Komprimera och utöka kod

Lär dig hur du komprimerar och utökar kod i Dreamweaver för att visa avsnitt av dokumentet utan att rulla.

Du kan komprimera och utöka kodfragment för att visa olika delar av dokumentet utan att behöva rulla.

Om du till exempel vill se alla CSS-regler i head-taggen som gäller en div-tagg längre ned på sidan, kan du komprimera all kod mellan head-taggen och div-taggen för att se båda kodavsnitten samtidigt.

Du kan markera en del av koden som du vill komprimera. Du kan också komprimera kod i HTML-, PHP-, XML- och SVG-filer baserat på taggblock. I CSS-, Less-, Sass-, SCSS- och JS-filer kan du komprimera kod baserat på klammerparenteser.

 • HTML-filer: Dreamweaver komprimerar koden mellan den inledande och avslutande HTML-taggen och de initiala attributen (om tillämpligt) visas i den komprimerade koden. Dreamweaver utökar koden automatiskt i ett block som får fokus via taggväljaren, sök och ersätt, gå till rad, elementsnabbvyn, Live-vyn eller ångra/gör om.

Om markeringen ändras blir koden automatiskt komprimerad igen.

 • CSS-, Less-, Sass-, SCSS- och JS-filer: Kod inom klammerparenteser komprimeras och förhandsvisningen visas som {...}.
 • PHP-filer: Förutom PHP-kodblock komprimeras också HTML-element och CSS- och JS-kodblock. 
Obs!

Filer som skapats från Dreamweaver-mallar visar all kod som helt utökad, även om mallfilen (DWT) innehåller komprimerade kodfragment.

Ange storleksinställningar för kodinfällning

Standardstorleken för kodinfällning är två rader. Om standardinställningen är vald när du komprimerar kod, komprimeras alla kodfragment som har minst två rader kod. Kodfragment med mindre än två rader kod visas i utökat läge.

Så här ändrar du det minsta antalet rader för kodinfällning:

 1. Klicka på Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver >; Inställningar (Mac).

 2. Klicka på Kodformat i listan Kategori och ange minsta storlek för kodinfällning.

Komprimera och utöka kodfragment

Som standard är all kod i kodvyn i utökat läge.

Men du kan komprimera kod genom att markera flera rader och komprimera dem. Du kan också komprimera kod baserat på syntaxen – taggblock eller klammerparenteser. 

Obs!

Det komprimerade och utökade läget för kodblocken bibehålls i olika Dreamweaver-sessioner.

Komprimera kod baserat på taggblock eller klammerparenteser

Så här komprimerar du kod baserat på taggblock eller klammerparenteser:

 1. Håll muspekaren över den kolumn med radnummer som motsvarar kodblocket du vill komprimera eller utöka i kodvyn. En liten triangel visas bredvid radnumren.

 2. Klicka på triangeln om du vill komprimera eller utöka koden.

  Obs!

  Om du vill utöka all komprimerad kod i dokumentet kan du använda kortkommandot Ctrl+Alt+E (Windows) eller Kommando+Alt+E (Mac).

  Komprimera kod med taggblock (need to update screenshot)

Komprimera kod baserat på markering

Så här komprimerar du kod baserat på markering:

 1. I kodvyn markerar du det kodavsnitt som du vill komprimera.

  När du markerar kod visas en komprimeringsikon i kolumnen med radnummer.

 2. Klicka på ikonen för att komprimera eller utöka markeringen.

  När koden är komprimerad ändras komprimeringsikonen till en utökningsikonen (). 

  Komprimera markerad kod (need to update screenshot)

  Utöka markerad kod (need to update screenshot)
  Utöka markerad kod (need to update screenshot)

Använd kortkommandon för att komprimera och utöka kod

Kommando

Windows

 Macintosh 

Komprimera markering

Ctrl + Skift +C

Kommando + Skift + C

Komprimera utanför markering

Ctrl + Alt + C

Kommando + Alt + C

Utöka markering

Ctrl + Skift + E

Kommando + Skift + E

Komprimera hel tagg

Ctrl + Skift + J

Kommando + Skift + J

Komprimera utanför hel tagg

Ctrl + Alt + J

Kommando + Alt + J

Utöka alla

Ctrl + Alt + E

Kommando + Alt + E

Kopiera och klistra in ett komprimerat kodfragment

 1. Markera det komprimerade kodfragmentet genom att klicka på det.

 2. Välj Redigera > Kopiera.
 3. Placera markören vid den punkt där du vill klistra in koden.

 4. Välj Redigera > Klistra in.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto