Felsök länkar

Hitta och hantera brutna, externa och överblivna länkar i Dreamweaver.

Söka efter brutna, externa och överblivna länkar

Använd funktionen Kontrollera länkar om du vill söka efter brutna länkar och överblivna filer (filer som fortfarande finns på platsen, men som inte har länkats till några andra filer på platsen). Du kan söka i en öppen fil, en del av en lokal plats eller en fullständig lokal plats.

Dreamweaver verifierar endast länkar till dokument inom platsen. Dreamweaver sammanställer en lista över externa länkar i det markerade dokumentet eller de markerade dokumenten, men verifierar dem inte.

Du kan också identifiera och ta bort filer som inte längre används av andra filer på platsen.

 1. Spara filen inom den lokala Dreamweaver-platsen.
 2. Öppna filen i filpanelen.

 3. Välj Plats > Platsalternativ > Kontrollera länkar i hela platsen.

 4. Välj något av följande i listrutan Visa:

  • Brutna länkar: Markera för att visa rapport för brutna länkar.
  • Externa länkar: Markera för att visa externa länkar i filen.
  • Överblivna filer: Markera för att visa filer utan inkommande länkar.
 5. Välj något av följande på den utfällbara menyn:

  • Kontrollera länkar: Kontrollerar länkarna i hela filen.
  • Kontrollera länkar för hela den aktuella lokala platsen: Kontrollerar länken som ingår i en lokal plats.
  • Kontrollera länkar för markerade filer i platsen: Kontrollerar länkar för de markerade filerna.

  Resultaten visas i Länkkontroll.

 6. Om du vill spara rapporten väljer du Spara resultat på den utfällbara menyn Länkkontroll.

  Rapporten är en tillfällig fil. Den går förlorad om du inte sparar den.

Åtgärda brutna länkar

När du har kört en länkrapport kan du åtgärda brutna länkar och bildreferenser direkt i panelen Länkkontroll. Du kan också öppna filer i listan och åtgärda länkarna i egenskapskontrollen.

 1. Kör en rapport för länkkontroll.
 2. Markera den brutna länken i kolumnen Brutna länkar (inte kolumnen Filer) i panelen Länkkontroll (i panelgruppen Resultat).

  En mappikon visas bredvid den brutna länken.

 3. Klicka på mappikonen  bredvid den brutna länken och bläddra till rätt fil, eller ange rätt sökväg och filnamn.
 4. Tryck på Tabb eller Retur (Windows) eller Retur (Macintosh).

  Om det finns andra brutna referenser till samma fil, uppmanas du att åtgärda referenserna i de andra filerna också. Klicka på Ja om du vill att Dreamweaver ska uppdatera alla dokument i listan som refererar till den här filen. Klicka på Nej om du vill att Dreamweaver endast ska uppdatera den aktuella referensen.

  Obs!

  Om Aktivera in- och utcheckning av filer har aktiverats för platsen gör Dreamweaver ett försök att checka ut filer som behöver ändras. Om det inte går att checka ut en fil visar Dreamweaver en varningsdialogruta och gör inga ändringar i brutna referenser.

 1. Kör en rapport för länkkontroll.
 2. Dubbelklicka på en post i kolumnen Filer i panelen Länkkontroll (i panelgruppen Resultat).

  Dreamweaver öppnar dokumentet, markerar den brutna bildreferensen eller länken och markerar sökvägen och filnamnet i egenskapskontrollen. (Om egenskapskontrollen inte visas, öppnar du den genom att välja Fönster > Egenskaper.)

 3. Om du vill ange en ny sökväg och ett nytt filnamn i egenskapskontrollen klickar du på mappikonen  för att bläddra till rätt fil, eller så skriver du över den markerade texten.

  Om du uppdaterar en bildreferens och den nya bilden visas i fel storlek, klickar du på etiketterna B och H i egenskapskontrollen eller så klickar du på knappen Uppdatera för att återställa höjd- och breddvärdena.

 4. Spara filen.

  I takt med att länkarna åtgärdas, försvinner posterna för dem från listan Länkkontroll. Om en post fortfarande visas i listan efter att du har angett en ny sökväg eller ett nytt filnamn i Länkkontroll (eller efter att du har sparat ändringarna i egenskapskontrollen), kan Dreamweaver inte hitta den nya filen och identifierar fortfarande länken som bruten.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto