Jämför skillnader mellan filer

Jämför lokala filer och fjärrfiler, jämför filer innan de skickas och jämför filer när du synkroniserar i Dreamweaver.

Jämföra skillnader mellan lokala filer och fjärrfiler

Dreamweaver kan använda verktyg för filjämförelse (kallas också ”diff-verktyg”) för att jämföra koden i den lokala versionen och fjärrversionen av samma fil, två olika fjärrfiler eller två olika lokala filer. Jämförelse mellan lokala versioner och fjärrversioner är användbart om du arbetar med en fil lokalt och misstänker att kopian av filen som finns på servern har ändrats av någon annan. Utan att lämna Dreamweaver kan du visa och slå samman fjärrändringarna med den lokala versionen innan du skickar filen till servern.

Jämförelse mellan två lokala filer eller två fjärrfiler är också användbart om du sparar tidigare versioner av dina filer med andra namn. Om du har glömt vilka ändringar som har gjorts i en fil sedan sen tidigare versionen, kan du bli påmind genom en snabb jämförelse.

Innan du börjar måste du installera ett tredjepartsverktyg för filjämförelse på datorn. Mer information om verktyg för filjämförelse hittar du genom att använda en webbsökmotor, t.ex. Google Search, för att söka efter ”filjämförelse” eller ”diff”-verktyg. Dreamweaver fungerar med de flesta verktyg från tredje part.

Ange ett jämförelseverktyg i Dreamweaver

 1. Installera verktyget för filjämförelse på samma dator som Dreamweaver. Installera kommandotolksverktyg från filjämförelseverktyget på Macintosh. 

 2. Öppna dialogrutan Inställningar i Dreamweaver genom att välja Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh) och sedan markera kategorin Jämför filer.
 3. Gör något av följande:
  • I Windows klickar du på knappen Bläddra och markerar det program som jämför filer.

  • På en Macintosh-dator klickar du på knappen Bläddra och markerar det verktyg eller skript som startar verktyget för filjämförelse från kommandoraden, inte själva verktyget.

  Startverktyg eller skript finns vanligen i mappen /usr/bin eller /usr/local/bin på Macintosh-datorn. Om du till exempel vill använda FileMerge bläddrar du till /usr/bin och markerar opendiff, som är det verktyg som startar FileMerge.

  Följande tabell innehåller vanliga verktyg för filjämförelse på Macintosh och den plats på hårddisken där startverktygen eller skripten för respektive verktyg finns:

Om du använder

Markerar du följande fil

FileMerge

/usr/bin/opendiff (eller /Developer/usr/bin/opendiff)

BBEdit

/usr/local/bin/bbdiff

TextWrangler

/usr/local/bin/twdiff

Obs!

Mappen usr är oftast dold i Finder. Du kan emellertid komma åt den via knappen Bläddra i Dreamweaver.

Obs!

Vilka faktiska resultat som visas beror på vilka diff-verktyg du använder. Läs användarhandboken till verktyget för att ta reda på hur du tolkar resultaten.

Jämföra två lokala filer

Du kan jämföra två filer som finns var som helst på datorn.

 1. Markera de två filerna i filpanelen genom att Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på dem.
  Obs!

  Markera filer utanför den definierade platsen genom att välja den lokala disken på den vänstra snabbmenyn i filpanelen och sedan markera filerna.

 2. Högerklicka på en av de markerade filerna och välj Jämför lokala filer på snabbmenyn.
  Obs!

  Om du har en mus med en knapp Ctrl-klickar du i stället på en av de markerade filerna.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

Jämföra två fjärrfiler

Du kan jämföra två filer som finns på fjärrservern. Du måste definiera en Dreamweaver-plats med fjärrinställningar innan du kan utföra den här uppgiften.

 1. Visa filerna på fjärrservern i filpanelen genom att välja Fjärrvisning på den högra snabbmenyn.
 2. Markera de två filerna genom att Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på dem.
 3. Högerklicka på en av de markerade filerna och välj Jämför fjärrfiler på snabbmenyn.
  Obs!

  Om du har en mus med en knapp Ctrl-klickar du i stället på en av de markerade filerna.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

Jämföra en lokal fil med en fjärrfil

Du kan jämföra en lokal fil med en fil på fjärrservern. För att kunna göra detta måste du först definiera en Dreamweaver-plats med fjärrinställningar.

 1. Högerklicka på en lokal fil i filpanelen och välj Jämför med fjärrplats på snabbmenyn.
  Obs!

  Om du har en mus med en knapp Ctrl-klickar du i stället på den lokala filen.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

Jämföra en fjärrfil med en lokal fil

Du kan jämföra en fjärrfil med en lokal fil. Du måste definiera en Dreamweaver-plats med fjärrinställningar innan du kan utföra den här uppgiften.

 1. Visa filerna på fjärrservern i filpanelen genom att välja Fjärrvisning på den högra snabbmenyn.
 2. Högerklicka på en fil i panelen och välj Jämför med lokal plats på snabbmenyn.
  Obs!

  Om du har en mus med en knapp Ctrl-klickar du i stället på filen.

Jämföra en öppen fil med en fjärrfil

Du kan jämföra en fil som är öppen i Dreamweaver med motsvarande fil på fjärrservern.

 1. Välj Arkiv > Jämför med fjärrplats i dokumentfönstret.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

  Obs!

  Du kan också högerklicka på dokumentfliken i dokumentfönstrets överkant och välja Jämför med fjärrplats på snabbmenyn.

Jämföra innan du skickar filer

Om du redigerar en fil lokalt och sedan försöker överföra den till fjärrservern, visas ett meddelande i Dreamweaver om fjärrversionen av filen har ändrats. Du kan jämföra de två filerna innan du överför filen och skriver över fjärrversionen av den.

Innan du startar måste du installera ett verktyg för filjämförelse på datorn och ange det i Dreamweaver.

 1. När du har redigerat en fil på en Dreamweaver-plats skickar du filen (Plats > Skicka) till fjärrplatsen.

  Om fjärrversionen av filen har ändrats kommer du att få ett meddelande med alternativet att kunna se skillnaderna.

 2. Visa skillnaderna genom att klicka på knappen Jämför.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

  Om du inte har angett något verktyg för filjämförelse får du en uppmaning om att ange ett.

 3. När du har granskat eller slagit samman ändringarna i verktyget, kan du fortsätta med Skicka-åtgärden eller avbryta den.

Jämföra filer vid synkronisering

Du kan jämföra lokala versioner av filerna med fjärrversionerna när du synkroniserar platsfilerna med hjälp av Dreamweaver.

Innan du startar måste du installera ett verktyg för filjämförelse på datorn och ange det i Dreamweaver.

 1. Högerklicka var som helst i filpanelen och välj Synkronisera på snabbmenyn.
 2. Fyll i dialogrutan Synkronisera filer och klicka på Förhandsvisa.

  När du klickar på Förhandsvisa visas de markerade filerna och åtgärderna som kommer att vidtas under synkroniseringen.

 3. Markera de filer du vill jämföra i listan och klicka på knappen Jämför (ikonen med två små sidor).
  Obs!

  Filen måste vara textbaserad, som till exempel HTML- eller ColdFusion-filer.

  Dreamweaver startar verktyget för filjämförelse, som jämför den lokala versionen och fjärrversionen av varje fil du har markerat.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto