Användarhandbok Avbryt

Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Använd visuella mediefrågor för att visa och redigera webbsidor vid olika brytpunkter som motsvarar olika skärmstorlekar.

Mediefrågor är en CSS3-modul där du kan designa responsiva webbplatser genom att definiera olika formatregler för olika enheter och medietyper. Utifrån de här reglerna återges och anpassas innehållet efter olika villkor, som skärmstorlekar, storlek på webbläsarfönster, enhetsstorlek och -orientering samt upplösning.

Du kan lägga till mediefrågor med hjälp av regeln @media i din CSS. Eller så kan du skapa separata formatmallar för olika medietyper och sedan anropa dem med följande syntax:

<link rel='stylesheet' media='all' href='normal.css' />
<link rel='stylesheet' media='print' href='print.css' />
<link rel='stylesheet' media='screen and (min-width: 701px)' href='medium.css' />

Webbläsaren i enheten kontrollerar mediefrågan och använder motsvarande CSS-fil för att visa webbsidan. 

Mer information finns i den här artikeln.

Du kan lägga till mediefrågor genom att lägga till den relevanta koden i dina HTML- eller CSS-filer. Dessutom låter Dreamweaver dig skapa och hantera mediefiler enkelt med:

Skillnaden mellan de här två sätten ligger i det visuella. Om du föredrar att koda och sedan visa ändringarna i Live-vyn använder du CSS Designer. Om du hellre vill se sidan med olika brytpunkter och samtidigt göra designändringar är det bättre att använda visuell mediefråga.

Fält för visuell mediefråga

Fälten för visuell mediefråga är en visuell representation av de mediefrågor som finns på en sida. Med de här fälten blir det lättare för dig att se webbsidan med olika brytpunkter och se hur olika delar av webbsidan formateras på nytt i olika visningsrutor. När du visar sidan i olika visningsrutor kan du göra designändringar för en viss visningsruta utan att siddesignen i andra visningsrutor påverkas.

Visuell mediefråga består av tre fält i form av vågräta rader, där varje rad representerar en kategori mediefrågor:

 •  Grön: mediefrågor med max-width-villkor
 •  Blå: mediefrågor med både min-width- och max-width-villkor
 •  Lila: mediefrågor med min-width-villkor
Obs!

Mediefrågorna som visas i CSS Designer-panelen har också de här färgerna.

Varje kategori kan bestå av en eller flera mediefrågor. Om ett villkor i en mediefråga inte är definierat i dokumentet visas heller inte motsvarande stapel för den visuella mediefrågan. Om dokumentet till exempel inte innehåller villkor för minsta bredd visas inte den lila stapeln.

Brytpunktsvärdena visas på staplarna. Minsta bredd är till vänster och största bredd är till höger om stapeln.

Brytpunktsvärden

A. Brytpunkter B. Fält för visuell mediefråga C. Ikon för Lägg till mediefråga D. Navigeringslist (scrubber) 

Dölja eller visa visuella mediefrågor

Fältet för visuell mediefråga visas som standard i Live-vyn. Om du vill dölja fältet använder du växlingsknappen för att visa/dölja fält för visuella mediefrågor i verktygsfältet.

Växla mellan brytpunkter

Om du vill visa sidan i en särskild storlek (brytpunkt) klickar du på motsvarande mediefrågefält: Dokumentet fästs vid brytpunkten.

Du kan även dra navigeringslisten till önskad brytpunkt.

Om du vill ändra vyns storlek till samma storlek som dokumentfönstret i Dreamweaver gör du något av följande:

 • Dubbelklicka var som helst i det grå området till höger om dokumentet där texten Dubbelklicka för att anpassa bredd visas. Dra navigeringslisten till vänster om det grå området inte visas.
 • Välj alternativet Full bredd i listrutan längst ned i dokumentfönstret.
Ändra storleken på visningsområdet
Ändra storleken på visningsområdet

Om det här alternativet inte visas drar du navigeringslisten och minskar webbsidans storlek.

Redigera mediefrågor visuellt

 1. Klicka på det fält för visuell mediefråga som motsvarar den mediefråga du vill redigera.

  Storlekshandtag visas. För mediefrågor som har värden för både min och max-width visas storlekshandtag på båda sidor om fältet.

  Ändra storlek på handtag

 2. Dra i handtagen för att få önskad storlek.

  Mediefrågorna uppdateras automatiskt med de nya värdena för min-width och/eller max-width. Ett meddelande om att mediefrågan redigerats visas. Om det finns flera mediefrågor som motsvarar fältet för visuell mediefråga så uppdateras alla mediefrågor. Det antal mediefrågor som uppdaterades visas tillsammans med meddelandet. 

Obs!

Du kan ångra genom att trycka på Ctrl+Z (Win) eller Cmd+Z (Mac).

Du kan också dubbelklicka på brytpunktsvärdena och skriva värden med tangentbordet. 

Lägga till nya mediefrågor

 1. Dra navigeringslisten längs linjalen för att få önskad storlek.

 2. Klicka på .

  Lägga till mediefrågor
  Lägga till mediefrågor

 3. Alternativet max-width är markerat som standard i popupen som visas. Välj min-width eller min-max genom att välja motsvarande alternativ i listrutan och välja önskat värde.

  Välj sedan en CSS-källa där mediefrågan ska läggas till.

  Om du väljer att skapa en ny CSS-fil visas ett annat fönster. Ange namn och sökväg för den nya CSS-filen och klicka på OK.

Obs!

Du kan ångra genom att trycka på Ctrl+Z (Win) eller Cmd+Z (Mac).

Ta bort mediefrågor

 1. Högerklicka på motsvarande fält för visuell mediefråga.

 2. Klicka på Ta bort och klicka sedan på den mediefråga du vill ta bort.

 3. Klicka på OK för att bekräfta att du vill ta bort alla mediefrågor och tillhörande väljare.

Obs!

Du kan ångra genom att trycka på Ctrl+Z (Win) eller Cmd+Z (Mac).

Visa koden för mediefrågor

 1. Högerklicka på önskat fält för visuell mediefråga och håll muspekaren ovanför Gå till kod.

  Då visas en lista med alla mediefrågor i det särskilda brytpunktsintervallet tillsammans med filerna där de angetts.

 2. Klicka på önskad mediefråga och navigera till motsvarande kod i kodvyn.

  Om kodvyn inte visas växlas dokumentet över till delad vy för att visa koden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto