Läs den här artikeln för att lära dig hur du anger teckenentiteter som saknas för att ersätta specialtecken för XSLT i Dreamweaver.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Ange ett tecken som saknas

I XSLT är vissa tecken inte tillåtna i vissa sammanhang. Du kan t.ex. inte använda tecknet mindre än (<) och et-tecknet (&) i texten mellan taggarna eller i ett attributvärde. Ett felmeddelande visas i XSLT-omvandlaren om dessa tecken används på fel sätt. Du kan ange teckenenheter som ska ersätta specialtecknen för att lösa problemet.

En teckenenhet är en sträng med tecken som motsvarar andra tecken. Teckenenheter har antingen namn eller är numrerade. En enhet med ett namn börjar med ett et-tecken (&) följt av namnet eller tecken och slutar med ett semikolon (;). &lt; motsvarar t.ex. tecknet för vänster vinkelparentes (<). Numrerade enheter börjar och slutar på samma sätt förutom att ett nummertecken (#) och en siffra anger tecknet.

XSLT har följande fem fördefinierade enheter:

Tecken

Enhetskod

< (mindre än)

&lt;

& (et-tecken)

&amp;

> (större än)

&gt;

” (cittatecken)

‘ (apostrof)

&apos;

Om du använder andra teckenenheter i en XSL-fil måste du definiera dem i DTD-avsnittet i XSL-filen. Dreamweaver innehåller flera standarddefinitioner för tecken som du kan se högst upp i en XSL-fil som skapas i Dreamweaver. Dessa standardenheter omfattar ett brett urval av de vanligaste tecknen.

När du förhandsgranskar XSL-filen i en webbläsare kontrollerar Dreamweaver om det finns enheter som inte definierats i XSL-filen och meddelar dig om några sådana enheter hittas.

Om du förhandsgranskar en XML-fil som är kopplad till en XSLT-fil eller om du förhandsgranskar en serversida med en XSLT-omvandling får du ett meddelande från servern eller webbläsaren (istället för från Dreamweaver) om det finns några enheter som inte definierats. Följande är ett exempel på ett meddelande som du kan få i Internet Explorer när du begär en XML-fil som omvandlats av en XSL-fil där en enhetsdefinition saknas:Referens till odefinierad entitet 'auml'. Fel vid resurshantering 'http://localhost/testthis/list.xsl'. Rad 28, Position 20 <p class=''test''>&auml;</p> -------------------^

För att rätta till felet på sidan måste du lägga till enhetsdefinitionen på sidan manuellt.

Reference to undefined entity 'auml'. Error processing resource 'http://localhost/testthis/list.xsl'. Line 28, Position 20 
<p class=''test''>&auml;</p> 
-------------------^

Ange en enhetsdefinition som saknas

 1. Leta reda på tecknet som saknas på referenssidan för teckenentiteter på W3C-webbplatsen på www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.

  Den här webbsidan innehåller 252 tillåtna enheter i HTML 4 och XHTML 1.0.

  Om t.ex. teckenenheten grav accent (Egrave) saknas söker du efter ”Egrave” på W3C-webbsidan. Du kommer att hitta följande post:

  <!ENTITY Egrave CDATA "&#200;" -- latin capital letter E with grave, U+00C8 ISOlat1 -->
 2. Skriv ned enhetsnamnet och enhetskoden.

  I exemplet är Egrave enhetsnamnet och &#200 enhetskoden.

 3. Med den här informationen växlar du till kodvyn och anger följande enhetstagg högst upp i XSL-filen (efter Doctype-deklarationen och med de andra enhetstaggarna):
  <!ENTITY entityname "entitycode;">

  I exemplet skulle du ange följande enhetstagg:<!ENTITY Egrave "&#200;">

  <!ENTITY Egrave "&#200;">
 4. Spara filen.

  Om du använder samma teckenenheter flera gånger kanske du vill lägga till deras definitioner permanent i XSL-filerna som Dreamweaver skapar som standard när du använder Fil > Ny.

Lägga till enhetsdefinitioner i de XSL-filer som Dreamweaver skapar som standard

 1. Leta reda på följande konfigurationsfil i Dreamweaver-programmappen och öppna den i en textredigerare:

  Configuration/DocumentTypes/MMDocumentTypeDeclarations.xml

 2. Leta reda på deklarationen som heter mm_xslt_1:
  <documenttypedeclaration id="mm_xslt_1">
 3. Ange den nya enhetstaggen eller -taggarna i listan med enhetstaggar enligt följande:
  <!ENTITY entityname "entitycode;">
 4. Spara filen och starta om Dreamweaver.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy