Lär dig hur du visar webbsidor i Dreamweaver i liggande eller stående format i mobila enheter.

På de flesta avancerade mobila enheter ändras sidorienteringen beroende på hur enheten hålls. När telefonen hålls lodrätt visas stående orientering. När telefonen vinklas så att den hålls vågrätt justeras sidan automatiskt så att den passar dimensionerna för liggande orientering.

I Dreamweaver är alternativet att visa en sida i antingen stående eller liggande orientering tillgänglig i både Live-vyn och designvyn. Med de här alternativen kan du testa hur sidan anpassas till dessa inställningar. Om det behövs kan du sedan ändra CSS-filen så att sidan visas korrekt i både stående och liggande orientering.

  1. Välj Visa > Live-visningsalternativ eller Alternativ för designvyn > Fönsterstorlek > Orientering, liggande eller Orientering, stående.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy