Koda dokument i Dreamweaver

Använd dokumentkodning i Dreamweaver för att ange vilken teckenkodning som används i dokumentet.

Dokumentkodningen är den teckenkod som används i ett dokument. Dokumentkodningen anges i en meta-tagg i dokumentets huvud. Den visar webbläsaren och Dreamweaver hur dokumentet bör avkodas och vilka typsnitt som ska användas för att visa den avkodade texten.

Om du till exempel anger Västerländsk (Latin1) infogas följande meta-tagg:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">.

Dreamweaver visar dokumentet med de typsnitt som du anger i typsnittsinställningarna för kodningen Västerländsk (Latin1). En webbläsare visar dokumentet med de typsnitt som användaren har angett för kodningen Västerländsk (Latin1).

Om du anger Japanska (Skift JIS) infogas följande meta-tagg:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">.

Dreamweaver visar dokumentet med de typsnitt som du anger för kodningen Japanska. Webbläsarna visar dokumentet med de typsnitt som användaren har angett för kodningen Japanska.

Du kan ändra kodningen för en sida och ändra standardkodningen som Dreamweaver använder när nya dokument skapas. Det gäller även typsnitten som används för att visa de olika kodningarna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto