Du kan skapa, ändra och ta bort CSS3-övergångar med panelen CSS-övergångar.

Om du vill skapa en CSS3-övergång ska du skapa en övergångsklass genom att ange värden för elementets övergångsegenskaper. Om du markerar ett element innan du skapar en övergångsklass appliceras övergångsklassen automatiskt på det markerade elementet.

Du kan välja att lägga till den CSS-kod som genereras i det aktuella dokumentet eller ange en extern CSS-fil.

Skapa och applicera CSS3-övergångseffekter

 1. (Valfritt) Markera ett element (stycke, rubrik osv.) som du vill lägga till övergången till. Du kan också skapa en övergång och använda den för ett element senare.

 2. Välj Fönster > CSS-övergångar.

 3. Klicka .

 4. Skapa en övergångsklass med hjälp av alternativen i dialogrutan Ny övergång.

  Målregel

  Ange ett namn på väljaren. Väljaren kan vara valfri CSS-väljare, till exempel en tagg-, regel-, ID- eller sammansättningsväljare. Om du till exempel vill lägga till övergångseffekter för alla <hr>-taggar anger du hr

  Övergång vid

  Välj ett läge som övergången ska användas för. Om du till exempel vill använda övergången när muspekaren rör sig över elementet ska du använda alternativet hover.

  Använd samma övergång för alla egenskaper

  Välj det här alternativet om du vill ange samma Varaktighet, Fördröjning och Timingfunktion för alla CSS-egenskaper som du vill använda övergångar för.

  Använd olika övergångar för varje egenskap

  Välj det här alternativet om du vill ange olika Varaktighet, Fördröjning och Timingfunktion för alla CSS-egenskaper som du vill använda övergångar för.

  Egenskap

  Klicka på  om du vill lägga till en CSS-egenskap för övergången.

  Varaktighet

  Ange en varaktighet i sekunder (s) eller millisekunder (ms) för övergångseffekten.

  Fördröjning

  Tiden, i sekunder eller millisekunder, innan övergångseffekten startar.

  Timingfunktion

  Välj ett övergångsformat bland de tillgängliga alternativen.

  Slutvärde

  Slutvärdet för övergångseffekten. Om du till exempel vill att typsnittsstorleken ska öka till 40px i slutet av övergångseffekten ska du ange 40px för egenskapen typsnittsstorlek.

  Välj var övergången ska skapas

  Om du vill bädda in formatet i det aktuella dokumentet markerar du Endast detta dokument.

  Om du vill skapa en extern formatmall för CSS3-koden markerar du Ny formatmallsfil. När du klickar på Skapa övergång ombeds du ange en plats där du vill spara den nya CSS-filen. Efter att formatmallen skapats läggs den till i menyn Välj var övergången ska skapas.

Redigera CSS3-övergångseffekter

 1. Välj den övergångseffekt som du vill redigera på panelen CSS-övergångar.

 2. Klicka på  .

 3. Använd dialogrutan Redigera övergång om du vill ändra värden som du tidigare angett för övergången.

Inaktivera CSS-kortskrift för övergångar

 1. Välj Redigera > Inställningar.

 2. Välj CSS-format.

 3. Avmarkera Övergång i Använd kortskrift för.


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy