Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver

Läs den här artikeln om du vill veta hur du infogar HTML5-ljud på Dreamweaver-webbsidor och förhandsgranskar ljudet i en webbläsare.

Du kan infoga och förhandslyssna på HTML5-ljud på webbsidor med Dreamweaver. Ljudelementet i HTML5 är en standardmetod för att bädda in ljud på webbsidor.

Mer information om ljudelementet i HTML finns i artikeln HTML5-ljudW3schools.com.

Infoga HTML5-ljud

 1. Flytta pekaren till den plats där du vill att ljudet ska infogas.

 2. Välj Infoga > HTML > HTML5-ljud. Ljudfilen infogas på den angivna platsen.

 3. Ange följande uppgifter på panelen Egenskapskontroll:

  • Källa / Alternativ källa 1 / Alternativ källa 2: Ange var ljudfilen finns i Källa. Du kan även klicka på mappikonen och välja en ljudfil på datorn. Stödet för olika ljudformat varierar i olika webbläsare. Om ljudformatet i Källa inte stöds, används formatet i Alternativ källa 1 eller Alternativ källa 2. Webbläsaren väljer det första format det känner igen när ljudet ska spelas upp.
  Obs!

  Markera flera för att snabbt lägga till videor till de tre fälten. När du väljer tre videoformat för samma video i en mapp används det första formatet i listan för Källa. Följande format i listan används för automatisk komplettering Alt-källa 1 och Alt-källa 2.

  Webbläsare

  MP3

  Wav

  Ogg

  Internet Explorer 9

  JA

  NEJ

  NEJ

  Firefox 4.0

  NEJ

  JA

  JA

  Google Chrome 6

  JA

  JA

  JA

  Apple Safari 5

  JA

  JA

  NEJ

  Opera 10.6

  NEJ

  JA

  JA

  • Titel: Ange ljudfilens titel.
  • Reservtext: Ange texten som ska visas i webbläsare som inte stöder HTML 5.
  • Kontroller: Välj om du vill visa ljudkontroller såsom Spela upp, Pausa och Stäng av ljudet på HTML-sidan.
  • Autostart: Välj om du vill att ljudet ska börja spelas upp så fort det har lästs in på webbsidan.
  • Skapa slinga av ljud: Välj bara det här alternativet om du vill att ljudet ska spelas upp kontinuerligt tills användaren slutar spela upp det.
  • Ljud av: Välj det här alternativet om du vill stänga av ljudet när det har hämtats.
  • Förhandsladda: Om du väljer Auto läses hela ljudfilen in då sidan laddas. Om du väljer Metadata hämtas enbart metadata när sidan har hämtats.

Förhandslyssna på ljudet i webbläsaren

 1. Spara webbsidan.

 2. Välj Arkiv > Förhandsvisning i realtid. Välj i vilken webbläsare du vill förhandslyssna på ljudet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto