Använda CSS för att utforma sidan

Lär dig den grundläggande strukturen i en CSS-layout och hur du designar sidor och innehåll med hjälp av CSS i Dreamweaver.

Om CSS-sidlayout

En CSS-sidlayout använder Cascading Style Sheets-formatet istället för vanliga HTML-tabeller eller -ramar för att ordna innehåll på en webbsida. Den grundläggande byggstenen i CSS-layouten är div-taggen, en HTML-tagg som i de flesta fall fungerar som en behållare för text, bilder och andra sidelement. När du skapar en CSS-layout placerar du div-taggar på sidan, lägger till innehåll i dem och placerar dem på olika ställen. Till skillnad från tabellceller, som är begränsade till att ligga någonstans i raderna eller kolumnerna i en tabell, kan div-taggar visas var som helst på en webbsida. Du kan positionera DIV-taggar absolut (genom att ange x- och y-koordinater) eller relativt (genom att ange placeringen i relation till den befintliga platsen). Du kan också placera div-taggar genom att ange flyttal, utfyllnad och marginaler – den metod som oftast används i dagens webbstandarder.

Om strukturen för CSS-sidlayouter

Innan du fortsätter med det här avsnittet bör du vara bekant med de grundläggande CSS-koncepten.

Den grundläggande byggstenen i CSS-layouten är div-taggen, en HTML-tagg som i de flesta fall fungerar som en behållare för text, bilder och andra sidelement. I följande exempel visas en HTML-sida som innehåller tre separata div-taggar: en stor container-tagg och två andra taggar, en sidebar-tagg och en tagg för huvudinnehållet, i container-taggen.

A. Behållar-div B. Sidofält-div C. Huvudinnehåll-div 

Följande är koden för alla tre div-taggarna i HTML:

<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
<!--sidebar div tag--> 
  <div id="sidebar"> 
  <h3>Sidebar Content</h3> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
  <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo porttitor, felis.</p> 
   </div> 
   
<!--mainContent div tag--> 
  <div id="mainContent"> 
  <h1> Main Content </h1> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum.</p> 
  <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
  <h2>H2 level heading </h2> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam ante ac quam.</p> 
  </div> 
</div>

I ovanstående exempel finns ingen formatering kopplad till några av div-taggarna. Utan definierade CSS-regler hamnar varje div-tagg och dess innehåll på en standardplats på sidan. Men eftersom varje div-tagg har ett unikt id (som i ovanstående exempel) kan du använda dessa id:n för att skapa CSS-regler som, när de används, ändrar formatet och placeringen av div-taggarna.

Följande CSS-regel, som kan finnas i dokumenthuvudet eller i en extern CSS-fil, skapar formatregler för den första eller ”behållar”-div-taggen på sidan:

#container { 
  width: 780px; 
  background: #FFFFFF; 
  margin: 0 auto; 
  border: 1px solid #000000; 
  text-align: left; 
}

#Behållar-regeln formaterar behållar-div-taggen så att den har en bredd på 780 pixlar, en vit bakgrund, ingen marginal (från den vänstra delen av sidan), en enfärgad, svart kant på 1 pixel samt text som är vänsterjusterad. Resultatet av att lägga till regeln i behållar-div-taggen är följande:

Behållar-div-tagg, 780 pixlar, ingen marginal

A. Vänsterjusterad text B. Vit bakgrund C. Enfärgad svart kant på 1 pixel 

Nästa CSS-regel skapar formatregler för div-taggen för sidofältet:

#sidebar { 
  float: left; 
  width: 200px; 
  background: #EBEBEB; 
  padding: 15px 10px 15px 20px; 
}

#sidebar-regeln formaterar div-taggen för sidebar så att den får en bredd på 200 pixlar, en grå bakgrund, en övre och nedre utfyllnad på 15 pixlar, en utfyllnad för högerkanten på 10 pixlar och en utfyllnad på vänsterkanten på 20 pixlar. (Standardordning för utfyllnad är topp-höger-botten-vänster.) Dessutom placerar regeln div-taggen för sidebar med float: left – en egenskap som skjuter div-taggen för sidebar till vänster om div-taggen för container. Resultatet av att lägga till regeln i div-taggen för sidebar är följande:

Sidebar-div, float left

A. Bredd 200 pixlar B. Övre och nedre utfyllnad, 15 pixlar 

Till sist avslutar div-taggen för huvudbehållaren layouten:

#mainContent { 
  margin: 0 0 0 250px; 
  padding: 0 20px 20px 20px; 
}

#mainContent-regeln formaterar diven för huvudinnehållet med en vänstermarginal på 250 pixlar, vilket innebär att den placerar 250 pixlar med utrymme mellan vänster sida av container-diven och vänster sida av diven för huvudinnehållet. Dessutom innehåller regeln 20 pixlar med utrymme till höger, längst ned och till vänster om diven för huvudinnehållet. Resultatet av att lägga till regeln i diven för huvudinnehållet är följande:

Hela koden ser ut som följer:

Huvudinnehåll-div, vänstermarginal på 250 pixlar

A. Vänster utfyllnad på 20 pixlar B. Höger utfyllnad på 20 pixlar C. Nedre utfyllnad på 20 pixlar 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Untitled Document</title> 
<style type="text/css"> 
#container { 
  width: 780px; 
  background: #FFFFFF; 
  margin: 0 auto; 
  border: 1px solid #000000; 
  text-align: left; 
} 
#sidebar { 
  float: left; 
  width: 200px; 
  background: #EBEBEB; 
  padding: 15px 10px 15px 20px; 
} 
#mainContent { 
  margin: 0 0 0 250px; 
  padding: 0 20px 20px 20px; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<!--container div tag--> 
<div id="container"> 
  <!--sidebar div tag--> 
  <div id="sidebar"> 
  <h3>Sidebar Content</h3> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p> 
  <p>Maecenas urna purus, fermentum id, molestie in, commodo porttitor, felis.</p> 
   </div> 
   <!--mainContent div tag--> 
  <div id="mainContent"> 
  <h1> Main Content </h1> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum.</p> 
  <p>Phasellus tristique purus a augue condimentum adipiscing. Aenean sagittis. Etiam leo pede, rhoncus venenatis, tristique in, vulputate at, odio.</p> 
  <h2>H2 level heading </h2> 
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent aliquam, justo convallis luctus rutrum, erat nulla fermentum diam, at nonummy quam ante ac quam.</p> 
  </div> 
</div> 
</body>
Obs!

Ovanstående exempelkod är en förenklad version av koden som skapar den fasta sidofältslayouten med två kolumner när du skapar ett nytt dokument med de fördesignade layouterna som medföljer Dreamweaver.

Skapa en sida med en CSS-layout

När du skapar en ny sida i Dreamweaver kan du skapa en som redan innehåller en CSS-layout. Dreamweaver innehåller fler än 16 olika CSS-layouter som du kan välja mellan. Dessutom kan du skapa egna CSS-layouter och lägga till dem i konfigurationsmappen så att de visas som layoutalternativ i dialogrutan Nytt dokument.

Skapa en sida med en CSS-layout

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.
 2. Välj kategorin Tom sida i dialogrutan Nytt dokument. (Det är standardvalet.)
 3. Som sidtyp väljer du den typ av sida som du vill skapa.
  Obs!

  Du måste välja en typ av HTML-sida för layouten. Du kan till exempel välja HTML, ColdFusion®, PHP och så vidare. Du kan inte skapa en sida av typen ActionScript™, CSS, Library Item, JavaScript, XML, XSLT eller ColdFusion-komponent med en CSS-layout. Sidtyper i kategorin Övrigt i dialogrutan Nytt dokument kan inte heller inkludera CSS-sidlayouter.

 4. Som layout väljer du den CSS-layout som du vill använda. Du kan välja mellan 16 olika layouter. I fönstret Förhandsvisning visas layouten och en kort beskrivning av den valda layouten.

  De fördesignade CSS-layouterna innehåller följande typer av kolumner:

  Fast

  Kolumnbredden anges i pixlar. Kolumnen ändrar inte storlek baserat på storleken på webbläsaren eller besökarens textinställningar.

  Flytande

  Kolumnbredden anges som en procentandel av besökarens webbläsarbredd. Designen anpassas om besökaren gör webbläsaren bredare eller smalare, men ändras inte baserat på besökarens textinställningar.

 5. Markera en dokumenttyp på snabbmenyn DocType.
 6. Välj en plats för layoutens CSS på snabbmenyn CSS för layout.

  Lägg till i HEAD

  Lägger till CSS för layouten i huvudavsnittet på sidan som du skapar.

  Skapa ny fil

  Lägger till CSS för layouten i en ny extern CSS-formatmall och kopplar den nya formatmallen till sidan som du skapar.

  Länk till befintlig fil

  Gör att du kan ange en befintlig CSS-fil som redan innehåller CSS-reglerna som behövs för layouten. Detta alternativ är särskilt användbart när du vill använda samma CSS-layout (CSS-reglerna som finns i en enda fil) i flera dokument.

 7. Gör något av följande:
  • Om du valde Lägg till i HEAD på snabbmenyn CSS för layout (standardalternativet) klickar du på Skapa.
  • Om du valde Skapa ny fil på snabbmenyn CSS för layout klickar du på Skapa och anger sedan namnet på den nya externa filen i dialogrutan Spara formatmallsfil som.
  • Om du valde Länka till befintlig fil på snabbmenyn CSS för layout lägger du till den externa filen i textrutan Koppla CSS-fil genom att klicka på ikonen Lägg till formatmall, fylla i dialogrutan Länka till formatmall och klicka på OK. När du är klar klickar du på Skapa i dialogrutan Nytt dokument.
  Obs!

  När du väljer alternativet Länka till befintlig fil måste filen som du anger redan ha reglerna för CSS-filen som finns i den.

  När du placerar CSS för layouten i en ny fil eller länkar till en befintlig fil länkar Dreamweaver automatiskt filen till HTML-sidan som du skapar.

  Obs!

  Villkorskommentarer i Internet Explorer, som hjälper dig att kringgå renderingsproblem i Internet Explorer, blir inbäddade i huvudavsnittet av det nya CSS-layoutdokumentet, även om du väljer Ny extern fil eller Befintlig extern fil som platsen för layoutens CSS.

 8. (Valfritt) Du kan även koppla CSS-formatmallar till den nya sidan (som inte har någon koppling till CSS-layouten) när du skapar sidan. Om du vill göra det klickar du på ikonen Koppla formatmall ovanför rutan Koppla CSS-fil och väljer en CSS-formatmall.

  En detaljerad genomgång finns i artikeln Koppla en formatmall till nya dokument automatiskt av David Powers.

Lägga till anpassade CSS-layouter i listan över val

 1. Skapa en HTML-sida som innehåller CSS-layouten som du vill lägga till i listan med alternativ i dialogrutan Nytt dokument. CSS för layouten måste finnas i huvudavsnittet på HTML-sidan.
  Obs!

  Om du vill att din egen CSS-layout ska vara konsekvent med andra layouter som medföljer Dreamweaver bör du spara HTML-filen med tillägget .htm.

 2. Lägg till HTML-sidan i mappen Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts.
 3. (Valfritt) Lägg till en förhandsvisningsbild av layouten (t.ex. en .gif- eller .png-fil) i mappen Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts. Standardbilderna som medföljer Dreamweaver är PNG-filer som är 227 pixlar breda × 193 pixlar höga.
  Obs!

  Ge förhandsvisningsbilden samma filnamn som HTML-filen så att du enkelt kan hålla reda på den. Om HTML-filen t.ex. heter MinAnpassadeLayout.htm kallar du förhandsvisningsbilden MinAnpassadeLayout.png.

 4. (Valfritt) Skapa en Design Notes-fil för den anpassade layouten genom att öppna mappen Adobe Dreamweaver CS5\Configuration\BuiltIn\Layouts\_notes, kopiera och klistra in någon av de befintliga Design Notes-filerna i samma mapp och döpa om kopian av den anpassade layouten. Du kan t.ex. kopiera filen oneColElsCtr.htm.mno och döpa om den till MinAnpassadeLayout.htm.mno.
 5. (Valfritt) När du har skapat en Design Notes-fil för den anpassade layouten kan du öppna filen och ange layoutnamnet, beskrivningen och förhandsvisningsbilden.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto