Användarhandbok Avbryt

Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Använd panelen Resurser i Dreamweaver om du vill lägga till eller ta bort resurser i din favoritlista. Du kan också ge dina favoritresurser smeknamn.

Den fullständiga listan med alla igenkända resurser kan bli svårhanterlig för vissa stora platser. Du kan lägga till resurser som används i en favoritlista, gruppera relaterade resurser, ge dem smeknamn för att du ska komma ihåg vad de är till för och hitta dem enkelt i resurspanelen.

Obs!

Favoritresurser sparas inte som separata filer på hårddisken, utan de är referenser till resurser i platslistan. Dreamweaver håller reda på vilka resurser från platslistan som ska visas i favoritlistan.

De flesta åtgärder i resurspanelen är desamma i favoritlistan som i platslistan. Det finns dock ett par uppgifter som du bara kan utföra i favoritlistan.

Lägga till eller ta bort favoritresurser

Du kan lägga till resurser i favoritlistan på din plats på flera sätt.

Om du vill lägga till en färg eller en URL-adress i favoritlistan måste du utföra ett extra steg. Du kan inte lägga till nya färger eller URL-adresser i platslistan. Platslistan innehåller endast resurser som redan används på platsen.

Obs!

Det finns inga favoritlistor för mallar och biblioteksposter.

Lägga till resurser i favoritlistan

Gör något av följande:

 • Välj en eller flera resurser i platslistan i resurspanelen, högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) och välj sedan Lägg till i Favoriter.

 • Välj en eller flera filer i filpanelen, högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) och välj sedan Lägg till i Favoriter. Dreamweaver ignorerar filer som inte motsvarar en kategori i resurspanelen.

 • Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på ett element i dokumentfönstrets designvy och välj sedan snabbmenykommandot för att lägga till elementet i en favoritkategori.

  Snabbmenyn för text innehåller antingen Lägg till i Färgfavoriter eller Lägg till i URL-favoriter, beroende på om en länk är kopplad till texten eller ej. Du kan bara lägga till de element som överensstämmer med en av kategorierna i resurspanelen.

Lägga till en ny färg eller URL-adress i favoritlistan

 1. Välj kategorin Färger eller URL-adresser i resurspanelen.
 2. Välj alternativet Favoriter högst upp i panelen.
 3. Klicka på knappen Ny färg eller Ny URL-adress  .
 4. Gör något av följande:
  • Välj en färg med hjälp av färgväljaren och ge sedan färgen ett smeknamn om du vill.

   Om du vill stänga färgväljaren utan att välja färg trycker du på Esc eller klickar på det grå fältet högst upp i färgväljaren.

  • Ange en URL-adress och ett smeknamn i dialogrutan Lägg till ny URL-adress och klicka sedan på OK.

Ta bort resurser från favoritlistan

 1. Välj alternativet Favoriter högst upp i resurspanelen.
 2. Välj en eller flera resurser (eller en mapp) i favoritlistan.
 3. Klicka på knappen Ta bort från Favoriter  .

  Resurserna tas bort från favoritlistan, men inte från platslistan. Om du tar bort en Favoriter-mapp tas mappen och allt dess innehåll bort.

Skapa ett smeknamn för en favoritresurs

Du kan endast ge resurser smeknamn (t.ex. PageBackgroundColor istället för #999900) i favoritlistan. Platslistan behåller deras riktiga filnamn (eller värden när det gäller färger och URL-adresser).

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du den kategori som innehåller din resurs.
 2. Välj alternativet Favoriter högst upp i panelen.
 3. Gör något av följande:
  • Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på resursens namn eller ikon i resurspanelen och välj sedan Redigera smeknamn.

  • Klicka på resursens namn en gång, pausa och klicka sedan på det igen. (Dubbelklicka inte. Om du dubbelklickar öppnas posten för redigering.)

 4. Skriv in ett smeknamn för resursen och tryck sedan på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

Gruppera resurser i en Favoriter-mapp

Om du placerar en resurs i Favoriter-mappen ändras inte platsen för resursfilen på hårddisken.

 1. Välj alternativet Favoriter högst upp i resurspanelen. Högerklicka på panelen och välj Ny Favoriter-mapp.

 2. Skriv in ett namn för mappen och tryck sedan på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).
 3. Dra resurserna till mappen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?