Ange sidegenskaper

Lär dig hur du anger HTML-sidegenskaper och CSS-egenskaper, till exempel egenskaper för teckensnitt, bakgrundsfärg och bakgrundsbild, för din Dreamweaver-sida.

Du kan ange layout- och formategenskaper för varje sida som du skapar i Dreamweaver. Det gör du i dialogrutan Sidegenskaper (Arkiv > Sidegenskaper). I dialogrutan Sidegenskaper kan du ange standardtypsnittfamiljen och typsnitts standardstorlek, bakgrundfärgen, marginaler, länkformat och många andra aspekter av sidans design. Du kan ange nya sidegenskaper för varje sida som du skapar och du kan ändra egenskaper för befintliga sidor. Ändringarna som du gör i dialogrutan Sidegenskaper gäller för hela sidan.

Dreamweaver har två metoder för att ändra sidegenskaper: CSS eller HTML. Adobe rekommenderar att du använder CSS för att ange bakgrunder och ändra sidegenskaper.

Obs!

Sidegenskaper som du väljer gäller enbart det aktiva dokumentet. Om en sida har en extern CSS-formatmall ersätts inte taggarna som anges i formatmallen, eftersom den påverkar alla andra sidor där mallen används.

Ange egenskaper för CSS-sidans typsnitt, bakgrundsfärg och bakgrundsbild

Du kan ange flera grundläggande layoutalternativ för webbsidorna i dialogrutan Sidegenskaper. Det gäller bland annat typsnittet, bakgrundsfärgen och bakgrundsbilden.

 1. Välj Arkiv > Sidegenskaper eller klicka på knappen Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.

 2. Välj kategorin Utseende (CSS) och ange alternativen.

  Typsnitt på sidan

  Anger webbsidornas standardtypsnittsfamilj. Dreamweaver använder den typsnittsfamilj du anger, såvida du inte uttryckligen väljer ett annat typsnitt för ett textelement.

  Storlek

  Anger typsnittets standardstorlek på webbsidorna. Dreamweaver använder den typsnittsstorlek du anger, såvida du inte uttryckligen väljer en annan storlek för ett textelement.

  Textfärg

  Anger typsnittens färg.

  Bakgrundsfärg

  Ställer in bakgrundsfärg för sidan. Klicka på rutan Bakgrundsfärg och välj en färg i färgväljaren.

  Bakgrundsbild

  Ställer in en bakgrundsbild. Klicka på Bläddra och bläddra sedan till bilden och markera den. Du kan även ange sökvägen till bakgrundsbilden i rutan Bakgrundsbild.

  Dreamweaver visar bakgrundsbilden upprepade gånger om den inte fyller hela fönstret, precis som webbläsare gör. (Vill du inte att bakgrundsbilden ska upprepas bör du använda CSS och stänga av funktionen.)

  Upprepa

  Anger hur bakgrundsbilden visas på sidan:

  • Välj alternativet Ingen upprepning om du bara vill att bakgrundsbilden ska visas en gång.

  • Välj alternativet Upprepa om du vill att bilden ska visas upprepade gånger i både vertikal och horisontell ledd.

  • Välj alternativet Upprepa x om du vill att bilden ska visas upprepade gånger i horisontell ledd.

  • Välj alternativet Upprepa y om du vill att bilden ska visas upprepade gånger i vertikal ledd.

  Vänstermarginal och Högermarginal

  Anger storleken på vänster och höger sidmarginal.

  Toppmarginal och Bottenmarginal

  Anger storleken på den topp- och bottenmarginalen.

Ange egenskaper för HTML-sidor

Om du anger egenskaper i den här kategorin i dialogrutan Sidegenskaper kommer sidan att HTML-formateras i stället för CSS-formateras.

 1. Välj Arkiv > Sidegenskaper eller klicka på knappen Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.

 2. Välj kategorin Utseende (HTML) och ange alternativen.

  Bakgrundsbild

  Ställer in en bakgrundsbild. Klicka på Bläddra och bläddra sedan till bilden och markera den. Du kan även ange sökvägen till bakgrundsbilden i rutan Bakgrundsbild.

  Dreamweaver visar bakgrundsbilden upprepade gånger om den inte fyller hela fönstret, precis som webbläsare gör. (Vill du inte att bakgrundsbilden ska upprepas bör du använda CSS och stänga av funktionen.)

  Bakgrund

  Ställer in bakgrundsfärg för sidan. Klicka på rutan Bakgrundsfärg och välj en färg i färgväljaren.

  Text

  Anger typsnittens färg.

  Länk

  Anger länktextens färg.

  Besökta länkar

  Anger färgen på texten i besökta länkar.

  Aktiva länkar

  Anger vilken färg som visas då användaren klickar på en länk.

  Vänstermarginal och Högermarginal

  Anger storleken på vänster och höger sidmarginal.

  Toppmarginal och Bottenmarginal

  Anger storleken på den topp- och bottenmarginalen.

Ange rubrik och kodningsegenskaper för en sida

Alternativen Titel/Kodning i Sidegenskaper gör det möjligt att ange dokumentets teckenuppsättning. Den gäller det språk som du skriver webbsidorna på. Med de här alternativen kan du också ange vilket normaliseringsformat för Unicode som teckenuppsättningen används med.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Sidegenskaper
  • Klicka på Fönster > Egenskaper och klicka sedan på Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.
 2. Välj Titel/kodning i panelen Sidegenskaper. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • Titel: Anger sidrubriken som visas i namnlisten i dokumentfönstret och i de flesta webbläsare.
  • Dokumenttyp (DTD): Anger en dokumenttypsdefinition. Du kan t.ex. göra ett HTML-dokument XHTML-kompatibelt genom att välja XHTML 1.0 transitional eller XHTML 1.0 strict på snabbmenyn.
  • Kodning: Anger kodningen som används för tecken i dokumentet. Om du väljer (UTF-8) som dokumentkodning behövs ingen entitetskodning, eftersom alla tecken kan representeras i UTF-8 utan problem. Om du väljer någon annan dokumentkodning kan vissa tecken behöva representeras genom entitetskodning. Mer information om teckenentiteter finns på www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Läs in: Konverterar ett befintligt dokument eller öppnar det med en annan kodning.
  • Normaliseringsformat för Unicode: Går endast att välja om du väljer UTF-8 som dokumentkodning. Det finns fyra normaliseringsformer för Unicode. Den viktigaste är normaliseringsform C, eftersom den är den vanligaste formen som används i teckenmodellen för webben. Adobe tillhandahåller de tre övriga normaliseringsformerna för Unicode för fullständighets skull. I Unicode ser vissa tecken likartade ut, men de kan lagras på olika sätt i dokumentet. Tecknet ”ë” (e med trema) kan till exempel representeras som ett enda tecken, ”e-omljud”, eller som två tecken, ”vanligt e i latinkodning” + ”omljud”. Ett kombinationstecken i Unicode är ett tecken som är kopplat till det föregående, så omljudet visas ovanför latinskt e. Bägge formerna ger samma resultat, men vad som sparas i filen är olika för varje form. Normaliseringen är en process som ser till att alla tecken som kan sparas i olika format verkligen sparas i samma format. Alla ”ë”-tecken i dokumentet sparas alltså som ”e-omljud” eller som ”e” + ”omljud”. Bägge formerna används inte i samma dokument. Mer information om Unicode-normalisering och de särskilda former du kan använda finns på Unicode-webbplatsen på www.unicode.org/reports/tr15.
  • Inkludera Unicode-signatur (Byte Order Mark – BOM): Inkluderar en byteordningsmarkering (BOM) i dokumentet. En BOM är en två till fyra byte lång kod i början av textfilen. Den visar att filen är i Unicode-format och de efterföljande bytens byteordning. Eftersom UTF-8 saknar byteordning är det valfritt att lägga till en BOM med UTF-8-format. I formaten UTF-16 och UTF-32 är det obligatoriskt.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto