Lär dig hur du använder CSS-formatinställningar för att styra hur Dreamweaver skriver den kod som definierar CSS-format.

Inställningarna för CSS-format anger hur den kod som definierar CSS-format skrivs i Dreamweaver. CSS-format kan skrivas i kortskrift som en del tycker är enklare att arbeta med. I en del äldre versioner av webbläsare tolkas emellertid inte kortskriften korrekt.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh) och välj CSS-format i kategorilistan.
 2. Ange de alternativ för CSS-format som du vill använda:

  När CSS-regler skapas, Använd kortskrift för

  Gör att du kan välja vilka CSS-formategenskaper som ska skrivas i kortskrift i Dreamweaver.

  När CSS-regler redigeras, Använd kortskrift

  Styr huruvida befintliga format skrivs om i kortskrift i Dreamweaver.

  Markera Om ursprungligt format använder kortskrift om du vill lämna alla format som de är.

  Markera Enligt inställningarna ovan om du vill att format ska skrivas om i kortskrift för de egenskaper som har markerats i Använd kortskrift för.

  CSS-prefix

  Format med prefix läggs till för övertoningar för de valda webbläsarna.

 3. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy