Använda vågräta linjer i Dreamweaver

Lär dig hur du skapar och ändrar vågräta regler för att skilja på text och visuella objekt i Dreamweaver.

Vågräta linjer är ett bra sätt att ordna information. Du kan skilja text och objekt åt på en sida med en eller flera linjer.

Skapa en vågrät linje

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga en vågrät linje i dokumentfönstret.
 2. Välj Infoga > HTML > Vågrät linje.

  Du kan också infoga en vågrät linje från HTML-avsnittet i panelen Infoga.

Ändra en vågrät linje

 1. Markera den vågräta linjen i dokumentfönstret.
 2. Välj Fönster > Egenskaper så att egenskapskontrollen visas och ändra egenskaperna:
  Ändra egenskaperna för en vågrät linje
  Ändra egenskaperna för en vågrät linje

  Textrutan ID

  Här kan du ange ett ID för den vågräta linjen.

  B och H

  Anger linjens bredd och höjd i pixlar eller en procentandel av webbläsarfönstrets bredd.

  Justera

  Anger linjens justering (Standard, Vänster, Mitten eller Höger). Den här inställningen fungerar endast om linjens bredd är mindre än webbläsarfönstrets bredd.

  Skuggning

  Anger huruvida linjen ritas upp skuggad. Avmarkera det här alternativet om du vill att linjen ska dras med en färg.

  Klass

  Här kan du koppla en formatmall eller tillämpa en klass från en formatmall som redan är kopplad.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto