Internetanslutning krävs för flera av funktionerna i Dreamweaver. Om du eller din organisation dirigerar internetanslutningar via en proxyserver måste du ange serverautentiseringsuppgifter för att ansluta Dreamweaver till internet.

Du kan ange autentiseringsuppgifter för proxyservern i Adobe Creative Cloud-datorprogrammet. När Creative Cloud-datorprogrammet startas första gången identifieras om internetanslutningar dirigeras via en proxyserver eller inte. Om en proxyserver har konfigurerats uppmanas du ange autentiseringsuppgifter. Även när Creative Cloud-datorprogrammet redan är installerat och proxyservern konfigureras vid en senare tidpunkt identifieras proxyservern automatiskt och du uppmanas ange autentiseringsuppgifter:

Proxyserverinställningar i Adobe Creative Cloud-datorprogrammet
Proxyserverinställningar i Adobe Creative Cloud-datorprogrammet

När Dreamweaver ansluts till internet används autentiseringsuppgifterna som redan konfigurerats och lagrats i Creative Cloud-datorprogrammet.

Om du är företagskund och Creative Cloud-datorprogrammet inte ingår i installationen uppmanas du ange autentiseringsuppgifter för proxyserver i Dreamweaver:

Fråga om proxyserverinställningar i Dreamweaver
Fråga om proxyserverinställningar i Dreamweaver

Obs!

Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp med autentiseringsuppgifterna för proxyservern.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy