Användarhandbok Avbryt

Komprimera och utöka kod

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du komprimerar och utökar kod i Dreamweaver för att visa avsnitt av dokumentet utan att rulla.

Du kan komprimera och utöka kodfragment för att visa olika delar av dokumentet utan att behöva rulla.

Om du till exempel vill se alla CSS-regler i head-taggen som gäller en div-tagg längre ned på sidan, kan du komprimera all kod mellan head-taggen och div-taggen för att se båda kodavsnitten samtidigt.

Du kan markera en del av koden som du vill komprimera. Du kan också komprimera kod i HTML-, PHP-, XML- och SVG-filer baserat på taggblock. I CSS-, Less-, Sass-, SCSS- och JS-filer kan du komprimera kod baserat på klammerparenteser.

 • HTML-filer: Dreamweaver komprimerar koden mellan den inledande och avslutande HTML-taggen och de initiala attributen (om tillämpligt) visas i den komprimerade koden. Dreamweaver utökar koden automatiskt i ett block som får fokus via taggväljaren, sök och ersätt, gå till rad, elementsnabbvyn, Live-vyn eller ångra/gör om.

Om markeringen ändras blir koden automatiskt komprimerad igen.

 • CSS-, Less-, Sass-, SCSS- och JS-filer: Kod inom klammerparenteser komprimeras och förhandsvisningen visas som {...}.
 • PHP-filer: Förutom PHP-kodblock komprimeras också HTML-element och CSS- och JS-kodblock. 
Obs!

Filer som skapats från Dreamweaver-mallar visar all kod som helt utökad, även om mallfilen (DWT) innehåller komprimerade kodfragment.

Ange storleksinställningar för kodinfällning

Standardstorleken för kodinfällning är två rader. Om standardinställningen är vald när du komprimerar kod, komprimeras alla kodfragment som har minst två rader kod. Kodfragment med mindre än två rader kod visas i utökat läge.

Så här ändrar du det minsta antalet rader för kodinfällning:

 1. Klicka på Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver >; Inställningar (Mac).

 2. Klicka på Kodformat i listan Kategori och ange minsta storlek för kodinfällning.

Komprimera och utöka kodfragment

Som standard är all kod i kodvyn i utökat läge.

Men du kan komprimera kod genom att markera flera rader och komprimera dem. Du kan också komprimera kod baserat på syntaxen – taggblock eller klammerparenteser. 

Obs!

Det komprimerade och utökade läget för kodblocken bibehålls i olika Dreamweaver-sessioner.

Komprimera kod baserat på taggblock eller klammerparenteser

Så här komprimerar du kod baserat på taggblock eller klammerparenteser:

 1. Håll muspekaren över den kolumn med radnummer som motsvarar kodblocket du vill komprimera eller utöka i kodvyn. En liten triangel visas bredvid radnumren.

 2. Klicka på triangeln om du vill komprimera eller utöka koden.

  Obs!

  Om du vill utöka all komprimerad kod i dokumentet kan du använda kortkommandot Ctrl+Alt+E (Windows) eller Kommando+Alt+E (Mac).

  Komprimera kod med taggblock (need to update screenshot)

Komprimera kod baserat på markering

Så här komprimerar du kod baserat på markering:

 1. I kodvyn markerar du det kodavsnitt som du vill komprimera.

  När du markerar kod visas en komprimeringsikon i kolumnen med radnummer.

 2. Klicka på ikonen för att komprimera eller utöka markeringen.

  När koden är komprimerad ändras komprimeringsikonen till en utökningsikonen (). 

  Komprimera markerad kod (need to update screenshot)

  Utöka markerad kod (need to update screenshot)
  Utöka markerad kod (need to update screenshot)

Använd kortkommandon för att komprimera och utöka kod

Kommando

Windows

 Macintosh 

Komprimera markering

Ctrl + Skift +C

Kommando + Skift + C

Komprimera utanför markering

Ctrl + Alt + C

Kommando + Alt + C

Utöka markering

Ctrl + Skift + E

Kommando + Skift + E

Komprimera hel tagg

Ctrl + Skift + J

Kommando + Skift + J

Komprimera utanför hel tagg

Ctrl + Alt + J

Kommando + Alt + J

Utöka alla

Ctrl + Alt + E

Kommando + Alt + E

Kopiera och klistra in ett komprimerat kodfragment

 1. Markera det komprimerade kodfragmentet genom att klicka på det.

 2. Välj Redigera > Kopiera.
 3. Placera markören vid den punkt där du vill klistra in koden.

 4. Välj Redigera > Klistra in.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto