Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument

Lär dig hur du tillämpar eller tar bort en mall från ett befintligt dokument i Dreamweaver med resurspanelen.

När du tillämpar en mall i ett dokument med befintligt innehåll försöker Dreamweaver matcha det befintliga innehållet med ett område i mallen. Om du lägger till en ändrad version av en av dina befintliga mallar kommer namnen förmodligen överensstämma.

Om du lägger till en mall i ett dokument som inte tidigare haft en mall finns det inga redigerbara områden att jämföra med och det blir ingen matchning. Dreamweaver spårar innehållet som inte matchar så att du kan välja vilka områden som den aktuella sidans innehåll ska flyttas till eller så kan du ta bort innehållet som inte matchar.

Du kan lägga till en mall i ett befintligt dokument via resurspanelen eller från dokumentfönstret. Du kan ångra att du har lagt till en mall.

Obs!

När du lägger till en mall i ett befintligt dokument ersätter mallen dokumentets innehåll med mallens textinnehåll. Gör alltid en säkerhetskopia av sidans innehåll innan du lägger till en mall på den.

Lägga till en mall i ett befintligt dokument med resurspanelen

 1. Öppna dokumentet som du vill lägga till mallen i.
 2. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

 3. Gör något av följande:
  • Gå till designvyn och dra mallen som du vill lägga till från resurspanelen till dokumentfönstret.

  • Markera den mall som du vill lägga till och klicka sedan på knappen Verkställ längst ned i resurspanelen.

   Om innehållet i dokumentet inte kan tilldelas automatiskt till ett mallområde visas dialogrutan Inkonsekventa namn på områden.

 4. Välj en destination för innehållet genom att använda menyn Flytta innehåll till nytt område genom att välja något av följande:
  • Markera ett område i den nya mallen som det befintliga innehållet ska flyttas till.

  • Markera Ingenstans för att ta bort innehållet från dokumentet.

 5. Om du vill flytta allt innehåll som inte lösts till det markerade området klickar du på Använd för alla.
 6. Klicka på OK för att lägga till mallen eller klicka på Avbryt för att avbryta att mallen läggs till i dokumentet.
  Obs!

  När du lägger till en mall i ett befintligt dokument ersätter mallen dokumentets innehåll med mallens textinnehåll. Gör alltid en säkerhetskopia av sidans innehåll innan du lägger till en mall på den.

Använda en mall i ett befintligt dokument från dokumentfönstret

 1. Öppna dokumentet som du vill lägga till mallen i.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Använd mall på sida.

 3. Välj en mall från listan och klicka sedan på Välj i dialogrutan Välj mall.

  Om innehållet i dokumentet inte kan tilldelas automatiskt till ett mallområde visas dialogrutan Inkonsekventa namn på områden.

 4. Välj en destination för innehållet genom att använda menyn Flytta innehåll till nytt område genom att välja något av följande:
  • Markera ett område i den nya mallen som det befintliga innehållet ska flyttas till.

  • Markera Ingenstans för att ta bort innehållet från dokumentet.

 5. Om du vill flytta allt innehåll som inte lösts till det markerade området klickar du på Använd för alla.
 6. Klicka på OK för att lägga till mallen eller klicka på Avbryt för att avbryta att mallen läggs till i dokumentet.
  Obs!

  När du lägger till en mall i ett befintligt dokument ersätter mallen dokumentets innehåll med mallens textinnehåll. Gör alltid en säkerhetskopia av sidans innehåll innan du lägger till en mall på den.

Koppla loss ett dokument från en mall

Om du vill göra ändringar i de låsta områdena i ett dokument som är baserat på en mall måste du koppla loss dokumentet från mallen. När dokumentet har kopplats loss blir hela dokumentet redigerbart.

Obs!

Det går inte att konvertera en mallfil (.dwt) till en vanlig fil genom att spara mallfilen som HTML-fil (.html). Om du gör det raderas inte den mallkod som visas i dokumentet. Om du vill konvertera en mallfil till en vanlig fil kan du spara dokumentet som en vanlig HTML-fil, men därefter måste du radera all mallkod i kodvyn manuellt.

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet som du vill koppla loss.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Koppla loss från mall.

  Dokumentet kopplas loss från mallen och all mallkod tas bort.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto