Användarhandbok Avbryt

Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du tillämpar eller tar bort en mall från ett befintligt dokument i Dreamweaver med resurspanelen.

När du tillämpar en mall i ett dokument med befintligt innehåll försöker Dreamweaver matcha det befintliga innehållet med ett område i mallen. Om du lägger till en ändrad version av en av dina befintliga mallar kommer namnen förmodligen överensstämma.

Om du lägger till en mall i ett dokument som inte tidigare haft en mall finns det inga redigerbara områden att jämföra med och det blir ingen matchning. Dreamweaver spårar innehållet som inte matchar så att du kan välja vilka områden som den aktuella sidans innehåll ska flyttas till eller så kan du ta bort innehållet som inte matchar.

Du kan lägga till en mall i ett befintligt dokument via resurspanelen eller från dokumentfönstret. Du kan ångra att du har lagt till en mall.

Obs!

När du lägger till en mall i ett befintligt dokument ersätter mallen dokumentets innehåll med mallens textinnehåll. Gör alltid en säkerhetskopia av sidans innehåll innan du lägger till en mall på den.

Lägga till en mall i ett befintligt dokument med resurspanelen

 1. Öppna dokumentet som du vill lägga till mallen i.
 2. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

 3. Gör något av följande:
  • Gå till designvyn och dra mallen som du vill lägga till från resurspanelen till dokumentfönstret.

  • Markera den mall som du vill lägga till och klicka sedan på knappen Verkställ längst ned i resurspanelen.

   Om innehållet i dokumentet inte kan tilldelas automatiskt till ett mallområde visas dialogrutan Inkonsekventa namn på områden.

 4. Välj en destination för innehållet genom att använda menyn Flytta innehåll till nytt område genom att välja något av följande:
  • Markera ett område i den nya mallen som det befintliga innehållet ska flyttas till.

  • Markera Ingenstans för att ta bort innehållet från dokumentet.

 5. Om du vill flytta allt innehåll som inte lösts till det markerade området klickar du på Använd för alla.
 6. Klicka på OK för att lägga till mallen eller klicka på Avbryt för att avbryta att mallen läggs till i dokumentet.
  Obs!

  När du lägger till en mall i ett befintligt dokument ersätter mallen dokumentets innehåll med mallens textinnehåll. Gör alltid en säkerhetskopia av sidans innehåll innan du lägger till en mall på den.

Använda en mall i ett befintligt dokument från dokumentfönstret

 1. Öppna dokumentet som du vill lägga till mallen i.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Använd mall på sida.

 3. Välj en mall från listan och klicka sedan på Välj i dialogrutan Välj mall.

  Om innehållet i dokumentet inte kan tilldelas automatiskt till ett mallområde visas dialogrutan Inkonsekventa namn på områden.

 4. Välj en destination för innehållet genom att använda menyn Flytta innehåll till nytt område genom att välja något av följande:
  • Markera ett område i den nya mallen som det befintliga innehållet ska flyttas till.

  • Markera Ingenstans för att ta bort innehållet från dokumentet.

 5. Om du vill flytta allt innehåll som inte lösts till det markerade området klickar du på Använd för alla.
 6. Klicka på OK för att lägga till mallen eller klicka på Avbryt för att avbryta att mallen läggs till i dokumentet.
  Obs!

  När du lägger till en mall i ett befintligt dokument ersätter mallen dokumentets innehåll med mallens textinnehåll. Gör alltid en säkerhetskopia av sidans innehåll innan du lägger till en mall på den.

Koppla loss ett dokument från en mall

Om du vill göra ändringar i de låsta områdena i ett dokument som är baserat på en mall måste du koppla loss dokumentet från mallen. När dokumentet har kopplats loss blir hela dokumentet redigerbart.

Obs!

Det går inte att konvertera en mallfil (.dwt) till en vanlig fil genom att spara mallfilen som HTML-fil (.html). Om du gör det raderas inte den mallkod som visas i dokumentet. Om du vill konvertera en mallfil till en vanlig fil kan du spara dokumentet som en vanlig HTML-fil, men därefter måste du radera all mallkod i kodvyn manuellt.

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet som du vill koppla loss.
 2. Välj Verktyg > Mallar > Koppla loss från mall.

  Dokumentet kopplas loss från mallen och all mallkod tas bort.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto