Användarhandbok Avbryt

Arbeta med div-taggar

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig använda div-taggar när du vill centrera innehållsblock, skapa kolumneffekter, skapa olika färgområden och mycket annat.

Du kan skapa sidlayouter genom att infoga div-taggar manuellt och använda CSS-placeringsformat i dem. En div-tagg är en tagg som definierar logiska indelningar av innehållet på en webbsida. Du kan använda div-taggar när du vill centrera innehållsblock, skapa kolumneffekter, skapa olika färgområden och mycket annat.

Om du inte är van vid att använda div-taggar och CSS (Cascading Style Sheets) för att skapa webbsidor, kan du skapa en CSS-layout baserad på en av de fördesignade layouterna som finns i Dreamweaver. Om du känner dig osäker på att arbeta med CSS, men är van vid att använda tabeller, kan du också försöka använda tabeller.

Infoga div-taggar

Du kan använda div-taggar när du vill skapa CSS-layoutblock och placera dem i dokumentet. Detta är användbart om du har en befintlig CSS-formatmall med placeringsformat kopplad till dokumentet. I Dreamweaver kan du snabbt infoga en div-tagg och använda befintliga format i den.

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga div-taggen i dokumentfönstret.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > HTML > Div.

  • Klicka på Div i kategorin HTML på panelen Infoga.

 3. Ange något av följande alternativ:

  Infoga

  Låter dig välja var div-taggen och taggnamnet ska placeras om det inte är en ny tagg.

  Klass

  Visar det klassformat som för tillfället används i taggen. Om du har kopplat en formatmall visas klasserna som har definierats i den formatmallen i listan. Använd den här snabbmenyn om du vill välja vilket format som ska användas på taggen.

  ID

  Gör att du kan ändra det namn som används för att identifiera div-taggen. Om du har kopplat en formatmall visas ID:n som har definierats i den formatmallen i listan. ID:n för block som redan finns i dokumentet visas inte i listan.

  Obs!

  En varning visas om du anger samma ID som för en annan tagg i dokumentet.

  Ny CSS-regel

  Öppnar dialogrutan Ny CSS-regel.

 4. Klicka på OK.

  div-taggen visas som en ruta i dokumentet med platshållartext. När du flyttar pekaren över rutans kant markeras den.

  Om div-taggen är absolut positionerad blir den ett AP-element. (Du kan redigera div-taggar som inte är absolut positionerade.)

Redigera div-taggar

När du har infogat en div-tagg kan du redigera den eller lägga till innehåll i den.

Obs!

Div-taggar som är absolut positionerade blir AP-element.

När du tilldelar kanter till div-taggar eller när CSS-lagerkonturer är markerat har de synliga kanter. (CSS-lagerkonturer är markerat som standard på menyn Visa > Visuella hjälpmedel.) När du flyttar pekaren över en div-tagg markeras den. Du kan ändra markeringsfärgen eller inaktivera markering.

När du markerar en div-tagg kan du visa och redigera regler för den med CSS Designer-panelen. Du kan också lägga till innehåll i div-taggen genom att helt enkelt placera insättningspunkten i div-taggen och sedan lägga till innehåll på samma sätt som du lägger till innehåll på en sida.

 1. Markera div-taggen genom att göra något av följande:
  • Klicka på div-taggens kant.
  Obs!

  Leta efter markeringen för att se kanten.

  • Klicka i div-taggen och tryck på Ctrl+A (Windows) eller Kommando+A (Macintosh) två gånger.

  • Klicka i div-taggen och markera sedan div-taggen från taggväljaren längst ned i dokumentfönstret.

 2. Välj Fönster > CSS Designer för att öppna panelen CSS Designer om den inte redan är öppen.

  Regler som används i div-taggen visas i panelen.

 3. Redigera efter behov.

Ändra markeringsfärgen för div-taggar

När du flyttar pekaren över kanten på en div-tagg i designvyn markeras taggens kanter. Du kan aktivera och inaktivera markering efter behov eller ändra markeringsfärg i dialogrutan Inställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj Markering i kategorilistan till vänster.
 3. Gör någon av följande ändringar och klicka på OK:
  • Om du vill ändra markeringsfärgen för div-taggar klickar du först på färglådan för svävning (mouse-over) och väljer sedan en markeringsfärg med färgväljaren (eller anger ett hexadecimalt värde för markeringsfärgen i textrutan).

  • Om du vill aktivera eller inaktivera markering för div-taggar markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa för svävning (mouse-over).

  Obs!

  De här alternativen påverkar alla objekt, till exempel tabeller, som markeras i programmet när du flyttar pekaren över dem.

CSS-layoutblock

Du kan synliggöra CSS-layoutblock medan du arbetar i designvyn. Ett CSS-layoutblock är ett HTML-sidelement som du kan placera var som helst på sidan. Mer specifikt är ett CSS-layoutblock antingen en div-tagg utan display:inline, eller något annat sidelement som innehåller CSS-deklarationerna display:block, position:absolute eller position:relative. Nedan följer några exempel på element som betraktas som CSS-layoutblock i Dreamweaver:

 • En div-tagg

 • En bild som har tilldelats en absolut eller relativ position

 • En a-tagg som har tilldelats formatet display:block

 • Ett stycke som har tilldelats en absolut eller relativ position

Obs!

På grund av den visuella återgivningen inkluderar CSS-layoutblock inte infogade element (det vill säga element vars kod finns inom en textrad) eller enkla blockelement som stycken.

I Dreamweaver finns ett antal visuella hjälpmedel för visning av CSS-layoutblock. Exempelvis kan du aktivera konturer, bakgrunder och rutmodellen för CSS-layoutblock medan du designar. Du kan också visa knappbeskrivningar som anger egenskaper för ett markerat CSS-layoutblock när du placerar muspekaren över layoutblocket.

I följande lista över visuella hjälpmedel för CSS-layoutblock beskrivs vad som återges som synligt i Dreamweaver:

CSS-lagerkonturer

Visar konturer för alla CSS-layoutblock på sidan.

CSS-lagerbakgrunder

Visar tillfälligt tilldelade bakgrundsfärger för enskilda CSS-layoutblock och döljer andra bakgrundsfärger eller bakgrundsbilder som normalt visas på sidan.

När du aktiverar det visuella hjälpmedlet för att visa bakgrunder för CSS-layoutblock tilldelas varje CSS-layoutblock automatiskt en särskild bakgrundsfärg i Dreamweaver. (Färgerna väljs i Dreamweaver med hjälp av en algoritmisk process – du kan inte tilldela färgerna själv.) De tilldelade färgerna är visuellt olika och har utformats för att hjälpa dig att skilja mellan CSS-layoutblocken.

CSS-layoutrutmodell

Visar rutmodellen (det vill säga utfyllnad och marginaler) för det markerade CSS-layoutblocket.

Visa CSS-layoutblock

Du kan aktivera eller inaktivera visuella hjälpmedel för CSS-layoutblock efter behov. Om du vill visa alla CSS-layoutblock väljer du Visa > Designvyalternativ > Visuella hjälpmedel.

Du kan aktivera och inaktivera CSS-lagerbakgrunder, CSS-layoutrutmodell och CSS-lagerkonturer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto