Användarhandbok Avbryt

Utforma dynamiska sidor

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Utforma dynamiska sidor i Dreamweaver.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Förutsättningar för att skapa dynamiska webbplatser

Innan du kan börja skapa dynamiska webbsidor måste du göra en del förberedelser, bland annat konfigurera en webbprogramserver och ansluta till en databas för Coldfusion-, ASP- och PHP-program. Adobe Dreamweaver hanterar databasanslutningar på olika sätt beroende på vilken serverteknik som används.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Dreamweaver och dynamisk siddesign

Följ de här allmänna stegen om du vill utforma och skapa en dynamisk webbplats.

 1. Utforma sidan.

  Ett viktigt steg vid utformningen av alla webbplatser, såväl statiska som dynamiska, är sidans visuella design. När du lägger till dynamiska element på en webbsida blir sidans design avgörande för hur användbar den blir. Du bör noggrant överväga hur användare kommer att interagera med både enskilda sidor och webbplatsen som en helhet.

  En vanlig metod att införliva dynamiskt innehåll i en webbsida är att skapa en tabell för att visa innehållet, och importera dynamiskt innehåll till en eller flera av tabellcellerna. Med den här metoden kan du presentera olika typer av information i ett strukturerat format.

 2. Skapa en källa med dynamiskt innehåll.

  Dynamiska webbplatser kräver en innehållskälla att extrahera data från innan de visas på en webbsida. Innan du kan använda innehållskällor på en webbsida måste du göra följande:

  • Skapa en anslutning till källan med dynamiskt innehåll (till exempel en databas) och programservern som bearbetar sidan. Skapa datakällan genom att använda panelen Bindningar. Därefter kan du välja och infoga datakällan på sidan.

  • Ange vilken information i databasen som du vill visa, eller vilka variabler som du vill ta med på sidan, genom att skapa en postmängd. Innan du lägger till frågan i panelen Bindningar kan du dessutom testa frågan från dialogrutan Postmängd, och om så krävs justera den.

  • Markera och infoga element med dynamiskt innehåll på den markerade sidan.

 3. Lägga till dynamiskt innehåll på en webbsida.

  När du har definierat en postmängd eller en annan datakälla och lagt till den på panelen Bindningar, kan du infoga det dynamiska innehållet som postmängden representerar på sidan. Med hjälp av det menydrivna gränssnittet i Dreamweaver är det inte svårare att lägga till element med dynamiskt innehåll än att först välja en källa med dynamiskt innehåll i panelen Bindningar och sedan infoga den i ett text-, bild- eller formulärobjekt på sidan.

  När du lägger till ett element med dynamiskt innehåll eller någon annan serverfunktion på en sida, infogar Dreamweaver ett serverskript i sidans källkod. Skriptet instruerar servern att hämta data från den angivna datakällan och visa dem på webbsidan. Gör något av följande om du vill placera dynamiskt innehåll på en webbsida:

  • Placera innehållet vid insättningspunkten i kodvyn eller designvyn.

  • Byta ut en textsträng eller en annan platshållare.

   Infoga det i ett HTML-attribut. Dynamiskt innehåll kan till exempel definiera src-attributet för en bild eller värdeattributet för ett formulärfält.

 4. Lägga till serverfunktioner på en sida.

  Utöver dynamiskt innehåll kan du med hjälp av serverfunktioner lägga till komplex programlogik på webbsidor. Serverfunktioner är fördefinierad serverkod som lägger till programlogik på webbsidor, och ger större interaktion och fler funktioner.

  Med serverfunktionerna i Dreamweaver kan du lägga till programlogik på en webbplats utan att behöva skriva koden själv. Serverfunktionerna i Dreamweaver stöder dokumenttyperna ColdFusion, ASP och PHP. Serverfunktioner har utformats och testats för att vara snabba, säkra och robusta. De inbygga serverfunktionerna stöder webbsidor på olika plattformar för alla webbläsare.

  Dreamweaver har ett gränssnitt där du kan peka och klicka, vilket gör det lika enkelt att lägga till dynamiskt innehåll och komplexa funktioner på en sida som att infoga text- och designelement. Följande serverfunktioner är tillgängliga:

  • Definiera en postmängd från en befintlig databas. Postmängden som du definierar lagras sedan i panelen Bindningar.

  • Visa flera poster på en enda sida. Du markerar antingen en hel tabell eller enskilda celler eller rader med dynamiskt innehåll och anger sedan hur många poster som ska visas på varje sidvy.

  • Skapa och infoga en dynamisk tabell på en sida och koppla tabellen till en postmängd. Sedan kan du ändra både tabellens utseende och den upprepade regionen med egenskapskontrollen eller serverfunktionen Upprepa region.

  • Infoga ett dynamiskt textobjekt på en sida. Textobjektet som du infogar är ett objekt från en fördefinierad postmängd som du kan tillämpa vilket som helst av dataformaten på.

  • Skapa navigerings- och statuskontroller, huvud-/detaljsidor och formulär för att uppdatera information i en databas.

  • Visa mer än en post från en databaspost.

  • Skapa navigeringslänkar för postmängder som gör att användarna kan visa föregående eller nästa post från en databaspost.

  • Lägga till en posträknare så att användarna kan hålla reda på hur många poster som returnerades, och var de finns i det returnerade resultatet.

  Du kan också utöka serverfunktioner i Dreamweaver genom att skriva egna eller genom att installera serverfunktioner som har skapats av tredje part.

 5. Testa att felsöka sidan.

  Innan du gör en dynamisk sida eller en hel webbplats tillgänglig på nätet bör du att den fungerar. Du bör också tänka på hur personer med funktionshinder påverkas av utformningen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online