Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser

Om Design Notes

Design Notes är anteckningar som du skapar för en fil. Design Notes associeras med den fil de beskriver, men lagras i en separat fil. Du kan se till vilka filer Design Notes har kopplats i den utökade filpanelen: En Design Notes-ikon visas i kolumnen Anteckningar.

Du kan använda Design Notes för att hålla reda på extra filinformation om dokumenten, till exempel filnamn för bildkällor och kommentarer om filstatus. Om du exempelvis kopierar ett dokument från en plats till en annan, kan du lägga till Design Notes för det dokumentet, med kommentaren att originaldokumentet finns i den andra platsmappen.

Du kan också använda Design Notes för att hålla reda på känslig information som du inte kan infoga i ett dokument av säkerhetsskäl, till exempel kommentarer om hur ett visst pris eller en viss konfiguration har valts, eller vilka marknadsföringsfaktorer som har påverkat ett designbeslut.

Om du öppnar en fil i Adobe® Fireworks® eller Flash och exporterar den till ett annat format, sparar Fireworks och Flash automatiskt namnet på originalkällfilen i en Design Notes-fil. Om du till exempel öppnar myhouse.png i Fireworks och exporterar den till myhouse.gif, skapar Fireworks en Design Notes-fil med namnet myhouse.gif.mno. Den här Design Notes-filen innehåller namnet på originalfilen, som en absolut fil: URL-adress. Design Notes för myhouse.gif kan alltså innehålla följande rad:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

En liknande Design Note för Flash kan innehålla följande rad:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"
Obs!

För att kunna dela Design Notes bör användarna ange samma platsrotsökväg (till exempel platser/resurser/orig).

När du importerar grafiken till Dreamweaver kopieras Design Notes-filen automatiskt till platsen ihop med grafiken. När du markerar bilden i Dreamweaver och väljer att redigera den med Fireworks, öppnar Fireworks originalfilen för redigering.

Aktivera och inaktivera Design Notes för en webbplats

Design Notes associeras med en fil, men lagras i en separat fil. Använd Design Notes för att hålla reda på extra filinformation om dokumenten, till exempel filnamn för bildkällor och kommentarer om filstatus.

Du aktiverar och inaktiverar Design Notes för en plats i kategorin Design Notes i dialogrutan Platsdefinition. När du aktiverar Design Notes kan du välja att dela dem med andra, om du vill.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Markera en plats i dialogrutan Hantera platser och klicka sedan på Redigera.
 3. Expandera Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration och markera kategorin Design Notes.
 4. Markera Underhåll Design Notes för att aktivera Design Notes (avmarkera för att inaktivera dem).
 5. Om du vill ta bort alla lokala Design Notes-filer för platsen klickar du på Rensa och därefter på Ja. (Om du vill ta bort fjärranslutna Design Notes-filer måste du ta bort dem manuellt.)
  Obs!

  Kommandot Rensa Design Notes tar bara bort MNO-filer (Design Notes). Det tar inte bort mappen _notes eller filen dwsync.xml i mappen _notes. Dreamweaver använder filen dwsync.xml för att underhålla information om platssynkronisering.

 6. Markera Aktivera överföring av Design Notes som ska delas om du vill skicka Design Notes som har kopplats till platsen ihop med resten av dokumenten. Klicka sedan på OK.
  • Om du markerar det här alternativet kan du dela Design Notes med resten av gruppen. När du skickar eller hämtar en fil, skickar eller hämtar Dreamweaver automatiskt den associerade Design Notes-filen.

  • Om du inte markerar det här alternativet sparar Dreamweaver Design Notes lokalt, men skickar dem inte med filerna. Om du arbetar ensam med platsen kan du avmarkera det här alternativet för bättre prestanda. Design Notes överförs inte till fjärrplatsen när du checkar in/skickar filerna och du kan fortfarande lägga till och ändra Design Notes för platsen lokalt.

Associera Design Notes med filer

Du kan skapa en Design Notes-fil för varje dokument eller mall på platsen. Du kan också skapa Design Notes för miniprogram, ActiveX-kontroller, bilder, Flash-innehåll, Shockwave-objekt och bildfält i dokumenten.

Obs!

Om du lägger till Design Notes för en mallfil ärvs inte Design Notes av de dokument du skapar med mallen.

 1. Gör något av följande:
  • Öppna filen i dokumentfönstret och välj Arkiv > Design Notes.

  • Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) på filen i filpanelen och välj Design Notes.

  Obs!

  Om filen finns på en fjärrplats måste du först checka ut eller hämta filen och sedan markera den i den lokala mappen.

 2. Välj en status för dokumentet på Status-menyn på fliken Grundläggande information.
 3. Klicka på datumikonen (ovanför rutan Anteckningar) för att infoga det aktuella datumet i anteckningarna.
 4. Ange kommentarer i rutan Anteckningar.
 5. Markera Visa när filen är öppen för att visa Design Notes-filen varje gång filen öppnas.
 6. Klicka på plusknappen (+) på fliken All information för att lägga till ett nytt nyckel/värde-par. Markera ett par och klicka på minusknappen (–) för att ta bort det.

  Du kan till exempel ange namnet på nyckel författare (i rutan Namn) och definiera värdet som Heidi (i rutan Värde).

 7. Spara anteckningarna genom att klicka på OK.

  Dreamweaver sparar anteckningarna i en mapp med namnet _notes, på samma plats som den aktuella filen. Filnamnet är dokumentets filnamn plus tillägget .mno. Om filnamnet till exempel är index.html får den associerade Design Notes-filen namnet index.html.mno.

Arbeta med Design Notes

När du har associerat en Design Note med en fil kan du öppna aktuell Design Note, ändra dess status eller ta bort den.

Öppna Design Notes som har associerats med en fil

 1. Öppna Design Notes genom att göra något av följande:
  • Öppna filen i dokumentfönstret och välj sedan Arkiv > Design Notes.

  • Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) på filen i filpanelen och välj sedan Design Notes.

  • Dubbelklicka på den gula Design Notes-ikonen i kolumnen Anteckningar i filpanelen.

  Obs!

  Om du vill visa de gula Design Notes-ikonerna väljer du Plats > Hantera platser > [namnet på platsen] > Redigera > Avancerade inställningar > Fillistkolumner. Välj Anteckningar i listpanelen och välj alternativet Visa. När du klickar på knappen Utöka på verktygfältet Filer för att visa både lokala platser och fjärrplatser finns kolumnen Anteckningar på din lokala plats där en gul anteckningsikon för en fil visas med en Design Note.

Ange en anpassad Design Notes-status

 1. Öppna Design Notes för en fil eller ett objekt (se föregående procedur).
 2. Klicka på fliken All information.
 3. Klicka på plusknappen (+).
 4. I fältet Namn anger du ordet status.
 5. I fältet Värde anger du status.

  Om det redan fanns ett statusvärde ersätts detta med det nya värdet.

 6. Klicka på fliken Grundläggande information och notera att det nya statusvärdet visas på snabbmenyn Status.
  Obs!

  Du kan endast ha ett anpassat värde åt gången på statusmenyn. Om du utför den här proceduren igen ersätter Dreamweaver det statusvärde du angav den första gången med det nya statusvärde du anger.

Ta bort Design Notes utan association från platsen

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Markera platsen och klicka på Redigera.
 3. Välj Design Notes i kategorilistan till vänster i dialogrutan Platsdefinition.
 4. Klicka på knappen Rensa.

  Dreamweaver uppmanar dig att verifiera att Design Notes som inte längre är associerade med en fil på platsen ska tas bort.

  Om du använder Dreamweaver för att ta bort en fil med en associerad Design Notes-fil, tar Dreamweaver bort Design Notes-filen också, så oftast blir Design Notes-filer överblivna endast om du tar bort eller byter namn på en fil utanför Dreamweaver.

  Obs!

  Om du avmarkerar alternativet Underhåll Design Notes innan du klickar på Rensa tar Dreamweaver bort alla Design Notes-filer för platsen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto