt Om trimToArtBounds och useViewBox är satta till true ändras inte dokumentets innehåll. I stället ändras viewBox-värdet för SVG:ns rotelementet så att innehållet segmenteras och zoomas så det passar.
constrainToDocBounds boolskt Klipper det synliga innehållet efter dokumentgränserna.
preserveAspectRatio sträng

Proportionerna bestäms av SVG-specifikationen. När ett värde anges för preserveAspectRatio åsidosätts det beräknade värdet av svgWriter. Du rekommenderas därför inte ange detta värde.

Obs! För meet och xMidYMid meet använder du motsvarande sträng, xMidYMid, för minskad filstorlek.

styling sträng

Den här egenskapen är valfri och standardvärdet är class:

 • class: Använd elementet global och referera till blocket med attributet för klass.
 • style: Använd attributet för format för att använda formategenskaper på element.
 • attribute: Använd attributet för presentation för att använda formategenskaper på element.
prefix sträng Ett prefix som läggs till på alla ID:n och klassnamn. Det gör att alla SVG-dokument kan ha unika namnscheman. Flera SVG-dokument kan infogas i ett enda HTML-dokument utan konflikter mellan ID:n eller klassnamn så länge som de angivna prefixen är unika.
cropRect objekt En rektangel med egenskaperna x, y, bredd och höjd. X och y är valfria. Anger en rektangel som SVG-dokumentet beskärs till. Om måtten är mindre än beskärningsrektangeln används utfyllnad.
minify   Undviker indentering, nya rader och blanksteg i SVG-utdata. Använder minimala ID:n.
idType sträng
 • regular: Standardmetoden för att skapa ID:n. Baseras lämpligen på lager-/objektnamn i programmet.
 • minimal: Skapar kortast möjliga ID:n oberoende av användardefinierade lager-/objektnamn i programmet.
 • unique: Skapar UUID:n baserat på rfc4122 i formatet xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx.
precision inte giltigt Antalet siffror efter flyttalet. Antalet måste vara mellan 0 och 10, och anpassas om något annat anges. Standardvärdet är 3.
isResponsive boolskt Om detta är true fyller SVG-dokumentet visnings-/bildområdet (inga bredd- eller höjdattribut har angetts för SVG-roten).
carriageReturn  boolskt Som standard använder svgWriter LF för radslut. När carriageReturn är true, används CRLF för radslut.
indrag sträng Använd en anpassad sträng som indrag. Exempelvis tabbindrag. Standardvärdet är i det här fallet 2 blanksteg.
fillFilter boolskt Filter används endast på ett elements fyllning. Linjen påverkas inte och ritas ovanpå det filtrerade innehållet.
documentUnits  sträng mm | cm | pc | in – De angivna enheterna för dokumentet används på rotelementets bredd- och höjdattribut.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?