I den här artikeln listas alla uppdateringar i appen som är tillgängliga i Dreamweaver. Information om vad uppdateringar i appen är och hur du aktiverar automatiskt eller manuellt läge för uppdateringar finns i Installera uppdateringar i appen.

Uppdateringar i appen

Bootstrap-uppdatering – augusti 2016

Den här uppdateringen uppgraderar Bootstrap-versionen i Dreamweaver till 3.3.7. 

Meddelande om Bootstrap v. 3.3.7-uppdatering (i manuellt läge)
Meddelande om Bootstrap v. 3.3.7-uppdatering (i manuellt läge)

Efter den här uppdateringen har följande filer, komponenter och mallar uppdaterats till version 3.3.7:

  • CSS- och JavaScript-filversionerna när du skapar Bootstrap-dokument
  • Bootstrap-komponenter som du infogar
  • Bootstrap-startmallar

Mer information om vad som ingår i den här Bootstrap-uppdateringen finns i Bootstrap-bloggen.

Obs!

Den här Bootstrap-uppdateringen gäller bara för de som använder Dreamweaver CC 2015 (versionerna 16.1.0, 16.1.2 och 16.1.3).

Bootstrap-uppdatering – december 2015

Den här uppdateringen uppgraderar Bootstrap-versionen i Dreamweaver till 3.3.6. 

Bootstrap v. 3.3.6-uppdatering
Meddelande om Bootstrap v. 3.3.6-uppdatering (i manuellt läge)

Efter uppdateringen kommer du märka att:

  • CSS/JS-filversionen är 3.3.6 när du skapar Bootstrap-dokument
  • Bootstrap-komponenter som infogas är från v. 3.3.6

Obs! Startmallarna uppdateras inte och finns kvar i version 3.3.5.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy