Användarhandbok Avbryt

Ange sidegenskaper

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du anger HTML-sidegenskaper och CSS-egenskaper, till exempel egenskaper för teckensnitt, bakgrundsfärg och bakgrundsbild, för din Dreamweaver-sida.

Du kan ange layout- och formategenskaper för varje sida som du skapar i Dreamweaver. Det gör du i dialogrutan Sidegenskaper (Arkiv > Sidegenskaper). I dialogrutan Sidegenskaper kan du ange standardtypsnittfamiljen och typsnitts standardstorlek, bakgrundfärgen, marginaler, länkformat och många andra aspekter av sidans design. Du kan ange nya sidegenskaper för varje sida som du skapar och du kan ändra egenskaper för befintliga sidor. Ändringarna som du gör i dialogrutan Sidegenskaper gäller för hela sidan.

Dreamweaver har två metoder för att ändra sidegenskaper: CSS eller HTML. Adobe rekommenderar att du använder CSS för att ange bakgrunder och ändra sidegenskaper.

Obs!

Sidegenskaper som du väljer gäller enbart det aktiva dokumentet. Om en sida har en extern CSS-formatmall ersätts inte taggarna som anges i formatmallen, eftersom den påverkar alla andra sidor där mallen används.

Ange egenskaper för CSS-sidans typsnitt, bakgrundsfärg och bakgrundsbild

Du kan ange flera grundläggande layoutalternativ för webbsidorna i dialogrutan Sidegenskaper. Det gäller bland annat typsnittet, bakgrundsfärgen och bakgrundsbilden.

 1. Välj Arkiv > Sidegenskaper eller klicka på knappen Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.

 2. Välj kategorin Utseende (CSS) och ange alternativen.

  Typsnitt på sidan

  Anger webbsidornas standardtypsnittsfamilj. Dreamweaver använder den typsnittsfamilj du anger, såvida du inte uttryckligen väljer ett annat typsnitt för ett textelement.

  Storlek

  Anger typsnittets standardstorlek på webbsidorna. Dreamweaver använder den typsnittsstorlek du anger, såvida du inte uttryckligen väljer en annan storlek för ett textelement.

  Textfärg

  Anger typsnittens färg.

  Bakgrundsfärg

  Ställer in bakgrundsfärg för sidan. Klicka på rutan Bakgrundsfärg och välj en färg i färgväljaren.

  Bakgrundsbild

  Ställer in en bakgrundsbild. Klicka på Bläddra och bläddra sedan till bilden och markera den. Du kan även ange sökvägen till bakgrundsbilden i rutan Bakgrundsbild.

  Dreamweaver visar bakgrundsbilden upprepade gånger om den inte fyller hela fönstret, precis som webbläsare gör. (Vill du inte att bakgrundsbilden ska upprepas bör du använda CSS och stänga av funktionen.)

  Upprepa

  Anger hur bakgrundsbilden visas på sidan:

  • Välj alternativet Ingen upprepning om du bara vill att bakgrundsbilden ska visas en gång.

  • Välj alternativet Upprepa om du vill att bilden ska visas upprepade gånger i både vertikal och horisontell ledd.

  • Välj alternativet Upprepa x om du vill att bilden ska visas upprepade gånger i horisontell ledd.

  • Välj alternativet Upprepa y om du vill att bilden ska visas upprepade gånger i vertikal ledd.

  Vänstermarginal och Högermarginal

  Anger storleken på vänster och höger sidmarginal.

  Toppmarginal och Bottenmarginal

  Anger storleken på den topp- och bottenmarginalen.

Ange egenskaper för HTML-sidor

Om du anger egenskaper i den här kategorin i dialogrutan Sidegenskaper kommer sidan att HTML-formateras i stället för CSS-formateras.

 1. Välj Arkiv > Sidegenskaper eller klicka på knappen Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.

 2. Välj kategorin Utseende (HTML) och ange alternativen.

  Bakgrundsbild

  Ställer in en bakgrundsbild. Klicka på Bläddra och bläddra sedan till bilden och markera den. Du kan även ange sökvägen till bakgrundsbilden i rutan Bakgrundsbild.

  Dreamweaver visar bakgrundsbilden upprepade gånger om den inte fyller hela fönstret, precis som webbläsare gör. (Vill du inte att bakgrundsbilden ska upprepas bör du använda CSS och stänga av funktionen.)

  Bakgrund

  Ställer in bakgrundsfärg för sidan. Klicka på rutan Bakgrundsfärg och välj en färg i färgväljaren.

  Text

  Anger typsnittens färg.

  Länk

  Anger länktextens färg.

  Besökta länkar

  Anger färgen på texten i besökta länkar.

  Aktiva länkar

  Anger vilken färg som visas då användaren klickar på en länk.

  Vänstermarginal och Högermarginal

  Anger storleken på vänster och höger sidmarginal.

  Toppmarginal och Bottenmarginal

  Anger storleken på den topp- och bottenmarginalen.

Ange rubrik och kodningsegenskaper för en sida

Alternativen Titel/Kodning i Sidegenskaper gör det möjligt att ange dokumentets teckenuppsättning. Den gäller det språk som du skriver webbsidorna på. Med de här alternativen kan du också ange vilket normaliseringsformat för Unicode som teckenuppsättningen används med.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Sidegenskaper
  • Klicka på Fönster > Egenskaper och klicka sedan på Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.
 2. Välj Titel/kodning i panelen Sidegenskaper. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • Titel: Anger sidrubriken som visas i namnlisten i dokumentfönstret och i de flesta webbläsare.
  • Dokumenttyp (DTD): Anger en dokumenttypsdefinition. Du kan t.ex. göra ett HTML-dokument XHTML-kompatibelt genom att välja XHTML 1.0 transitional eller XHTML 1.0 strict på snabbmenyn.
  • Kodning: Anger kodningen som används för tecken i dokumentet. Om du väljer (UTF-8) som dokumentkodning behövs ingen entitetskodning, eftersom alla tecken kan representeras i UTF-8 utan problem. Om du väljer någon annan dokumentkodning kan vissa tecken behöva representeras genom entitetskodning. Mer information om teckenentiteter finns på www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Läs in: Konverterar ett befintligt dokument eller öppnar det med en annan kodning.
  • Normaliseringsformat för Unicode: Går endast att välja om du väljer UTF-8 som dokumentkodning. Det finns fyra normaliseringsformer för Unicode. Den viktigaste är normaliseringsform C, eftersom den är den vanligaste formen som används i teckenmodellen för webben. Adobe tillhandahåller de tre övriga normaliseringsformerna för Unicode för fullständighets skull. I Unicode ser vissa tecken likartade ut, men de kan lagras på olika sätt i dokumentet. Tecknet ”ë” (e med trema) kan till exempel representeras som ett enda tecken, ”e-omljud”, eller som två tecken, ”vanligt e i latinkodning” + ”omljud”. Ett kombinationstecken i Unicode är ett tecken som är kopplat till det föregående, så omljudet visas ovanför latinskt e. Bägge formerna ger samma resultat, men vad som sparas i filen är olika för varje form. Normaliseringen är en process som ser till att alla tecken som kan sparas i olika format verkligen sparas i samma format. Alla ”ë”-tecken i dokumentet sparas alltså som ”e-omljud” eller som ”e” + ”omljud”. Bägge formerna används inte i samma dokument. Mer information om Unicode-normalisering och de särskilda former du kan använda finns på Unicode-webbplatsen på www.unicode.org/reports/tr15.
  • Inkludera Unicode-signatur (Byte Order Mark – BOM): Inkluderar en byteordningsmarkering (BOM) i dokumentet. En BOM är en två till fyra byte lång kod i början av textfilen. Den visar att filen är i Unicode-format och de efterföljande bytens byteordning. Eftersom UTF-8 saknar byteordning är det valfritt att lägga till en BOM med UTF-8-format. I formaten UTF-16 och UTF-32 är det obligatoriskt.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto