Användarhandbok Avbryt

Använd valfria regioner i mallar

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Använd valfri regioner i mallar i Dreamweaver när du vill ange villkor för att visa innehåll i ett dokument.

En valfri region är en region i en mall som användare kan välja att visa eller dölja i ett mallbaserat dokument. Använd en valfri region när du vill ange villkor för att visa innehåll i ett dokument.

När du infogar en valfri region kan du antingen ange särskilda värden för en mallparameter eller ange villkorssatser (If...else-satser) för mallregioner. Använd enkla sant/falskt-åtgärder eller ange mer komplicerade villkorsstyrda satser och uttryck. Du kan senare ändra den valfria regionen vid behov. Baserat på de villkor du definierar kan mallanvändare redigera parametrarna i mallbaserade dokument som de skapar och styra vilken valfri region som visas.

Du kan länka flera valfria regioner till en namngiven parameter. I det mallbaserade dokumentet kommer båda regionerna att visas eller döljas som en enhet. Du kan t.ex. visa en ”utförsäljningsbild” och ett textområde med priset på ett försäljningsobjekt.

Infoga en valfri region

Använd en valfri region för att styra innehåll som kan visas eller inte i ett mallbaserat dokument. Det finns två typer av valfria regioner:

 • Icke-redigerbara valfria regioner som gör det möjligt för mallanvändare att visa och dölja särskilt markerade regioner utan att aktivera dem för att redigera innehållet.

  Mallfliken för en valfri region föregås av ordet if. Baserat på vilket villkor som angivits i en mall kan mallanvändare definiera om regionen kan visas på sidor som de skapar.

 • Redigerbara valfria regioner som gör det möjligt för mallanvändare att ange om regionen ska visas eller döljas och gör att de kan redigera innehåll i regionen.

  Om t.ex. den valfria regionen inkluderar bild eller text kan mallanvändaren ange om innehållet visas samt göra ändringar i innehållet om så önskas. En redigerbar region styrs av en villkorssats.

Infoga en valfri region som inte kan redigeras

 1. Markera det element som du vill ange som en valfri region i dokumentfönstret.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Valfri region.

  • Välj Mallar i listrutan i kategorin Allmänt på panelen Infoga och välj sedan Valfri region.

 3. Skriv in ett namn på den valfria regionen, klicka på fliken Avancerat om du vill ange värden för den valfria regionen och klicka sedan på OK.

Infoga en redigerbar valfri region

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga den valfria regionen i dokumentfönstret.
  Obs!

  Du kan inte kapsla in en markering för att skapa en redigerbar valfri region. Infoga regionen och infoga sedan innehållet i regionen.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Redigerbar valfri region.

  • Välj Redigerbar valfri region i kategorin Mallar på panelen Infoga.

 3. Skriv in ett namn på den valfria regionen, klicka på fliken Avancerat om du vill ange värden för den valfria regionen och klicka på OK.

Ange värden för en valfri region

Du kan redigera inställningarna för den valfria regionen efter att du har infogat regionen i en mall. Du kan t.ex. ändra om standardinställningen för innehållet ska visas eller inte, länka en parameter till en befintlig valfri region eller ändra ett malluttryck.

Skapa mallparametrar och ange villkorssatser (If...else-satser) för mallområden. Du kan använda enkla sant/falskt-åtgärder eller ange mer komplicerade villkorsstyrda satser och uttryck.

På fliken Avancerat kan du länka flera valfria regioner till en namngiven parameter. I det mallbaserade dokumentet kommer båda regionerna att visas eller döljas som en enhet. Du kan t.ex. visa en ”utförsäljningsbild” och ett textområde med priset på ett försäljningsobjekt.

Du kan även använda fliken Avancerat för att skriva ett malluttryck som utvärderar ett värde för den valfria regionen och visa eller dölja den baserat på värdet.

 1. Gör något av följande i dokumentfönstret:
  • I designvyn klickar du på mallfliken i den valfria regionen som du vill ändra.

  • I designvyn placerar du insättningspunkten i mallområdet och i taggväljaren längst ned i dokumentfönstret väljer du malltaggen <mmtemplate:if>.

  • I kodvyn klickar du på kommentartaggen i mallområdet som du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 3. På fliken Grundläggande anger du ett namn på parametern i rutan Namn.
 4. Markera kryssrutan Visa som standard för att ange att den markerade regionen ska visas i dokumentet. Avmarkera kryssrutan för att ange att standardvärdet är falskt.

  Obs!

  Om du vill ange ett annat värde för parametern letar du reda på parametern i avsnittet i dokumentet i kodvyn och redigerar värdet.

 5. (Valfritt) Klicka på fliken Avancerat och ange sedan följande alternativ:
  • Om du vill länka parametrar för valfria regioner klickar du på fliken Avancerat, väljer Använd parameter och markerar sedan den befintliga parametern som du vill länka det markerade innehållet till på snabbmenyn .

  • Om du vill skriva ett malluttryck för att styra visningen av en valfri region klickar du på fliken Avancerat, väljer Ange uttryck och anger sedan uttrycket i rutan.

  Obs!

  Dreamweaver infogar dubbla citattecken runt texten som du anger.

 6. Klicka på OK.

  När du använder mallobjektet Valfri region infogar Dreamweaver mallkommentarer i koden. En mallparameter definieras i huvud-sektionen som i följande exempel:<!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->

  På den plats där den valfria regionen infogas visas kod som liknar koden nedan:

  <!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->
  <!-- TemplateBeginIf cond="departmentImage" --> 
  <p><img src="/images/airfare_on.gif" width="85" height="22"> </p> 
  <!-- TemplateEndIf -->

  Du kan öppna och redigera mallparametrar i det mallbaserade dokumentet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online