Använd valfri regioner i mallar i Dreamweaver när du vill ange villkor för att visa innehåll i ett dokument.

En valfri region är en region i en mall som användare kan välja att visa eller dölja i ett mallbaserat dokument. Använd en valfri region när du vill ange villkor för att visa innehåll i ett dokument.

När du infogar en valfri region kan du antingen ange särskilda värden för en mallparameter eller ange villkorssatser (If...else-satser) för mallregioner. Använd enkla sant/falskt-åtgärder eller ange mer komplicerade villkorsstyrda satser och uttryck. Du kan senare ändra den valfria regionen vid behov. Baserat på de villkor du definierar kan mallanvändare redigera parametrarna i mallbaserade dokument som de skapar och styra vilken valfri region som visas.

Du kan länka flera valfria regioner till en namngiven parameter. I det mallbaserade dokumentet kommer båda regionerna att visas eller döljas som en enhet. Du kan t.ex. visa en ”utförsäljningsbild” och ett textområde med priset på ett försäljningsobjekt.

Infoga en valfri region

Använd en valfri region för att styra innehåll som kan visas eller inte i ett mallbaserat dokument. Det finns två typer av valfria regioner:

 • Icke-redigerbara valfria regioner som gör det möjligt för mallanvändare att visa och dölja särskilt markerade regioner utan att aktivera dem för att redigera innehållet.

  Mallfliken för en valfri region föregås av ordet if. Baserat på vilket villkor som angivits i en mall kan mallanvändare definiera om regionen kan visas på sidor som de skapar.

 • Redigerbara valfria regioner som gör det möjligt för mallanvändare att ange om regionen ska visas eller döljas och gör att de kan redigera innehåll i regionen.

  Om t.ex. den valfria regionen inkluderar bild eller text kan mallanvändaren ange om innehållet visas samt göra ändringar i innehållet om så önskas. En redigerbar region styrs av en villkorssats.

Infoga en valfri region som inte kan redigeras

 1. Markera det element som du vill ange som en valfri region i dokumentfönstret.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Valfri region.

  • Välj Mallar i listrutan i kategorin Allmänt på panelen Infoga och välj sedan Valfri region.

 3. Skriv in ett namn på den valfria regionen, klicka på fliken Avancerat om du vill ange värden för den valfria regionen och klicka sedan på OK.

Infoga en redigerbar valfri region

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga den valfria regionen i dokumentfönstret.

  Obs!

  Du kan inte kapsla in en markering för att skapa en redigerbar valfri region. Infoga regionen och infoga sedan innehållet i regionen.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Redigerbar valfri region.

  • Välj Redigerbar valfri region i kategorin Mallar på panelen Infoga.

 3. Skriv in ett namn på den valfria regionen, klicka på fliken Avancerat om du vill ange värden för den valfria regionen och klicka på OK.

Ange värden för en valfri region

Du kan redigera inställningarna för den valfria regionen efter att du har infogat regionen i en mall. Du kan t.ex. ändra om standardinställningen för innehållet ska visas eller inte, länka en parameter till en befintlig valfri region eller ändra ett malluttryck.

Skapa mallparametrar och ange villkorssatser (If...else-satser) för mallområden. Du kan använda enkla sant/falskt-åtgärder eller ange mer komplicerade villkorsstyrda satser och uttryck.

På fliken Avancerat kan du länka flera valfria regioner till en namngiven parameter. I det mallbaserade dokumentet kommer båda regionerna att visas eller döljas som en enhet. Du kan t.ex. visa en ”utförsäljningsbild” och ett textområde med priset på ett försäljningsobjekt.

Du kan även använda fliken Avancerat för att skriva ett malluttryck som utvärderar ett värde för den valfria regionen och visa eller dölja den baserat på värdet.

 1. Gör något av följande i dokumentfönstret:
  • I designvyn klickar du på mallfliken i den valfria regionen som du vill ändra.

  • I designvyn placerar du insättningspunkten i mallområdet och i taggväljaren längst ned i dokumentfönstret väljer du malltaggen <mmtemplate:if>.

  • I kodvyn klickar du på kommentartaggen i mallområdet som du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 3. På fliken Grundläggande anger du ett namn på parametern i rutan Namn.
 4. Markera kryssrutan Visa som standard för att ange att den markerade regionen ska visas i dokumentet. Avmarkera kryssrutan för att ange att standardvärdet är falskt.

  Obs!

  Om du vill ange ett annat värde för parametern letar du reda på parametern i avsnittet i dokumentet i kodvyn och redigerar värdet.

 5. (Valfritt) Klicka på fliken Avancerat och ange sedan följande alternativ:
  • Om du vill länka parametrar för valfria regioner klickar du på fliken Avancerat, väljer Använd parameter och markerar sedan den befintliga parametern som du vill länka det markerade innehållet till på snabbmenyn .

  • Om du vill skriva ett malluttryck för att styra visningen av en valfri region klickar du på fliken Avancerat, väljer Ange uttryck och anger sedan uttrycket i rutan.

  Obs!

  Dreamweaver infogar dubbla citattecken runt texten som du anger.

 6. Klicka på OK.

  När du använder mallobjektet Valfri region infogar Dreamweaver mallkommentarer i koden. En mallparameter definieras i huvud-sektionen som i följande exempel:<!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->

  På den plats där den valfria regionen infogas visas kod som liknar koden nedan:

  <!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->
  <!-- TemplateBeginIf cond="departmentImage" --> 
  <p><img src="/images/airfare_on.gif" width="85" height="22"> </p> 
  <!-- TemplateEndIf -->

  Du kan öppna och redigera mallparametrar i det mallbaserade dokumentet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy