Lär dig hur du skapar en Dreamweaver-mall från ett befintligt dokument, använder resurspanelen för att skapa en ny mall eller skapar en mall för Contribute-platser.

Du kan skapa en mall från ett befintligt dokument (t.ex. ett HTML-dokument) eller så kan du skapa en mall från ett nytt dokument.

När du har skapat en mall kan du infoga mallområden och ange mallinställningar för kodfärgning och markeringsfärg för mallområden.

Obs!

Du kan spara ytterligare information om en mall (t.ex. vem som skapade den, när den senast ändrades eller varför du tog vissa beslut om layouten) i en Design Notes-fil för mallen. Dokument som är baserade på en mall ärver inte mallens Design Notes.

Obs!

Mallar i Dreamweaver CC skiljer sig från mallar i vissa andra Adobe Creative Cloud-produkter på så sätt att sidavsnitten i Dreamweaver-mallar som standard är fasta (inte går att redigera).

Skapa en mall från ett befintligt dokument

Du kan skapa en mall från ett befintligt dokument.

 1. Öppna dokumentet som du vill spara som en mall.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Skapa mall.  

  • Välj Mallar i listrutan i kategorin Allmänt på panelen Infoga och välj sedan alternativet Skapa mall.

  Obs!

  Såvida du inte tidigare markerade Visa inte den här dialogrutan igen kommer du att få en varning om att dokumentet som du sparar inte har några ändringsbara regioner. Klicka på OK för att spara dokumentet som en mall eller klicka på Avbryt för att stänga den här dialogrutan utan att skapa en mall.

 3. Markera en plats där du vill spara mallen på snabbmenyn Plats och ge sedan mallen ett unikt namn i fältet Spara som.

  Skapa mall från ett befintligt dokument
  Skapa mall från befintligt dokument

 4. Klicka på Spara. Dreamweaver sparar mallfilen i mappen Mallar i den lokala rotmappen på platsen, med filnamnstillägget .dwt. Om mappen Mallar inte redan finns på platsen skapar Dreamweaver automatiskt den när du sparar en ny mall.

  Obs!

  Flytta inte mallarna från mappen Mallar eller placera några filer som inte är mallar i mappen Mallar. Flytta inte mappen Mallar från den lokala rotmappen. Om du gör det blir det fel på sökvägarna i mallarna.

Använd resurspanelen för att skapa en ny mall

 1. I resurspanelen (Fönster > Resurser) väljer du ikonen Mallar till vänster i panelen.

 2. Klicka på ikonen Ny mall längst ned i resurspanelen.

  En ny mall utan namn läggs till i listan med mallar i resurspanelen.

 3. Medan mallen är markerad skriver du in ett namn på den och trycker sedan på Retur (Windows och Macintosh).

  Dreamweaver skapar en tom mall i resurspanelen och i mappen Mallar.

Skapa mallar för Contribute-platser

Med Dreamweaver kan du skapa mallar för att hjälpa Adobe® Contribute®-användare att skapa nya sidor, ge platsen ett konsekvent utseende och känsla och göra det möjligt att uppdatera layouten för flera sidor samtidigt.

När du skapar en mall och överför den till servern blir den tillgänglig för alla Contribute-användare som ansluter till platsen, såvida du inte anger begränsningar för mallanvändningen för vissa Contribute-roller. Om du har angivit begränsningar för mallanvändning kan du behöva lägga till varje ny mall i listan med mallar som en Contribute-användare kan använda (mer information finns i Administrera Contribute).

Obs!

Kontrollera att rotmappen för platsen som definieras i varje Contribute-användares platsdefinition är densamma som rotmappen för platsen som definierats i din platsdefinition i Dreamweaver. Om en användares rotmapp inte överensstämmer med din kommer den användaren inte att kunna använda mallar.

Utöver Dreamweaver-mallar kan du även skapa mallar från andra program än Dreamweaver med administrationsverktygen för Contribute. En mall från andra program än Dreamweaver är en befintlig sida som Contribute-användare kan använda för att skapa nya sidor. Den påminner om en Dreamweaver-mall, förutom att sidorna som är baserade på den inte uppdateras när du ändrar mallen. Mallar från andra program än Dreamweaver kan inte heller innehålla Dreamweaver-mallelement som redigerbara eller låsta områden eller upprepade och valfria regioner.

När en Contribute-användare skapar ett nytt dokument på en plats som innehåller Dreamweaver-mallar visar Contribute de tillgängliga mallarna i en lista (både Dreamweaver-mallar och mallar från andra program än Dreamweaver) i dialogrutan Nytt dokument.

Om du vill inkludera sidor som använder annan kodning än Latin-1 på platsen kanske du måste skapa mallar (antingen Dreamweaver-mallar eller mallar från andra program än Dreamweaver). Contribute-användare kan redigera sidor som använder vilken kodning som helst, men när en Contribute-användare skapar en ny tom sida används kodningen Latin‑1. Om du vill skapa en sida som använder en annan kodning kan en Contribute-användare skapa en kopia av en befintlig sida som använder en annan kodning eller så kan du använda en mall med en annan kodning. Om det inte finns några sidor eller mallar på platsen som använder andra kodningar måste du först skapa en sida eller en mall i Dreamweaver som använder dessa kodningar.

Skapa en mall för en Contribute-plats

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Dubbelklicka på platsen som du vill redigera.

 3. Välj Avancerade inställningar > Contribute i dialogrutan Platskonfiguration.

 4. Du måste aktivera Contribute-kompatibilitet om du inte redan har gjort det.

  Välj Aktivera Contribute-kompatibilitet och ange sedan en URL-adress för platsroten.

 5. Klicka på Administrera plats i Contribute.
 6. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det, och klicka på OK.
 7. Välj en roll i kategorin Användare och roller och klicka sedan på knappen Redigera rollinställningar.
 8. Välj kategorin Nya sidor och lägg sedan till befintliga sidor i listan under Skapa en ny sida genom att kopiera en sida från den här listan.

  Mer information finns i Administrera Contribute.

 9. Stäng dialogrutorna genom att klicka två gånger på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy