Importera egna taggar, ASP.NET-taggar, JSP-taggar och JRun-taggar i Dreamweaver så att de blir en integrerad del av skrivmiljön.

Du kan importera egna taggar i Dreamweaver så att de blir en integrerad del av skrivmiljön. När du t.ex. börjar skriva in en importerad egen tagg i kodvyn visas en meny med kodningstips där taggens attribut anges och där du kan välja ett.

Importera taggar från XML-filer

Du kan importera taggar från en DTD-fil för XML (Document Type Definition) eller ett schema.

 1. Öppna taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek).

 2. Klicka på plustecknet (+) och välj DTD-schema > Importera XML DTD- eller schemafil.
 3. Ange filnamnet eller URL-adressen till DTD- eller schemafilen.
 4. Ange prefixet som ska användas med taggarna.

  Obs!

  Ett prefix används för att identifiera en tagg i koden som en del av ett visst taggbibliotek. En del taggbibliotek använder inte prefix.

 5. Klicka på OK.

Importera egna ASP.NET-taggar

Du kan Importera egna ASP.NET-taggar i Dreamweaver.

Innan du börjar ser du till att den egna taggen installeras på testservern som definierats i dialogrutan Platsdefinition (mer information finns i Konfigurera en testserver). Kompilerade taggar (DLL-filer) måste placeras i platsens rot-/bin-mapp. Taggar som inte är kompilerade (ASCX-filer) kan ligga i en virtuell katalog eller underkatalog på servern. Mer information finns i dokumentationen för Microsoft ASP.NET.

 1. Öppna en ASP.NET-sida i Dreamweaver.
 2. Öppna taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek).

 3. Klicka på plustecknet (+), välj ett av följande alternativ och klicka på OK:
  • Om du vill importera alla egna ASP.NET-taggar från programservern väljer du ASP.NET > Importera alla egna ASP.NET-taggar.

  • Om du endast vill importera vissa egna ASP.NET-taggar från programservern väljer du ASP.NET > Importera markerade, egna ASP.NET-taggar. Klicka med Ctrl (Windows) eller Kommando (Macintosh) på taggarna i listan.

Importera JSP-taggar från en fil eller server (web.xml)

Importera ett JSP-taggbibliotek i Dreamweaver från en mängd olika filtyper eller en JSP-server.

 1. Öppna en JSP-sida i Dreamweaver.
 2. Öppna taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek).

 3. Klicka på plustecknet (+) och välj JSP > Importera från fil (*.tld, *.jar, *.zip) eller JSP > Importera från server (web.xml.)
 4. Klicka på knappen Bläddra eller ange ett filnamn för filen som innehåller taggbiblioteket.
 5. Ange en URI för att identifiera taggbiblioteket.

  URI:n (Uniform Resource Identifier) består ofta av URL-adressen till organisationen som underhåller taggbiblioteket. URL-adressen används inte för att visa organisationens webbplats, utan används för att identifiera taggbiblioteket.

 6. (Valfritt) Ange prefixet som ska användas med taggarna. Vissa taggbibliotek använder ett prefix för att identifiera en tagg i koden som en del av ett visst taggbibliotek.
 7. Klicka på OK.

Importera JRun-taggar

Om du använder Adobe® JRun™ kan du importera JRun-taggarna i Dreamweaver.

 1. Öppna en JSP-sida i Dreamweaver.
 2. Öppna taggbiblioteksredigeraren (Verktyg > Taggbibliotek).

 3. Klicka på plustecknet (+) och välj JSP > Importera JRun-servertaggar från mapp.
 4. Ange ett mappnamn för mappen som innehåller JRun-taggarna.
 5. Ange en URI för att identifiera taggbiblioteket.

  URI:n (Uniform Resource Identifier) består ofta av URL-adressen till organisationen som underhåller taggbiblioteket. URL-adressen används inte för att visa organisationens webbplats, utan används för att identifiera taggbiblioteket.

 6. (Valfritt) Ange prefixet som ska användas med taggarna. Vissa taggbibliotek använder ett prefix för att identifiera en tagg i koden som en del av ett visst taggbibliotek.
 7. Klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy