Användarhandbok Avbryt

Felsök länkar

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Hitta och hantera brutna, externa och överblivna länkar i Dreamweaver.

Använd funktionen Kontrollera länkar om du vill söka efter brutna länkar och överblivna filer (filer som fortfarande finns på platsen, men som inte har länkats till några andra filer på platsen). Du kan söka i en öppen fil, en del av en lokal plats eller en fullständig lokal plats.

Dreamweaver verifierar endast länkar till dokument inom platsen. Dreamweaver sammanställer en lista över externa länkar i det markerade dokumentet eller de markerade dokumenten, men verifierar dem inte.

Du kan också identifiera och ta bort filer som inte längre används av andra filer på platsen.

 1. Spara filen inom den lokala Dreamweaver-platsen.
 2. Öppna filen i filpanelen.

 3. Välj Plats > Platsalternativ > Kontrollera länkar i hela platsen.

 4. Välj något av följande i listrutan Visa:

  • Brutna länkar: Markera för att visa rapport för brutna länkar.
  • Externa länkar: Markera för att visa externa länkar i filen.
  • Överblivna filer: Markera för att visa filer utan inkommande länkar.
 5. Välj något av följande på den utfällbara menyn:

  • Kontrollera länkar: Kontrollerar länkarna i hela filen.
  • Kontrollera länkar för hela den aktuella lokala platsen: Kontrollerar länken som ingår i en lokal plats.
  • Kontrollera länkar för markerade filer i platsen: Kontrollerar länkar för de markerade filerna.

  Resultaten visas i Länkkontroll.

 6. Om du vill spara rapporten väljer du Spara resultat på den utfällbara menyn Länkkontroll.

  Rapporten är en tillfällig fil. Den går förlorad om du inte sparar den.

När du har kört en länkrapport kan du åtgärda brutna länkar och bildreferenser direkt i panelen Länkkontroll. Du kan också öppna filer i listan och åtgärda länkarna i egenskapskontrollen.

 1. Kör en rapport för länkkontroll.
 2. Markera den brutna länken i kolumnen Brutna länkar (inte kolumnen Filer) i panelen Länkkontroll (i panelgruppen Resultat).

  En mappikon visas bredvid den brutna länken.

 3. Klicka på mappikonen  bredvid den brutna länken och bläddra till rätt fil, eller ange rätt sökväg och filnamn.
 4. Tryck på Tabb eller Retur (Windows) eller Retur (Macintosh).

  Om det finns andra brutna referenser till samma fil, uppmanas du att åtgärda referenserna i de andra filerna också. Klicka på Ja om du vill att Dreamweaver ska uppdatera alla dokument i listan som refererar till den här filen. Klicka på Nej om du vill att Dreamweaver endast ska uppdatera den aktuella referensen.

  Obs!

  Om Aktivera in- och utcheckning av filer har aktiverats för platsen gör Dreamweaver ett försök att checka ut filer som behöver ändras. Om det inte går att checka ut en fil visar Dreamweaver en varningsdialogruta och gör inga ändringar i brutna referenser.

 1. Kör en rapport för länkkontroll.
 2. Dubbelklicka på en post i kolumnen Filer i panelen Länkkontroll (i panelgruppen Resultat).

  Dreamweaver öppnar dokumentet, markerar den brutna bildreferensen eller länken och markerar sökvägen och filnamnet i egenskapskontrollen. (Om egenskapskontrollen inte visas, öppnar du den genom att välja Fönster > Egenskaper.)

 3. Om du vill ange en ny sökväg och ett nytt filnamn i egenskapskontrollen klickar du på mappikonen  för att bläddra till rätt fil, eller så skriver du över den markerade texten.

  Om du uppdaterar en bildreferens och den nya bilden visas i fel storlek, klickar du på etiketterna B och H i egenskapskontrollen eller så klickar du på knappen Uppdatera för att återställa höjd- och breddvärdena.

 4. Spara filen.

  I takt med att länkarna åtgärdas, försvinner posterna för dem från listan Länkkontroll. Om en post fortfarande visas i listan efter att du har angett en ny sökväg eller ett nytt filnamn i Länkkontroll (eller efter att du har sparat ändringarna i egenskapskontrollen), kan Dreamweaver inte hitta den nya filen och identifierar fortfarande länken som bruten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?