Användarhandbok Avbryt

Checka in och checka ut filer

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Checka in och checka ut filer från lokala servrar och fjärrservrar med Dreamweavers system för in- och utcheckning, WebDAV eller Subversion.

Om du arbetar i en samarbetsmiljö, kan du checka in och ut filer på lokala servrar och fjärrservrar. Om du däremot arbetar ensam på fjärrservern, kan du använda kommandona Skicka och Hämta utan att checka in eller ut filer.

Obs!

Du kan använda funktionerna Hämta och Skicka på en testserver, men du kan inte använda systemet för in-/utcheckning på en testserver.

Att checka ut en fil är detsamma som att tala om att ”Jag arbetar med den här filen nu – rör den inte!” När en fil är utcheckad visas namnet på den person som har checkat ut filen i filpanelen, med en röd bockmarkering (om en annan gruppmedlem har checkat ut filen) eller en grön bockmarkering (om du har checkat ut filen) bredvid filens ikon.

När filen checkas in blir den tillgänglig så att andra gruppmedlemmar kan checka ut och redigera den. När du checkar in en fil efter att ha redigerat den skrivskyddas den lokala versionen och en låssymbol visas bredvid filen i filpanelen, för att förhindra att du gör några ändringar i filen.

Dreamweaver skrivskyddar inte utcheckade filer på fjärrservern. Om du överför filer med något annat program än Dreamweaver kan du skriva över utcheckade filer. I andra program än Dreamweaver visas emellertid LCK-filen bredvid den utcheckade filen i filhierarkin för att sådana misstag ska undvikas.

Konfigurera systemet för in-/utcheckning

Innan du kan använda systemet för in-/utcheckning måste du associera den lokala platsen med en fjärrserver.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Markera en plats och klicka på Redigera.
 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server

  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server

 4. Ange eventuellt grundläggande alternativ och klicka sedan på knappen Avancerat.
 5. Välj aktivering av utcheckning av filer om du arbetar i en gruppmiljö (eller arbetar ensam, men på flera olika datorer). Avmarkera det här alternativet om du vill inaktivera in- och utcheckningen av filer för din webbplats.

  Med hjälp av det här alternativet kan du meddela andra om att du har checkat ut en fil för redigering, eller dig själv om att du har lämnat en senare version av en fil på en annan dator.

  Om alternativen för in-/utcheckning inte visas betyder det att du inte har konfigurerat någon fjärrserver.

 6. Markera alternativet Checka ut filer när du öppnar om du vill att filer ska checkas ut automatiskt när du dubbelklickar för att öppna dem från filpanelen.

  Filen checkas inte ut när Arkiv > Öppna används, även om det här alternativet har markerats.

 7. Ange återstående alternativ:

  Checka ut namn

  Utcheckningsnamnet visas i filpanelen bredvid alla filer som har checkats ut, så att gruppmedlemmarna ska kunna vända sig till rätt person om en fil de behöver har checkats ut.

  Obs!

  Om du arbetar ensam på flera olika datorer ska du använda ett utcheckningsnamn för varje dator (till exempel, AnnaR-HemMac och AnnaR-KontorPC), så att du vet var den senaste versionen av filen finns om du glömmer att checka in den.

  E-postadress

  Om du anger en e-postadress visas ditt namn som en länk (blått och understruket) i filpanelen bredvid den fil du checkar ut. Om en gruppmedlem klickar på länken öppnas ett meddelande i gruppmedlemmens standardprogram för e-post, med användarens e-postadress och ett ämne som anger filens och platsens namn.

Checka in och ut filer i en fjärrmapp

När du har konfigurerat systemet för in-/utcheckning kan du checka in och checka ut filer på en fjärrserver med hjälp av filpanelen eller dokumentfönstret.

Checka ut filer med hjälp av filpanelen

 1. Markera de filer som ska checkas ut från fjärrservern i filpanelen (Fönster > Filer).
  Obs!

  Du kan markera filerna i den lokala vyn eller fjärrvyn, men inte i testservervyn.

  En röd bockmarkering anger att en annan gruppmedlem har checkat ut filen och en låssymbol anger att filen är skrivskyddad (Windows) eller låst (Macintosh).

 2. Checka ut filen/filerna genom att göra något av följande:
  • Klicka på knappen Checka ut i filpanelens verktygsfält.

  • Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj Checka ut på snabbmenyn.

 3. I dialogrutan Beroende filer klickar du på Ja om du vill hämta beroende filer ihop med de markerade filerna eller på Nej om du inte vill hämta beroende filer. Standardläget är att inte hämta beroende filer. Du kan ange det här alternativet vid Redigera > Inställningar > Plats.
  Obs!

  Du bör oftast hämta beroende filer när en ny fil checkas ut, men om de senaste versionerna av de beroende filerna redan finns på den lokala disken behöver de inte hämtas igen.

  En grön bockmarkering visas bredvid ikonen för den lokala filen för att ange att du har checkat ut den.

  Obs!

  Om du checkar ut den för tillfället aktiva filen, skrivs den för tillfället öppna versionen av filen över med den nya, utcheckade versionen.

Checka in filer med hjälp av filpanelen

 1. Markera utcheckade eller nya filer i filpanelen (Fönster > Filer).
  Obs!

  Du kan markera filerna i den lokala vyn eller fjärrvyn, men inte i testservervyn.

 2. Checka in filen/filerna genom att göra något av följande:
  • Klicka på knappen Checka in i filpanelens verktygsfält.

  • Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj Checka in på snabbmenyn.

 3. Klicka på Ja om du vill överföra beroende filer ihop med de markerade filerna eller klicka på Nej om du inte vill överföra beroende filer. Standardläget är att inte överföra beroende filer. Du kan ange det här alternativet vid Redigera > Inställningar > Plats.
  Obs!

  Du bör oftast överföra beroende filer när en ny fil checkas in, men om de senaste versionerna av de beroende filerna redan finns på fjärrservern behöver de inte överföras igen.

  En låssymbol visas bredvid ikonen för den lokala filen för att ange att filen nu är skrivskyddad.

  Obs!

  Om du checkar in den för tillfället aktiva filen, kan filen sparas automatiskt innan den checkas in, beroende på vilka inställningar du har angett.

Checka in en öppen fil från dokumentfönstret

 1. Kontrollera att den fil du vill checka in är öppen i dokumentfönstret.
  Obs!

  Du kan endast checka in en öppen fil åt gången.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Plats > Checka in.

  • Klicka på filhanteringsikonen i dokumentfönstrets verktygsfält och välj sedan Checka in på menyn.

   Om den aktuella filen inte är en del av den aktiva platsen på filpanelen, försöker Dreamweaver avgöra vilken lokalt definierad plats den aktuella filen tillhör. Om den aktuella filen tillhör en annan plats än den som är aktiv i filpanelen, öppnar Dreamweaver den platsen och utför sedan incheckningsåtgärden.

  Obs!

  Om du checkar in den för tillfället aktiva filen, kan filen sparas automatiskt innan den checkas in, beroende på vilka inställningar du har angett.  

Ångra en utcheckning av en fil

Om du checkar ut en fil och sedan bestämmer dig för att inte redigera den (eller bestämmer dig för att ignorera de ändringar du har gjort), kan du ångra utcheckningsåtgärden så att filen återställs till det tillstånd den hade före utcheckningen.

Ångra en utcheckning av en fil genom att göra något av följande:

 • Öppna filen i dokumentfönstret och välj sedan Plats > Ångra utcheckning.

 • Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) i filpanelen (Fönster > Filer) och välj sedan Ångra utcheckning.

  Den lokala kopian av filen blir skrivskyddad och alla ändringar du har gjort i den går förlorade.

Använda WebDAV för att checka in och checka ut filer

Dreamweaver kan ansluta till en server som använder WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning). WebDAV är en uppsättning tillägg till HTTP-protokollet som gör att användare kan samarbeta med redigering och hantering av filer på fjärrwebbservrar. Mer information finns på www.webdav.org.

 1. Om du inte redan har gjort det, definierar du en Dreamweaver-plats som anger den lokala mapp du använder för att lagra projektfilerna.
 2. Välj Plats > Hantera platser och dubbelklicka sedan på din plats i listan.
 3. Markera kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ny server om du vill lägga till en ny server

  • Markera en befintlig server och klicka på knappen Redigera befintlig server

 4. Markera WebDAV på popup-menyn Anslut med på skärmen Grundläggande och fyll eventuellt sedan i resten av alternativen på skärmen.
 5. Klicka på knappen Avancerat.
 6. Välj aktivering av utcheckning av filer och ange följande information:
  • Ange ett namn som identifierar dig för andra gruppmedlemmar i rutan Checka ut namn.

  • Ange din e-postadress i textrutan E-postadress.

   Namnet och e-postadressen används för att identifiera ägarskap på WebDAV-servern och visas i filpanelen som kontaktinformation.

 7. Klicka på Spara.

  Dreamweaver konfigurerar platsen för WebDAV-åtkomst. När du använder kommandot Checka in eller Checka ut på en fil på platsen överförs filen med hjälp av WebDAV.

  Obs!

  WebDAV kanske inte kan checka ut filer med dynamiskt innehåll som PHP-taggar eller SSI-filer ordentligt eftersom HTTP GET återgav dess som utcheckade.

Hämta och checka in filer med Subversion (SVN)

Obs!

Stöd för Subversion (SVN) har tagits bort i Dreamweaver CC version 2017 och senare.

Dreamweaver kan ansluta till en server som använder Subversion (SVN), ett versionskontrollsystem som gör att användarna kan samarbeta när de redigerar och hanterar filer på fjärranslutna webbservrar. Dreamweaver är inte en fullständig SVN-klient, men användarna kan hämta de senaste versionerna av filerna, göra ändringar och spara filerna.

Obs!

Dreamweaver CS5 använder klientbiblioteket Subversion 1.6.6 och Dreamweaver CS5.5 använder klientbiblioteket 1.6.9. Senare versioner av klientbiblioteket Subversion är inte bakåtkompatibla. Om du uppdaterar ett klientprogram från en annan tillverkare (till exempel TortoiseSVN) så att det fungerar med en senare version av Subversion kommer Subversion-programmet att uppdatera lokala Subversion-metadata. Det innebär att Dreamweaver inte längre kan kommunicera med Subversion. Det här problemet gäller inte uppdateringar av Subversion-servern eftersom de är bakåtkompatibla. Om du uppgraderar till ett klientprogram från en annan tillverkare som fungerar med Subversion 1.7 eller senare måste du söka hos Adobe efter uppdateringar innan du kan använda Subversion med Dreamweaver igen. Mer information om det här problemet finns i www.adobe.com/go/dw_svn_en.

Adobe rekommenderar att du använder ett verktyg för filjämförelser från ett annat företag när du arbetar med SVN-versionskontrollerade filer. När du jämför filerna för att leta efter skillnader, kan du exakt ta reda på vilka typer av ändringar som andra har gjort i filerna. Mer information om verktyg för filjämförelse hittar du genom att använda en webbsökmotor, t.ex. Google Search, för att söka efter ”filjämförelse” eller ”diff”-verktyg. Dreamweaver fungerar med de flesta verktyg från tredje part.

En videoöversikt över hur du arbetar med SVN och Dreamweaver finns i www.adobe.com/go/lrvid4049_dw.

Konfigurera en SVN-anslutning

Innan du använder Subversion (SVN) som ett versionskontrollsystem med Dreamweaver, måste du konfigurera en anslutning till en SVN-server. Du konfigurerar anslutningen till en SVN-server under kategorin Versionskontroll i dialogrutan Platsdefinition.

SVN-servern är en fildatabas från vilken du och andra användare kan hämta och spara filer. Den skiljer sig från fjärrservern som du vanligtvis använder med Dreamweaver. När du använder SVN är fjärrservern fortfarande live-server för dina webbsidor. SVN-servern finns för att hålla fildatabasen för de filer som du vill ha versionskontroll över. Det typiska arbetsflödet är att hämta och spara filer fram och tillbaka till SVN-servern och sedan publicera dem på fjärrservern från Dreamweaver. Konfigurationen av fjärrservern är helt separat från SVN-konfigurationen.

Du måste ha tillgång till en SVN-server och en SVN-databas innan du påbörjar konfigurationen. Mer information om SVN finns på Subversion-webbsidan på http://subversion.apache.org/.

Så här gör du för att konfigurera SVN-anslutningen:

 1. Välj Plats > Hantera platser, välj platsen som du vill konfigurera versionskontroll för och klicka på knappen Redigera.

  Obs!

  Om du inte redan har konfigurerat lokala mappar och fjärrmappar för en Dreamweaver-plats, måste du åtminstone konfigurera en lokal plats innan du fortsätter. (Fjärrplatsen behövs inte i det här stadiet, men du kommer till slut att behöva konfigurera den innan du publicerar filerna till webben.) Mer information finns i Arbeta med Dreamweaver-platser.

 2. Markera kategorin Versionskontroll i dialogrutan Platskonfiguration.

 3. Välj Subversion på snabbmenyn Åtkomst.

 4. Ange åtkomstalternativ enligt följande:

  • Välj ett protokoll på snabbmenyn Protokoll. De tillgängliga protokollen är HTTP, HTTPS, SVN och SVN+SSH.
  Obs!

  Om du vill använda protokollet SVN+SSH måste du ha en särskild konfiguration. Mer information finns på www.adobe.com/go/learn_dw_svn_ssh_en.

  • Ange adressen till SVN-servern i textrutan Serveradress (vanligtvis i formatet servernamn.domän.com).

  • Ange sökvägen till databasen på SVN-servern i textrutan Databassökväg (oftast någon som liknar /svn/din_rotkatalog. Det är serveradministratören som namnger rotmappen för SVN-databasen.)

  • (Valfritt) Om du vill använda en annan serverport än standardserverporten väljer du Ej standard och anger portnumret i textrutan.

  • Ange ditt användarnamn och lösenord för SVN-servern.

 5. Klicka på Testa för att testa anslutningen, eller klicka på OK för att stänga dialogrutan. Klicka sedan på Klar för att stänga dialogrutan Hantera platser.

När anslutningen till servern är etablerad, finns SVN-databasen tillgänglig för visning i filpanelen. Visa den genom att antingen välja Databasvy på snabbmenyn Vy, eller genom att klicka på knappen Databasfiler  i den utökade filpanelen.

Hämta den senaste versionen av filer

När du hämtar den senaste versionen av en fil från SVN-databasen, slås innehållet i filen samman med innehållet i dess motsvarande lokala kopia. (Med andra ord: Om någon annan har uppdaterat filen sedan du senast sparade den så kommer de uppdateringarna att slås samman i den lokala versionen av filen på datorn.) Om filen ännu inte finns på hårddisken, hämtas den bara.

Obs!

När du hämtar filer för första gången från databasen bör du arbeta med en lokal katalog som är tom, eller en lokal katalog som inte innehåller filer med samma namn som filerna i databasen. Databasfilerna monteras inte på den lokala enheten vid det första försöket om den lokala enheten innehåller filer vars namn matchar filerna i fjärrdatabasen.

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Gör något av följande:

  • Visa de lokala versionerna av SVN-filerna i filpanelen genom att välja Lokal vy på snabbmenyn Vy. (Om du arbetar i den utökade filpanelen visas den lokala vyn automatiskt.) Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) därefter på filen eller mappen som du är intresserad av och välj Versionskontroll > Hämta senaste versioner.

  • Visa filerna i SVN-databasen genom att välja Databasvy på snabbmenyn Vy i filpanelen, eller genom att klicka på knappen Databasfiler i den utökade filpanelen. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) därefter på filen eller mappen som du är intresserad av och klicka på Hämta senaste versioner.

Obs!

Du kan också högerklicka på en fil och välja Checka ut på snabbmenyn eller markera filen och klicka på Checka ut när du vill hämta den senaste versionen. Eftersom SVN inte stöder ett utcheckningsarbetsflöde, utförs dock ingen utcheckning av filen i traditionell mening.

Spara filer

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Gör något av följande:

  • Visa de lokala versionerna av SVN-filerna i filpanelen genom att välja Lokal vy på snabbmenyn Vy. (Om du arbetar i den utökade filpanelen visas den lokala vyn automatiskt.) Markera sedan filen som du vill spara och klicka på knappen Checka in.

  • Visa filerna i SVN-databasen genom att välja Databasvy på snabbmenyn Vy i filpanelen, eller genom att klicka på knappen Databasfiler i den utökade filpanelen. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) därefter på filen som du vill spara och välj Checka in.

 3. Granska åtgärderna i dialogrutan Spara, gör nödvändiga ändringar och klicka på OK.

  Du kan ändra åtgärder genom att markera filen vars åtgärd du vill ändra och klicka på knapparna i nederdelen av dialogrutan Spara. Det finns två tillgängliga val: spara och ignorera.

Obs!

En grön bock på filen i filpanelen betecknar en ändrad fil som ännu inte har sparats till databasen.

Uppdatera status för filer eller mappar i databasen

Du kan uppdatera SVN-statusen för en enskild fil eller mapp. Uppdateringen uppdaterar inte hela visningen.

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Visa filerna i SVN-databasen genom att välja Databasvy på snabbmenyn Vy i filpanelen, eller genom att klicka på knappen Databasfiler i den utökade filpanelen.

 3. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på valfri mapp eller fil i databasen och välj Uppdatera status.

Uppdatera status för lokala filer eller mappar

Du kan uppdatera SVN-statusen för en enskild fil eller mapp. Uppdateringen uppdaterar inte hela visningen.

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Visa de lokala versionerna av SVN-filerna i filpanelen genom att välja Lokal vy på snabbmenyn Vy. (Om du arbetar i den utökade filpanelen visas den lokala vyn automatiskt.)

 3. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på valfri mapp eller fil i filpanelen och välj Uppdatera status.

Visa filrevisioner

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Gör något av följande:

  • Visa de lokala versionerna av SVN-filerna i filpanelen genom att välja Lokal vy på snabbmenyn Vy. (Om du arbetar i den utökade filpanelen visas den lokala vyn automatiskt.) Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) därefter på filen som du vill se revisioner för och välj Versionskontroll >Visa revisioner.

  • Visa filerna i SVN-databasen genom att välja Databasvy på snabbmenyn Vy i filpanelen, eller genom att klicka på knappen Databasfiler i den utökade filpanelen. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) därefter på filen som du vill se revisioner för och välj Visa revisioner.

 3. Markera den revision eller de revisioner du är intresserad av i dialogrutan Revisionshistorik och gör något av följande:

  • Klicka på Jämför med lokal för att jämföra den markerade revisionen med den lokala versionen av filen.
  Obs!

  Du måste installera ett verktyg för filjämförelse från tredje part innan du kan jämföra filer. Mer information om verktyg för filjämförelse hittar du genom att använda en webbsökmotor, t.ex. Google Search, för att söka efter ”filjämförelse” eller ”diff”-verktyg. Dreamweaver fungerar med de flesta verktyg från tredje part.

  • Klicka på Jämför för att jämföra två markerade revisioner. Ctrl-klicka för att markera två revisioner samtidigt.

  • Klicka på Visa för att visa den markerade revisionen. Åtgärden skriver inte över den aktuella lokala kopian av filen. Du kan spara den markerade revisionen till hårddisken på samma sätt som en vanlig fil.

  • Klicka på Befordra för att göra den markerade revisionen till aktuell revision i databasen.

Låsa och låsa upp filer

Genom att låsa en fil i SVN-databasen anger du för andra att du arbetar med filen. Andra användare kan fortfarande redigera filen lokalt, men kan inte spara filen förrän du har låst upp den. När du låser en fil i databasen, ser du en öppna lås-ikon på filen. Andra användare ser en helt låst ikon.

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Gör något av följande:

  • Visa filerna i SVN-databasen genom att välja Databasvy på snabbmenyn Vy i filpanelen, eller genom att klicka på knappen Databasfiler i den utökade filpanelen. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) därefter på filen som du är intresserad av och välj Lås eller Lås upp.

  • Visa de lokala versionerna av SVN-filerna i filpanelen genom att välja Lokal vy på snabbmenyn Vy. (Om du arbetar i den utökade filpanelen visas den lokala vyn automatiskt.) Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) därefter på filen som du är intresserad av och välj Lås eller Lås upp.

Lägga till en ny fil i databasen

Ett blått plustecken på en fil i filpanelen betecknar en fil som ännu inte finns i SVN-databasen.

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Markera den fil som du vill lägga till i databasen på filpanelen och klicka på knappen Checka in.

 3. Se till att filen är markerad som Spara i dialogrutan Spara och klicka på OK.

Flytta, kopiera, ta bort och återställa filer

 • Om du vill flytta en fil drar du den till målmappen på den lokala platsen.

  När du flyttar en fil markeras den på den nya platsen med Lägg till med historik, och filen på den gamla platsen markeras med Ta bort. När du sparar dessa filer försvinner filen på den gamla platsen.

 • Om du vill kopiera en fil markerar du den, kopierar den (Redigera > Kopiera) och klistrar in (Redigera > Klistra in) filen på den nya platsen.

  När du kopierar och klistrar in en fil markeras den på den nya platsen med Lägg till med historik.

 • Om du vill ta bort en fil markerar du den och trycker på Delete.

  Du kan välja om du bara vill ta bort den lokala versionen, eller både den lokala versionen och versionen på SVN-servern. Om du väljer att bara ta bort den lokala versionen påverkas inte filen på SVN-servern. Om du väljer att ta bort även versionen på SVN-servern, markeras den lokala versionen med Ta bort och du måste spara filen för att kunna ta bort den.

 • Om du vill återställa en kopierad eller flyttad fil till den ursprungliga platsen, högerklickar du på den och väljer Versionskontroll > Återställ.

Lösa konfliktskapande filer

Om filen är i konflikt med en annan fil på servern, kan du redigera den och sedan markera den som löst. Om du till exempel försöker checka in en fil som är i konflikt med en annan användares ändringar, kan du inte spara filen. Du kan hämta den senaste versionen av filen från databasen, göra ändringar av en arbetskopia manuellt och sedan markera filen som löst så att du kan spara den.

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Visa de lokala versionerna av SVN-filerna i filpanelen genom att välja Lokal vy på snabbmenyn Vy. (Om du arbetar i den utökade filpanelen visas den lokala vyn automatiskt.)

 3. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på filen som du vill lösa och välj Versionskontroll > Markera som löst.

Gå offline

Ibland kan det vara användbart att undvika databastillgång under andra filöverföringsaktiviteter genom att gå offline. Dreamweaver ansluts till SVN-databasen igen så fort du anropar en aktivitet som kräver en anslutning (Hämta senaste versioner, Spara, och så vidare).

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Visa de lokala versionerna av SVN-filerna i filpanelen genom att välja Lokal vy på snabbmenyn Vy. (Om du arbetar i den utökade filpanelen visas den lokala vyn automatiskt.)

 3. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på valfri mapp eller fil i filpanelen och välj Versionskontroll > Gå offline.

Rensa upp en lokal SVN-plats

Med det här kommandot kan du ta bort lås på filer så att du kan återuppta åtgärder som inte är slutförda. Du bör använda det här kommandot när du tar bort gamla lås om felet ”arbetskopian är låst” uppstår.

 1. Se till att du har konfigurerat en SVN-anslutning korrekt.

 2. Visa de lokala versionerna av SVN-filerna i filpanelen genom att välja Lokal vy på snabbmenyn Vy. (Om du arbetar i den utökade filpanelen visas den lokala vyn automatiskt.)

 3. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på filen som du vill rensa och välj Versionskontroll > Rensa.

Om att flytta filer och mappar på Subversion-kontrollerade platser

När du flyttar de lokala versionerna av filer eller mappar på en Subversion-kontrollerad plats, riskerar du att skapa problem för andra användare som synkroniserar med SVN-databasen. Om du till exempel flyttar en fil lokalt och inte sparar filen till databasen på några timmar, kan en annan användare försöka att hämta den senaste versionen av filen från dess gamla plats. Av den anledningen bör du alltid spara filer till SVN-servern omedelbart efter att du har flyttat dem lokalt.

Filer och mappar förblir kvar på SVN-servern till dess att du tagit bort dem manuellt. Även om du flyttar en fil till en annan lokal mapp och sparar den, kommer den gamla versionen av filen vara kvar på sin föregående plats på servern. Undvik förvirring genom att ta bort de gamla kopiorna av filer och mappar som du har flyttat.

När du flyttar en fil lokalt och sparar den på SVN-servern, går filens versionshistorik förlorad.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?