Användarhandbok Avbryt

Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Om Design Notes

Design Notes är anteckningar som du skapar för en fil. Design Notes associeras med den fil de beskriver, men lagras i en separat fil. Du kan se till vilka filer Design Notes har kopplats i den utökade filpanelen: En Design Notes-ikon visas i kolumnen Anteckningar.

Du kan använda Design Notes för att hålla reda på extra filinformation om dokumenten, till exempel filnamn för bildkällor och kommentarer om filstatus. Om du exempelvis kopierar ett dokument från en plats till en annan, kan du lägga till Design Notes för det dokumentet, med kommentaren att originaldokumentet finns i den andra platsmappen.

Du kan också använda Design Notes för att hålla reda på känslig information som du inte kan infoga i ett dokument av säkerhetsskäl, till exempel kommentarer om hur ett visst pris eller en viss konfiguration har valts, eller vilka marknadsföringsfaktorer som har påverkat ett designbeslut.

Om du öppnar en fil i Adobe® Fireworks® eller Flash och exporterar den till ett annat format, sparar Fireworks och Flash automatiskt namnet på originalkällfilen i en Design Notes-fil. Om du till exempel öppnar myhouse.png i Fireworks och exporterar den till myhouse.gif, skapar Fireworks en Design Notes-fil med namnet myhouse.gif.mno. Den här Design Notes-filen innehåller namnet på originalfilen, som en absolut fil: URL-adress. Design Notes för myhouse.gif kan alltså innehålla följande rad:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

En liknande Design Note för Flash kan innehålla följande rad:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"
Obs!

För att kunna dela Design Notes bör användarna ange samma platsrotsökväg (till exempel platser/resurser/orig).

När du importerar grafiken till Dreamweaver kopieras Design Notes-filen automatiskt till platsen ihop med grafiken. När du markerar bilden i Dreamweaver och väljer att redigera den med Fireworks, öppnar Fireworks originalfilen för redigering.

Aktivera och inaktivera Design Notes för en webbplats

Design Notes associeras med en fil, men lagras i en separat fil. Använd Design Notes för att hålla reda på extra filinformation om dokumenten, till exempel filnamn för bildkällor och kommentarer om filstatus.

Du aktiverar och inaktiverar Design Notes för en plats i kategorin Design Notes i dialogrutan Platsdefinition. När du aktiverar Design Notes kan du välja att dela dem med andra, om du vill.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Markera en plats i dialogrutan Hantera platser och klicka sedan på Redigera.
 3. Expandera Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration och markera kategorin Design Notes.
 4. Markera Underhåll Design Notes för att aktivera Design Notes (avmarkera för att inaktivera dem).
 5. Om du vill ta bort alla lokala Design Notes-filer för platsen klickar du på Rensa och därefter på Ja. (Om du vill ta bort fjärranslutna Design Notes-filer måste du ta bort dem manuellt.)
  Obs!

  Kommandot Rensa Design Notes tar bara bort MNO-filer (Design Notes). Det tar inte bort mappen _notes eller filen dwsync.xml i mappen _notes. Dreamweaver använder filen dwsync.xml för att underhålla information om platssynkronisering.

 6. Markera Aktivera överföring av Design Notes som ska delas om du vill skicka Design Notes som har kopplats till platsen ihop med resten av dokumenten. Klicka sedan på OK.
  • Om du markerar det här alternativet kan du dela Design Notes med resten av gruppen. När du skickar eller hämtar en fil, skickar eller hämtar Dreamweaver automatiskt den associerade Design Notes-filen.

  • Om du inte markerar det här alternativet sparar Dreamweaver Design Notes lokalt, men skickar dem inte med filerna. Om du arbetar ensam med platsen kan du avmarkera det här alternativet för bättre prestanda. Design Notes överförs inte till fjärrplatsen när du checkar in/skickar filerna och du kan fortfarande lägga till och ändra Design Notes för platsen lokalt.

Associera Design Notes med filer

Du kan skapa en Design Notes-fil för varje dokument eller mall på platsen. Du kan också skapa Design Notes för miniprogram, ActiveX-kontroller, bilder, Flash-innehåll, Shockwave-objekt och bildfält i dokumenten.

Obs!

Om du lägger till Design Notes för en mallfil ärvs inte Design Notes av de dokument du skapar med mallen.

 1. Gör något av följande:
  • Öppna filen i dokumentfönstret och välj Arkiv > Design Notes.

  • Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) på filen i filpanelen och välj Design Notes.

  Obs!

  Om filen finns på en fjärrplats måste du först checka ut eller hämta filen och sedan markera den i den lokala mappen.

 2. Välj en status för dokumentet på Status-menyn på fliken Grundläggande information.
 3. Klicka på datumikonen (ovanför rutan Anteckningar) för att infoga det aktuella datumet i anteckningarna.
 4. Ange kommentarer i rutan Anteckningar.
 5. Markera Visa när filen är öppen för att visa Design Notes-filen varje gång filen öppnas.
 6. Klicka på plusknappen (+) på fliken All information för att lägga till ett nytt nyckel/värde-par. Markera ett par och klicka på minusknappen (–) för att ta bort det.

  Du kan till exempel ange namnet på nyckel författare (i rutan Namn) och definiera värdet som Heidi (i rutan Värde).

 7. Spara anteckningarna genom att klicka på OK.

  Dreamweaver sparar anteckningarna i en mapp med namnet _notes, på samma plats som den aktuella filen. Filnamnet är dokumentets filnamn plus tillägget .mno. Om filnamnet till exempel är index.html får den associerade Design Notes-filen namnet index.html.mno.

Arbeta med Design Notes

När du har associerat en Design Note med en fil kan du öppna aktuell Design Note, ändra dess status eller ta bort den.

Öppna Design Notes som har associerats med en fil

 1. Öppna Design Notes genom att göra något av följande:
  • Öppna filen i dokumentfönstret och välj sedan Arkiv > Design Notes.

  • Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) på filen i filpanelen och välj sedan Design Notes.

  • Dubbelklicka på den gula Design Notes-ikonen i kolumnen Anteckningar i filpanelen.

  Obs!

  Om du vill visa de gula Design Notes-ikonerna väljer du Plats > Hantera platser > [namnet på platsen] > Redigera > Avancerade inställningar > Fillistkolumner. Välj Anteckningar i listpanelen och välj alternativet Visa. När du klickar på knappen Utöka på verktygfältet Filer för att visa både lokala platser och fjärrplatser finns kolumnen Anteckningar på din lokala plats där en gul anteckningsikon för en fil visas med en Design Note.

Ange en anpassad Design Notes-status

 1. Öppna Design Notes för en fil eller ett objekt (se föregående procedur).
 2. Klicka på fliken All information.
 3. Klicka på plusknappen (+).
 4. I fältet Namn anger du ordet status.
 5. I fältet Värde anger du status.

  Om det redan fanns ett statusvärde ersätts detta med det nya värdet.

 6. Klicka på fliken Grundläggande information och notera att det nya statusvärdet visas på snabbmenyn Status.
  Obs!

  Du kan endast ha ett anpassat värde åt gången på statusmenyn. Om du utför den här proceduren igen ersätter Dreamweaver det statusvärde du angav den första gången med det nya statusvärde du anger.

Ta bort Design Notes utan association från platsen

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Markera platsen och klicka på Redigera.
 3. Välj Design Notes i kategorilistan till vänster i dialogrutan Platsdefinition.
 4. Klicka på knappen Rensa.

  Dreamweaver uppmanar dig att verifiera att Design Notes som inte längre är associerade med en fil på platsen ska tas bort.

  Om du använder Dreamweaver för att ta bort en fil med en associerad Design Notes-fil, tar Dreamweaver bort Design Notes-filen också, så oftast blir Design Notes-filer överblivna endast om du tar bort eller byter namn på en fil utanför Dreamweaver.

  Obs!

  Om du avmarkerar alternativet Underhåll Design Notes innan du klickar på Rensa tar Dreamweaver bort alla Design Notes-filer för platsen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?