Användarhandbok Avbryt

Skapa en Dreamweaver-mall

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du skapar en Dreamweaver-mall från ett befintligt dokument, använder resurspanelen för att skapa en ny mall eller skapar en mall för Contribute-platser.

Du kan skapa en mall från ett befintligt dokument (t.ex. ett HTML-dokument) eller så kan du skapa en mall från ett nytt dokument.

När du har skapat en mall kan du infoga mallområden och ange mallinställningar för kodfärgning och markeringsfärg för mallområden.

Obs!

Du kan spara ytterligare information om en mall (t.ex. vem som skapade den, när den senast ändrades eller varför du tog vissa beslut om layouten) i en Design Notes-fil för mallen. Dokument som är baserade på en mall ärver inte mallens Design Notes.

Obs!

Mallar i Dreamweaver skiljer sig från mallar i vissa andra Adobe Creative Cloud-produkter på så sätt att sidavsnitten i Dreamweaver-mallar som standard är fasta (inte går att redigera).

Skapa en mall från ett befintligt dokument

Du kan skapa en mall från ett befintligt dokument.

 1. Öppna dokumentet som du vill spara som en mall.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Skapa mall.  

  • Välj Mallar i listrutan i kategorin Allmänt på panelen Infoga och välj sedan alternativet Skapa mall.

  Obs!

  Såvida du inte tidigare markerade Visa inte den här dialogrutan igen kommer du att få en varning om att dokumentet som du sparar inte har några ändringsbara regioner. Klicka på OK för att spara dokumentet som en mall eller klicka på Avbryt för att stänga den här dialogrutan utan att skapa en mall.

 3. Markera en plats där du vill spara mallen på snabbmenyn Plats och ge sedan mallen ett unikt namn i fältet Spara som.

  Skapa mall från ett befintligt dokument
  Skapa mall från befintligt dokument

 4. Klicka på Spara. Dreamweaver sparar mallfilen i mappen Mallar i den lokala rotmappen på platsen, med filnamnstillägget .dwt. Om mappen Mallar inte redan finns på platsen skapar Dreamweaver automatiskt den när du sparar en ny mall.
  Obs!

  Flytta inte mallarna från mappen Mallar eller placera några filer som inte är mallar i mappen Mallar. Flytta inte mappen Mallar från den lokala rotmappen. Om du gör det blir det fel på sökvägarna i mallarna.

Använd resurspanelen för att skapa en ny mall

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

 2. Klicka på ikonen Ny mall längst ned i resurspanelen.

  En ny mall utan namn läggs till i listan med mallar i resurspanelen.

 3. Medan mallen är markerad skriver du in ett namn på den och trycker sedan på Retur (Windows och Macintosh).

  Dreamweaver skapar en tom mall i resurspanelen och i mappen Mallar.

Skapa mallar för Contribute-platser

Med Dreamweaver kan du skapa mallar för att hjälpa Adobe® Contribute®-användare att skapa nya sidor, ge platsen ett konsekvent utseende och känsla och göra det möjligt att uppdatera layouten för flera sidor samtidigt.

När du skapar en mall och överför den till servern blir den tillgänglig för alla Contribute-användare som ansluter till platsen, såvida du inte anger begränsningar för mallanvändningen för vissa Contribute-roller. Om du har angivit begränsningar för mallanvändning kan du behöva lägga till varje ny mall i listan med mallar som en Contribute-användare kan använda (mer information finns i Administrera Contribute).

Obs!

Kontrollera att rotmappen för platsen som definieras i varje Contribute-användares platsdefinition är densamma som rotmappen för platsen som definierats i din platsdefinition i Dreamweaver. Om en användares rotmapp inte överensstämmer med din kommer den användaren inte att kunna använda mallar.

Utöver Dreamweaver-mallar kan du även skapa mallar från andra program än Dreamweaver med administrationsverktygen för Contribute. En mall från andra program än Dreamweaver är en befintlig sida som Contribute-användare kan använda för att skapa nya sidor. Den påminner om en Dreamweaver-mall, förutom att sidorna som är baserade på den inte uppdateras när du ändrar mallen. Mallar från andra program än Dreamweaver kan inte heller innehålla Dreamweaver-mallelement som redigerbara eller låsta områden eller upprepade och valfria regioner.

När en Contribute-användare skapar ett nytt dokument på en plats som innehåller Dreamweaver-mallar visar Contribute de tillgängliga mallarna i en lista (både Dreamweaver-mallar och mallar från andra program än Dreamweaver) i dialogrutan Nytt dokument.

Om du vill inkludera sidor som använder annan kodning än Latin-1 på platsen kanske du måste skapa mallar (antingen Dreamweaver-mallar eller mallar från andra program än Dreamweaver). Contribute-användare kan redigera sidor som använder vilken kodning som helst, men när en Contribute-användare skapar en ny tom sida används kodningen Latin‑1. Om du vill skapa en sida som använder en annan kodning kan en Contribute-användare skapa en kopia av en befintlig sida som använder en annan kodning eller så kan du använda en mall med en annan kodning. Om det inte finns några sidor eller mallar på platsen som använder andra kodningar måste du först skapa en sida eller en mall i Dreamweaver som använder dessa kodningar.

Skapa en mall för en Contribute-plats

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Dubbelklicka på platsen som du vill redigera.

 3. Välj Avancerade inställningar > Contribute i dialogrutan Platskonfiguration.

 4. Du måste aktivera Contribute-kompatibilitet om du inte redan har gjort det.

  Välj Aktivera Contribute-kompatibilitet och ange sedan en URL-adress för platsroten.

 5. Klicka på Administrera plats i Contribute.
 6. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det, och klicka på OK.
 7. Välj en roll i kategorin Användare och roller och klicka sedan på knappen Redigera rollinställningar.
 8. Välj kategorin Nya sidor och lägg sedan till befintliga sidor i listan under Skapa en ny sida genom att kopiera en sida från den här listan.

  Mer information finns i Administrera Contribute.

 9. Stäng dialogrutorna genom att klicka två gånger på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto