Användarhandbok Avbryt

Jämför skillnader mellan filer

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Jämför lokala filer och fjärrfiler, jämför filer innan de skickas och jämför filer när du synkroniserar i Dreamweaver.

Jämföra skillnader mellan lokala filer och fjärrfiler

Dreamweaver kan använda verktyg för filjämförelse (kallas också ”diff-verktyg”) för att jämföra koden i den lokala versionen och fjärrversionen av samma fil, två olika fjärrfiler eller två olika lokala filer. Jämförelse mellan lokala versioner och fjärrversioner är användbart om du arbetar med en fil lokalt och misstänker att kopian av filen som finns på servern har ändrats av någon annan. Utan att lämna Dreamweaver kan du visa och slå samman fjärrändringarna med den lokala versionen innan du skickar filen till servern.

Jämförelse mellan två lokala filer eller två fjärrfiler är också användbart om du sparar tidigare versioner av dina filer med andra namn. Om du har glömt vilka ändringar som har gjorts i en fil sedan sen tidigare versionen, kan du bli påmind genom en snabb jämförelse.

Innan du börjar måste du installera ett tredjepartsverktyg för filjämförelse på datorn. Mer information om verktyg för filjämförelse hittar du genom att använda en webbsökmotor, t.ex. Google Search, för att söka efter ”filjämförelse” eller ”diff”-verktyg. Dreamweaver fungerar med de flesta verktyg från tredje part.

Ange ett jämförelseverktyg i Dreamweaver

 1. Installera verktyget för filjämförelse på samma dator som Dreamweaver. Installera kommandotolksverktyg från filjämförelseverktyget på Macintosh. 

 2. Öppna dialogrutan Inställningar i Dreamweaver genom att välja Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh) och sedan markera kategorin Jämför filer.
 3. Gör något av följande:
  • I Windows klickar du på knappen Bläddra och markerar det program som jämför filer.

  • På en Macintosh-dator klickar du på knappen Bläddra och markerar det verktyg eller skript som startar verktyget för filjämförelse från kommandoraden, inte själva verktyget.

  Startverktyg eller skript finns vanligen i mappen /usr/bin eller /usr/local/bin på Macintosh-datorn. Om du till exempel vill använda FileMerge bläddrar du till /usr/bin och markerar opendiff, som är det verktyg som startar FileMerge.

  Följande tabell innehåller vanliga verktyg för filjämförelse på Macintosh och den plats på hårddisken där startverktygen eller skripten för respektive verktyg finns:

Om du använder

Markerar du följande fil

FileMerge

/usr/bin/opendiff (eller /Developer/usr/bin/opendiff)

BBEdit

/usr/local/bin/bbdiff

TextWrangler

/usr/local/bin/twdiff

Obs!

Mappen usr är oftast dold i Finder. Du kan emellertid komma åt den via knappen Bläddra i Dreamweaver.

Obs!

Vilka faktiska resultat som visas beror på vilka diff-verktyg du använder. Läs användarhandboken till verktyget för att ta reda på hur du tolkar resultaten.

Jämföra två lokala filer

Du kan jämföra två filer som finns var som helst på datorn.

 1. Markera de två filerna i filpanelen genom att Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på dem.
  Obs!

  Markera filer utanför den definierade platsen genom att välja den lokala disken på den vänstra snabbmenyn i filpanelen och sedan markera filerna.

 2. Högerklicka på en av de markerade filerna och välj Jämför lokala filer på snabbmenyn.
  Obs!

  Om du har en mus med en knapp Ctrl-klickar du i stället på en av de markerade filerna.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

Jämföra två fjärrfiler

Du kan jämföra två filer som finns på fjärrservern. Du måste definiera en Dreamweaver-plats med fjärrinställningar innan du kan utföra den här uppgiften.

 1. Visa filerna på fjärrservern i filpanelen genom att välja Fjärrvisning på den högra snabbmenyn.
 2. Markera de två filerna genom att Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på dem.
 3. Högerklicka på en av de markerade filerna och välj Jämför fjärrfiler på snabbmenyn.
  Obs!

  Om du har en mus med en knapp Ctrl-klickar du i stället på en av de markerade filerna.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

Jämföra en lokal fil med en fjärrfil

Du kan jämföra en lokal fil med en fil på fjärrservern. För att kunna göra detta måste du först definiera en Dreamweaver-plats med fjärrinställningar.

 1. Högerklicka på en lokal fil i filpanelen och välj Jämför med fjärrplats på snabbmenyn.
  Obs!

  Om du har en mus med en knapp Ctrl-klickar du i stället på den lokala filen.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

Jämföra en fjärrfil med en lokal fil

Du kan jämföra en fjärrfil med en lokal fil. Du måste definiera en Dreamweaver-plats med fjärrinställningar innan du kan utföra den här uppgiften.

 1. Visa filerna på fjärrservern i filpanelen genom att välja Fjärrvisning på den högra snabbmenyn.
 2. Högerklicka på en fil i panelen och välj Jämför med lokal plats på snabbmenyn.
  Obs!

  Om du har en mus med en knapp Ctrl-klickar du i stället på filen.

Jämföra en öppen fil med en fjärrfil

Du kan jämföra en fil som är öppen i Dreamweaver med motsvarande fil på fjärrservern.

 1. Välj Arkiv > Jämför med fjärrplats i dokumentfönstret.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

  Obs!

  Du kan också högerklicka på dokumentfliken i dokumentfönstrets överkant och välja Jämför med fjärrplats på snabbmenyn.

Jämföra innan du skickar filer

Om du redigerar en fil lokalt och sedan försöker överföra den till fjärrservern, visas ett meddelande i Dreamweaver om fjärrversionen av filen har ändrats. Du kan jämföra de två filerna innan du överför filen och skriver över fjärrversionen av den.

Innan du startar måste du installera ett verktyg för filjämförelse på datorn och ange det i Dreamweaver.

 1. När du har redigerat en fil på en Dreamweaver-plats skickar du filen (Plats > Skicka) till fjärrplatsen.

  Om fjärrversionen av filen har ändrats kommer du att få ett meddelande med alternativet att kunna se skillnaderna.

 2. Visa skillnaderna genom att klicka på knappen Jämför.

  Verktyget för filjämförelse startar och jämför de två filerna.

  Om du inte har angett något verktyg för filjämförelse får du en uppmaning om att ange ett.

 3. När du har granskat eller slagit samman ändringarna i verktyget, kan du fortsätta med Skicka-åtgärden eller avbryta den.

Jämföra filer vid synkronisering

Du kan jämföra lokala versioner av filerna med fjärrversionerna när du synkroniserar platsfilerna med hjälp av Dreamweaver.

Innan du startar måste du installera ett verktyg för filjämförelse på datorn och ange det i Dreamweaver.

 1. Högerklicka var som helst i filpanelen och välj Synkronisera på snabbmenyn.
 2. Fyll i dialogrutan Synkronisera filer och klicka på Förhandsvisa.

  När du klickar på Förhandsvisa visas de markerade filerna och åtgärderna som kommer att vidtas under synkroniseringen.

 3. Markera de filer du vill jämföra i listan och klicka på knappen Jämför (ikonen med två små sidor).
  Obs!

  Filen måste vara textbaserad, som till exempel HTML- eller ColdFusion-filer.

  Dreamweaver startar verktyget för filjämförelse, som jämför den lokala versionen och fjärrversionen av varje fil du har markerat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online