Utföra XSL-omvandlingar via klient i Dreamweaver

Lär dig hur du utför XSL-omvandlingar via klient i Dreamweaver. Lär dig också att skapa XSLT-sidor och koppla dem till XML-sidor.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Arbetsflöde för att utföra XSL-omvandlingar via klient

Du kan utföra XSL-omvandlingar via klient. Läs om XSL-omvandlingar via server och klient och om hur du använder XML och XSL med webbsidor innan du bygger sidor som visar XML-data.

Det allmänna arbetsflödet för att utföra XSL-omvandlingar via klienten är följande (varje steg beskrivs i andra avsnitt):

Konfigurera en Dreamweaver-plats.

Skapa en XSLT-sida eller konvertera en HTML-sida till XSLT.

  • Skapa en hel XSLT-sida på din Dreamweaver-plats.

  • Konvertera en befintlig HTML-sida till en hel XSLT-sida.

Koppla en XML-datakälla till sidan (om du inte redan har gjort det).

XML-filen som du kopplar måste ligga i samma katalog som XSLT-sidan.

Bind dina XML-data till XSLT-sidan.

Visa XML-data genom att binda dessa data till hela XSLT-sidan.

Om de stämmer lägger du till ett XSLT-objekt för en upprepad region i tabellen eller tabellraden som innehåller platshållarna för XML-data.

Koppla XSLT-sidan till XML-sidan.

Lägg upp både XML-sidan och den länkade XSLT-sidan på webbservern.

Visa XML-sidan i en webbläsare.

När du gör det omvandlar webbläsaren XML-data, formaterar dessa med XSLT-sidan och visar den formaterade sidan i webbläsaren.

Skapa hela XSLT-sidor och visa data

Du måste använda en hel XSLT-sida för klientomvandlingar. (XSLT-avsnitt fungerar inte för den här typen av omvandling.) Följ dessa allmänna steg för att skapa, binda XML-data till och formatera XSLT-sidor för klientomvandlingar:

Skapa XSLT-sidan.

Visa data på XSLT-sidan.

Visa upprepade element på XSLT-sidan.

Länka en XSLT-sida till en XML-sida

Om du har en hel XSLT-sida med platshållare för dynamiskt innehåll för dina XML-data måste du infoga en referens till XSLT-sidan på XML-sidan.

Obs!

XML- och XSL-sidor som du använder för klientomvandlingar måste ligga i samma katalog. Om de inte gör det kommer webbläsaren att läsa XML-filen och hitta XSLT-sidan för omvandlingen, men den kommer inte att hitta resurser (formatmallar, bilder, osv.) som definierats av relativa länkar på XSLT-sidan.

  1. Öppna XML-filen som du vill länka till XSLT-sidan.
  2. Välj Kommandon > Koppla en XSLT-formatmall.
  3. I dialogrutan klickar du på knappen Bläddra, bläddrar till XSLT-sidan som du vill länka till och klickar på OK.
  4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och infoga referensen till XSLT-sidan högst upp i XML-dokumentet.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto