Användarhandbok Avbryt

Använda CSS-preprocessorer i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du kan arbeta med och kompilera CSS-preprocessorfiler i Dreamweaver.

CSS är ett språk som beskriver formatet i ett HTML-dokument. CSS-preprocessorer kompilerar kod som är skriven i ett förbehandlat språk till den vanligaste formen av CSS. Med förbehandlade språk höjs CSS en nivå så att det blir mer likt ett programmeringsspråk.

Med preprocessorer kan du använda variabler, mixins, funktioner och många andra tekniker som
inte finns i CSS. Med CSS-preprocessorer kan du definiera allt en gång och sedan återanvända flera gånger. På så sätt får du utökningsbar CSS som kan underhållas.

Med hjälp av en CSS-preprocessor kan du även skapa en renare CSS som är enklare att underhålla. Om du skapar webbplatser som refererar till ett antal CSS-filer med CSS-preprocessorer som Sass eller Compass kan du minska mängden manuell kodning och kopiera/klistra in-åtgärder.

Dreamweaver använder en inbyggd Ruby-Saas-kompilerare för att kompilera SCSS, LESS-filer. Dreamweaver har även stöd för ramverken Compass och Bourbon för att kompilera Sass-filer.

LESS är JavaScript-baserat och Sass är Ruby-baserat. Du behöver dock inte ha någon kunskap om något av de två språken. Du behöver inte heller använda kommandoradsverktyget för att kompilera filerna till CSS. I Dreamweaver kompileras dessa filer automatiskt till CSS med hjälp av JavaScript-biblioteket less.js när du läser in, redigerar eller sparar filerna.

Versioner som stöds:

 • Sass: 3.4.25
 • LESS: 2.7.2
 • Compass: 1.0.3
 • Bourbon: 4.2.6
 • Bourbon Neat: 1.7.3
 • Bourbon Bitters: 1.2.0

Hur Dreamweaver hanterar CSS-preprocessorer

Hur Dreamweaver hanterar CSS-preprocessorer varierar beroende på om du har definierat en plats eller inte. Om du definierar en webbplats kan du ange inställningar för CSS-preprocessorer och även använda Compass- och Bourbon-ramverken i Dreamweaver.

När du definierar en plats kan du anpassa hur CSS-preprocessorer fungerar i Dreamweaver genom att ange platsspecifika inställningar för CSS-preprocessorer. Genom att ange inställningar för platsspecifika CSS-preprocessorer kan du ange kompileringsalternativ på platsbasis. Du kan även anpassa sökvägen till Sass- och CSS-filer och preprocessoralternativ som är specifika för varje plats.

Fortsätt läsa för att lära dig hur du använder Dreamweaver med CSS-preprocessorer:

Dreamweaver 2017 och CSS-preprocessorer

Dreamweaver 2017 har inbyggt stöd för CSS-preprocessorer. Det betyder att du kan arbeta med Sass/LESS/SCSS-filer i Dreamweaver. Med kortkommandot Ctrl+S eller Cmd+S kan du kompilera CSS automatiskt i Dreamweaver. Du kan även kompilera enskilda CSS-filer manuellt med Verktyg > Kompilera (eller F9). Ändringarna visas även i alla öppna HTML-filer som den kompilerade CSS-filen är länkad eller fäst till.

Här är ett arbetsflöde med de uppgifter som ingår när du använder CSS-preprocessorer:

 • Installera rätt kompilerare beroende på om du vill använda Compass eller Bourbon i Dreamweaver. Installationen utförs med en klickning. Ange dina inställningar för CSS-preprocessorn.

Installera bara kompileraren om du vill ha en kopia av ramverksfilerna (Bourbon) eller om du vill generera SCSS-filer och Ruby-baserade konfigurationsfiler (Compass). Du rekommenderas behålla en kopia av ramverksfilerna. Om vissa mixins eller funktioner i redigeringsramverket tas bort senare har du fortfarande tillgång till preprocessorfilerna på din webbplats.

 • Kontrollera att automatisk kompilering är aktiverat. Välj sedan Spara för att uppdatera CSS-filerna.
 • (Valfritt) Visa ändringarna i live-vyn eller med realtidsförhandsvisning på alla HTML-sidor som den genererade CSS-filen används på.

Dreamweaver 2015 och CSS-preprocessorer

I Dreamweaver 2015 och tidigare CC-versioner kan du använda Sass-, LESS- och SCSS-filer med Dreamweaver. I de versionerna måste du dock kompilera filerna själv utanför Dreamweaver.
Arbetsflödet för det liknar detta:

 1. Ladda ned och installera en kompilerare.
 2. Konfigurera ett grunt-jobb (Gruntfile.js) så att kompileraren kan läsa din Sass/LESS/SCSS-fil.
 3. Konfigurera ett annat grunt-jobb för att kompilera filen till CSS, som du sedan kan importera till Dreamweaver.

Du måste utföra de stegen varje gång du gör en ändring i din Sass/LESS/CSS-fil.

Obs!

Den här videosjälvstudiekursen visar hur du kan förbättra din CSS med preprocessorer.

Om du inte har definierat en plats kan du välja att kompilera dina Sass- och LESS-filer manuellt. Däremot stöds inte ramverken Compass och Bourbon.

Hur använder jag CSS-preprocessorer i Dreamweaver?

Här är ett arbetsflöde med de uppgifter som ingår när du använder CSS-preprocessorer:

 1. Konfigurera en plats i Dreamweaver. Se till att Sass- eller LESS-filen som du försöker kompilera inkluderas i platsens rotmapp. Om du redan har definierat en plats, och Sass- eller LESS-filen inkluderas i platsens rot, fortsätter du till nästa steg. Mer information om hur du skapar en Dreamweaver-plats finns på Om Dreamweaver-platser.
 2. Ange inställningar för CSS-preprocessorer (t.ex. att definiera sökvägen för genererade CSS-filer). Dessa inställningar är platsspecifika. Mer information finns i Ange inställningar för platsspecifika CSS-preprocessorer.
 3. Om du vill använda vissa ramverk, till exempel Compass eller Bourbon, kan du ange inställningar för dessa ramverk. Mer information finns i Använda Compass-ramverket och Använda Bourbon-ramverket.
 4. Konfigurera automatisk komplettering eller kompilera dina Sass- och LESS-filer automatiskt. Mer information finns i Kompilera CSS-preprocessorfiler.

Ange inställningar för CSS-preprocessorer

Du kan ange platsspecifika inställningar för CSS-preprocessorer i dialogrutan Platser > Hantera platser.

Med platsspecifika CSS-preprocessorinställningar kan du hantera dina CSS-preprocessorer på platsbasis. Den här åtgärden ger dig även kontroll över CSS-preprocessorerna för varje plats utan att du måste uppdatera inställningarna varje gång du växlar plats.

Obs!

Inställningarna Allmänt och Källa och utdata är som standard tillämpliga för Ruby-Saas-ramverk. 

Om du vill ange inställningar för Compass måste du markera kryssrutan Använd Compass i avsnittet Compass

Ange allmänna inställningar för CSS-preprocessorer

Du kan ange följande allmänna inställningar för CSS-preprocessorer i Platser > Hantera platser > CSS-preprocessorer. Som standard är de här inställningarna tillämpbara på Saas-ramverket.

Allmänna inställningar för CSS-preprocessorer
Allmänna inställningar för CSS-preprocessorer

Aktivera autokompilering vid filsparande

Markera den här kryssrutan för att aktivera automatisk kompilering av CSS-preprocessorer. Om du väljer det här alternativet skapas automatiskt en CSS-fil i Dreamweaver när du sparar din Sass-, LESS- eller SCSS-fil. Om alternativet är avmarkerat måste du kompilera filerna manuellt varje gång du gör en ändring.

Alternativ för LESS

Aktivera strict math

Bearbetar bara matematik inom parentes. Exempel: (100px/25px) bearbetas korrekt, men 20% + 10% (utan parentes) bearbetas inte. När det här alternativet är inaktiverat bearbetas all matematik i filen.

Aktivera strict units

Om det här alternativet inte väljs försöker LESS att beräkna utdataenheten. Exempel:

.class {
 property: 1px * 2px;
}

I det här fallet multipliceras längd med längd och ger en area, men CSS har inget stöd för att ange areor. Dreamweaver tolkar det som att användaren avsåg att ett av värdena var ett värde och inte en längdenhet.

Med strict units aktiverat tolkar Dreamweaver detta som ett fel i beräkningen och visar ett felmeddelande.

Skriv om URL:er som relativa URL:er

Med det här alternativet kan du skriva om URL:er i CSS-filen som genereras så att URL:erna alltid är relativa till den genererade filen. 

Generera källmappning

Skapar en källmappning. Källmappning är en fil som överbryggar gapet mellan högnivåspråk som Sass och LESS och lågnivåspråk som de kompileras till, som CSS.

Alternativ för Sass/SCSS

Format på utdatafil

Anger CSS-utdatafilens format:

 • Nested – Formaterar kompilerad CSS i välkänd, modulär struktur.
 • Compact – Formaterar kompilerad CSS i en kompakt struktur som tar mindre plats än Nested eller Expanded.
 • Compressed – Matar ut CSS i en platt struktur.
 • Expanded– Matar ut CSS i ett utökat format där varje egenskap och regel tar upp en rad. Egenskaper visas med indrag i reglerna, men reglerna har inget indrag. 

Skapa källkommentarer

Skapar kommentarer i CSS-utdatafilen som mappar CSS-koden till raden som den genererades från.

Generera källmappning

Skapar en källmappning (en fil som överbryggar gapet mellan högnivåspråk som Sass och LESS och lågnivåspråk som de kompileras till, som CSS).

Ange inställningar för CSS-källa och CSS-utdata

Du kan definiera var de genererade CSS-filerna ska placeras och vilken sökväg Dreamweaver ska bevaka och aktivera automatisk kompilering när en Sass- eller LESS-fil i sökvägen ändras med en extern redigerare.

Obs!

Som standard är alternativen i Källa och utdata tillämpliga för Saas. Om du vill aktivera de alternativen för Compass måste du markera kryssrutan Använd Compass i avsnittet Compass.

När du har ändrat inställningarna och installerat Compass migreras alla inställningar till config.rb. Om du vill ändra inställningar senare kan du redigera dem direkt i config.rb-filen. Ändringar som görs i dialogrutan Platsinställningar påverkar inte kompileringen.

Ange inställningar för källa och utdata för Compass
Ange inställningar för Källa och utdata för Compass

Du kan ange följande inställningar för CSS-preprocessorers källa och utdata i dialogrutan Platser > Hantera platser.

Inställningar för CSS-preprocessorns källa och utdata
Inställningar för CSS-preprocessorns källa och utdata

CSS-utdata

Ange plats för den CSS-utdatafil som skapas.

I samma mapp som källan

Välj det här alternativet om du vill att de genererade CSS-filerna ska sparas i samma mapp som Sass- och LESS-källfilerna.

Ange utdatamapp

Välj det här alternativet och ange en mapp där du vill spara de CSS-filer som skapas.

Ersätt segment av indatasökvägen

Med det här alternativet kan du ersätta en del av sökvägen med strängarna Från och Till. Om till exempel Från: scss och Till: css anges placeras utdatafilen i samma trädstruktur efter att SCSS ersatts i sökvägens css.

Källmapp

Ange undermappen i platsroten som ska bevakas. Oftast innehåller den här undermappen alla SCSS- eller LESS-filer. 

Om du aktiverat Kompilering i Allmänna inställningar utlöser Dreamweaver automatiskt CSS-preprocessorn. Dreamweaver utlöser automatisk kompilering när en fil i mappen ändras externt eller inuti Dreamweaver.

Använda Compass-ramverket

Compass är ett redigeringsramverk för CSS med öppen källkod. Med det kan du skapa CSS3-formatmallar med Sass.

Dreamweaver har stöd för Compass. Om du skapar formatmallar med Compass kan du därför kompilera dem och generera CSS-filer i Dreamweaver.

 1. Använda Compass-filer

  Om du inte redan har installerat Compass på datorn kan du installera det från Dreamweaver.

  I dialogrutan Platskonfiguration väljer du CSS-preprocessorer > Compass. Välj Använd Compass och klicka sedan på Installera filer.

  Installera Compass-filer
  Installera Compass-filer

  Alla Compass-filerna och konfigurationsfilen *.rb installeras i din platsmapp och du kan se dem på panelen Filer.

  Installerade Compass-filer
  Installerade Compass-filer

 2. Ange en befintlig Ruby-baserad konfigurationsfil

  Om du redan har installerat Compass på din dator och har *.rb-filen för Compass konfigurerad, anger du sökvägen till *.rb-filen i den aktuella platsroten i dialogrutan Platskonfiguration i Dreamweaver.

  1. I dialogrutan Platskonfiguration väljer du CSS-preprocessorer > Compass.
  2. Markera kryssrutan Använd Compass.
  3. Klicka på Ange Ruby-baserad konfigurationsfil och gå till filens sökväg. 
  4. Klicka på Spara när du är klar.
  Ange en befintlig Ruby-baserad konfigurationsfil
  Ange en befintlig Ruby-baserad konfigurationsfil

  Obs!

  Filen måste finnas i platsens rotmapp.

 3. Ange konfigurationsalternativ manuellt

  Om du inte har något befintligt konfigurationsalternativ kan du välja att ange dem manuellt.

  1. I dialogrutan Platskonfiguration väljer du CSS-preprocessorer > Compass.
  2. Markera kryssrutan Använd Compass.
  3. Klicka på Ange konfigurationsalternativ manuellt.  Ange följande konfigurationsalternativ och klicka på Spara.

  Följande fält fylls i automatiskt, men du kan ändra dem efter behov:

  Obs!

  Alla sökvägar som väljs i dessa alternativ måste vara inom platsens rot.

  HTTP-sökväg

  Sökvägen till projektet när det körs inom webbservern. Standardvärdet är ”/”.

  Bildkatalog

  Katalogen där bilderna finns. Katalogen är relativ till project_path.

  Genererad bildkatalog

  Katalogen där genererade bilder finns. Den här katalogen är relativ till project_path och har som standard värdet för images_dir.

  Teckensnittskatalog

  Katalogen där teckensnittsfilerna finns.

  Relaterade resurser

  Anger om Compass-hjälpfunktionerna ska generera relativa webbadresser från den genererade CSS-filen till resurserna, eller absoluta webbadresser med http-sökvägen för resurstypen.

 4. Om du har markerat Aktivera autokompilering vid filsparande i dialogrutan Platser > Hantera platser > CSS-preprocessorer genereras en CSS-fil i Dreamweaver varje gång du sparar ändringar i dina Sass-filer.

  Du kan också förhandsgranska ändringarna i realtid i webbläsarfönstret. Mer information om hur du förhandsgranskar ändringar i realtid i webbläsaren finns i Förhandsgranskning i realtid.

  Om du inte vill använda autokompilering kan du manuellt kompilera en CSS-fil genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på Sass-, LESS- eller SCSS-filen på panelen Filer och klicka på Kompilera
  • Klicka på Verktyg > Kompilera när du vill kompilera den aktuella filen.
 5. Sedan kan du bifoga den kompilerade CSS-filen till HTML-filerna på din webbplats. Mer information finns i Länka till en extern CSS-formatmall.

Använda Bourbon-ramverket

Dreamweaver stöder produktserien Bourbon. Om du skapar formatmallar med Bourbon kan du därför kompilera dem och generera CSS-filer i Dreamweaver.

Följande Bourbon-versioner stöds:

 • Bourbon – ett enkelt och lätt blandningsbibliotek för Sass
 • Bourbon Neat – Ett lätt semantiskt stödrasterramverk för Sass och Bourbon
 • Bourbon Bitters – ställningsformat, variabler och struktur för Bourbon-projekt

Du kan importera Bourbon-ramverket genom att lägga till följande i koden:

 • @import "bourbon"  - för att importera Bourbon
 • @import “neat” – för att importera Bourbon Neat
 • @import “base” – för att importera Bourbon Bitter

Dreamweaver använder sedan den färdiga versionen av Bourbon medan preprocessorfilerna kompileras.

Du kan också installera Bourbon-ramverksfiler på platsen så att framtida uppdateringar av Dreamweaver inte påverkar dina arbetsflöden för kompilering. Filerna i Bourbon-ramverket kopieras till din webbplats. Bourbon är ramverket som används när kompilering initieras för någon av filerna som importerar ramverket.

Installera Bourbon-, Bourbon Neat- eller Bourbon Bitters-filer

Så här installerar du Bourbon eller någon av dess versioner:

 1. I dialogrutan Platskonfiguration väljer du CSS-preprocessorer > Bourbon, Bourbon Neat eller Bourbon Bitters.

 2. Klicka på Installera filer för att installera filerna i den angivna platsen i webbplatsens rotmapp.

  Installera Bourbon-filer
  Installera Bourbon-filer

  Alla Bourbon-filer installeras i din webbplatsmapp, och du kan se dem på panelen Filer.

  Installerade Bourbon-filer
  Installerade Bourbon-filer

  Om ett fel uppstår visas det på utdatapanelen (Fönster >Resultat > Utdata), och statusfältets ikon ändras till röd.

Kompilera CSS-preprocessorfiler

Du kan kompilera CSS-preprocessorfiler på något av följande sätt:

Ange automatisk kompilering av CSS-preprocessorfiler

Du kan ange alternativ i Dreamweaver för att automatiskt kompilera ändringar från en Sass- eller LESS-fil till motsvarande CSS. Du kan också ange de sökvägar (i webbplatsens rot) där du vill spara den genererade CSS-koden.

 1. I dialogrutan Platskonfiguration väljer du CSS-preprocessorer > Allmänt > Aktivera autokompilering vid filsparande.

  Aktivera autokompilering
  Aktivera autokompilering

 2. Klicka på CSS-preprocessorer > Källa och utdata.

 3. Ange de platser där du vill spara dina genererade CSS-filer. Du kan välja ett av följande alternativ:

  I samma mapp som källan

  Välj det här alternativet om du vill att de genererade CSS-filerna ska sparas i samma mapp som Sass- och LESS-källfilerna.

  Ange utdatamapp

  Välj det här alternativet och ange mappen där du vill spara de CSS-filer som skapas.

  Ersätt segment av indatasökvägen

  Med det här alternativet kan du ersätta en del av sökvägen med strängarna Från och Till.

 4. Ange mappen som innehåller de Sass- eller LESS-filer som Dreamweaver behöver för bevakning. 

  Om du ändrar något i någon fil i den bevakade mappen kompilerar Dreamweaver automatiskt filerna när du har sparat dem. 

  Inställningar för CSS-preprocessorns källa och utdata
  Inställningar för CSS-preprocessorns källa och utdata

  Obs!

  Dreamweaver bevakar och kompilerar filerna även om du ändrar dem utanför Dreamweaver (till exempel i en textredigerare).

När kompileringen är slutförd visas ett meddelande på utdatapanelen (Fönster > Resultat > Utdata) och statusikonen i statusfältet visas i grönt. Om du vill öppna den kompilerade CSS-filen dubbelklickar du på meddelandet på panelen.

Om fel påträffas indikerar det att CSS-kompileringen inte har slutförts korrekt. Statusikonen visas i rött och alla fel och varningar visas på utdatapanelen. Du kan dubbelklicka på ett felmeddelande på panelen om du vill gå direkt till den felaktiga raden i koden. CSS-filen kompileras inte korrekt förrän alla fel är åtgärdade.

Obs!

Utdatapanelen är dockad längst ned på arbetsytan. Om panelen är stängd kan du öppna den via Fönster > Utdata.

Du kan också växla mellan att visa/dölja utdatapanelen via statusikonen när den är röd.

När du har skapat den kompilerade CSS-filen kan du länka din webbsida till en formatmall. När du gör ändringar i CSS-preprocessorerna uppdateras de motsvarande kompilerade CSS-filerna automatiskt. Webbsidan uppdateras också automatiskt i Live-vyn.

Mer information om hur du länkar din webbsida till en formatmall finns i Länka till en extern CSS-formatmall.

Kompilera en CSS-preprocessorfil manuellt

I vissa fall (till exempel om du inte har definierat en Dreamweaver-plats) kanske du vill kompilera en CSS-preprocessorfil manuellt.

I så fall inaktiverar du alternativet Aktivera autokompilering vid filsparande i CSS-preprocessorer > panelen Allmänt i dialogrutan Platskonfiguration.

Om du vill kompilera en CSS-preprocessor manuellt högerklickar du på filen på filpanelen och klickar på Kompilera.

Kompilera CSS-preprocessorfiler manuellt via filpanelen
Kompilera CSS-preprocessorfiler manuellt via filpanelen

Du kan också klicka på Verktyg > Kompilera om du vill kompilera den aktuella filen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto