Infoga HTML5-video

Lär dig hur du infogar HTML5-video på dina webbsidor och förhandsvisar videon i en webbläsare.

Du kan infoga HTML5-videor på webbsidor med Dreamweaver.

Videoelementet i HTML5 är en standardmetod för att bädda in filmer eller videor på webbsidor.

Mer information om videoelementet i HTML finns i artikeln HTML5 VideoW3schools.com.

Infoga HTML5-video

 1. Flytta pekaren till den plats där du vill att videon ska infogas.

 2. Välj Infoga > HTML > HTML5 Video. HTML5-videoelementet infogas på den angivna platsen.

 3. Ange värden på alla alternativ på panelen Egenskaper.

  Källa / Alternativ källa 1 / Alternativ källa 2: Ange var videofilen finns i Källa. Du kan även klicka på mappikonen och välja en videofil i det lokala filsystemet. Stödet för olika videoformat varierar i olika webbläsare. Om videoformatet i Källa inte stöds av en webbläsare, används videoformatet i Alternativ källa 1 eller Alternativ källa 2. Webbläsaren väljer det första format det känner igen när videon ska visas upp.

  Ange egenskaper för HTML5-video
  Ange egenskaper för HTML5-video

  Obs!

  Markera flera för att snabbt lägga till videor till de tre fälten. När du väljer tre videoformat för samma video i en mapp används det första formatet i listan för Källa. Följande format i listan används för automatisk komplettering Alt-källa 1 och Alt-källa 2.

  I tabellen nedan finns mer information om olika webbläsare och de videoformat de stöder. Den senaste informationen finns i HTML5 – webbläsarstöd.

  Webbläsare

  MP4

  WebM

  Ogg

  Internet Explorer 9

  JA

  NEJ

  NEJ

  Firefox 4.0

  NEJ

  JA

  JA

  Google Chrome 6

  JA

  JA

  JA

  Apple Safari 5

  JA

  NEJ

  NEJ

  Opera 10.6

  NEJ

  JA

  JA

  • Titel: Ange videons titel.
  • Bredd (B): Ange videons bredd i pixlar.
  • Höjd (H): Ange videons höjd i pixlar.
  • Kontroller: Välj om du vill visa videokontroller såsom Spela upp, Pausa och Stäng av ljudet på HTML-sidan.
  • Autostart: Välj om du vill att videon ska börja spelas upp så fort den har lästs in på webbsidan.
  • Poster: Ange platsen för bilden som du vill ska visas tills videon har hämtats, eller tills användaren klickar på Spela upp. Värdena för Bredd och Höjd fylls i automatiskt när du infogar bilden.
  • Slinga: Välj det här alternativet om du vill att videon ska spelas upp kontinuerligt tills användaren slutar spela upp den.
  • Ljud av: Välj det här alternativet om du vill stänga av ljudet i videon.
  • Flash-video: Välj en SWF-fil för webbläsare som inte stöder HTML 5-video.
  • Reservtext: Ange den text som ska visas om webbläsaren inte stöder HTML5.
  • Förhandsladda: Anger upphovsmannens önskemål om hur videon bör läsas in när sidan laddas. Om du väljer Auto läses hela videon in då sidan hämtas. Om du väljer Metadata hämtas enbart metadata när sidan har hämtats.

Förhandsgranska videon i webbläsaren

 1. Spara webbsidan.

 2. Välj Arkiv > Förhandsvisning i realtid. Välj i vilken webbläsare du vill förhandsgranska videon.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto