Användarhandbok Avbryt

Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Skapa upprepande regioner och upprepande tabeller och konfigurera tabellegenskaper i Dreamweaver för att styra din sidlayout.

En upprepad region är ett avsnitt i en mall som kan mångfaldigas flera gånger på en mallbaserad sida. Vanligtvis används upprepade regioner med tabeller, men du kan definiera en upprepad region för andra sidelement.

Med upprepade regioner kan du styra sidlayouten genom att upprepa vissa upprepade objekt, t.ex. ett katalogobjekt och en beskrivningslayout eller en rad data som t.ex. en lista med objekt.

Det finns två mallobjekt för upprepade regioner som du kan använda: upprepad region och upprepad tabell.

Skapa en upprepad region i en mall

Med upprepade regioner kan mallanvändare mångfaldiga en angiven region i en mall så ofta som önskas. En upprepad region behöver inte vara ett redigerbart område.

Om du vill göra innehåll i en upprepad region redigerbart (för att t.ex. låta en användare skriva in text i en tabellcell i ett mallbaserat dokument) måste du infoga ett redigerbart område i den upprepade regionen.

 1. Gör något av följande i dokumentfönstret:
  • Markera texten eller innehållet som du vill ange som en upprepad region.

  • Placera markören i dokumentet där du vill infoga den upprepade regionen.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Upprepande region.

  • Välj Upprepande region i kategorin Mallar på panelen Infoga.

 3. Ange ett unikt namn på mallområdet i rutan Namn. (Du kan inte använda samma namn på mer än en upprepad region i en mall.)
  Obs!

  När du namnger en region ska du inte använda specialtecken.

 4. Klicka på OK.

Infoga en upprepande tabell

Du kan använda en separat tabell för att skapa en ändringsbar region (i tabellformat) med upprepande rader. Du kan ange tabellattribut och ange vilka tabellceller som är redigerbara.

 1. I dokumentfönstret placerar du insättningspunkten i dokumentet där du vill infoga den upprepande tabellen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Upprepande tabell.

  • Välj Upprepande tabell i kategorin Mallar på panelen Infoga.

 3. Ange följande alternativ och klicka på OK.

  Rader

  Anger antalet rader som tabellen har.

  Kolumner

  Anger antalet kolumner som tabellen har.

  Cellfyllnad

  Anger antalet pixlar mellan cellens innehåll och cellgränserna.

  Cellmellanrum

  Anger antalet pixlar mellan angränsande tabellceller.

  Obs!

  Om du inte uttryckligen anger värden för cellfyllnad och cellmellanrum visar de flesta webbläsare tabellen med cellfyllnad som har värdet 1 och cellmellanrum med värdet 2. Om du vill att webbläsarna ska visa tabellen utan fyllnad och mellanrum anger du värdet 0 för Cellfyllnad och Cellmellanrum.

  Bredd

  Anger tabellens bredd i pixlar eller som en procentandel av webbläsarfönstrets bredd.

  Kant

  Anger bredden på tabellens kanter i pixlar.

  Obs!

  Om du inte uttryckligen anger ett värde på kanten visar de flesta webbläsare tabellen med en kant som har värdet 1. Om du vill att webbläsarna ska visa tabellen utan kanter anger du värdet 0 för Kant.

  Om du vill visa cell- och tabellgränser när kanten har värdet 0 väljer du Visa > Designvyalternativ > Visuella hjälpmedel. Det här alternativet är endast tillgängligt i designvyn.

  Upprepade rader i tabellen

  Anger vilka rader i tabellen som är inkluderade i den upprepade regionen.

  Startrad

  Anger radnumret som angivits som den första raden som ska inkluderas i den upprepade regionen.

  Slutrad

  Anger radnumret som angivits som den sista raden som ska inkluderas i den upprepade regionen.

  Regionnamn

  Gör att du kan ange ett unikt namn för den upprepade regionen.

  Skapa upprepande tabeller
  Skapa upprepande tabeller

Ange omväxlande bakgrundsfärger i en upprepande tabell

När du har infogat en upprepande tabell i en mall kan du anpassa den genom att växla bakgrundsfärgen i tabellraderna.

 1. I dokumentfönstret väljer du en rad i den upprepande tabellen.
 2. Klicka på knappen Visa kod eller Visa kod och design i verktygsfältet Dokument så att du kan komma åt koden för den markerade tabellraden.
 3. I kodvyn redigerar du <tr>-taggen så att den inkluderar följande kod:
  <tr bgcolor="@@( _index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC' )@@">

  Du kan ersätta de hexadecimala värdena #FFFFFF och #CCCCCC med andra färgval.

 4. Spara mallen.

  Följande är ett kodexempel på en tabell som inkluderar omväxlande bakgrundsfärger i tabellen:

  <table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr><th>Name</th><th>Phone Number</th><th>Email Address</th></tr> 
  <!-- TemplateBeginRepeat name="contacts" --> 
  <tr bgcolor="@@(_index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC')@@"> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="name" --> name <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="phone" --> phone <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="email" --> email <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  </tr> 
   <!-- TemplateEndRepeat --> 
  </table>
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto