Användarhandbok Avbryt

Anpassa kodfärgning

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig anpassa färgerna på dina kodelement (kodfärgning), t.ex. kodkommentarer i Dreamweaver.

I Dreamweaver kan du välja att ändra dina gränssnittsfärginställningar genom att använda kommandot Redigera > Inställningar > Gränssnitt.

Du kan välja mellan fyra olika färgteman, och välja ett ljust eller ett mörkt kodtema. 

När du har angett ditt färg- och kodtema kan du anpassa dina kodfärger i Dreamweaver ytterligare genom att redigera väljarna i den inbyggda main.less-filen.

Ange färgteman och kodteman

Du kan välja ett färgtema enligt dina inställningar när du startar Dreamweaver. Du kan ändra denna inställning när du vill.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).

 2. Välj Gränssnitt i kategorilistan till vänster.

 3. Välj ett tema i färgtemalistan. 

 4. Ställ in kodtemat efter att du har ställt in gränssnittstemat.

  Du kan välja mellan ett ljust eller mörkt kodtema. Du kan sedan spara temat med ett nytt namn och anpassa det vidare.

  Standardkodteman
  Standardkodteman

 5. Klicka på Använd om du vill använda ändringarna.

Anpassa kodteman

När du valt ett kodtema kan du anpassa kodfärgerna genom att spara kodtemat med ett nytt namn och redigera det.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).

 2. Välj ett ljust eller mörkt kodtema och klicka sedan på plusikonen och spara temat med ett nytt namn.

  Obs!

  Det ljusa och det mörka standardkodtemat är inte redigerbart, så du måste ta en kopia av temat för att ändra det. Nya teman som du skapar kan alltid redigeras.

  Skapa ett nytt tema
  Skapa ett nytt tema

 3. Spara standardkodtemat med ett nytt namn.

  Skapa ett kodtema baserat på ett standardkodtema
  Skapa ett kodtema baserat på ett standardkodtema

 4. Markera kodtemat du skapat och klicka på ikonen Redigera.

  main.less-filen öppnas i Dreamweaver och du kan nu redigera väljarna i temat för att anpassa dina kodfärger.

  Kodvyn uppdateras med de nya färgerna när du sparar filen main.less.

Redigera väljare i filen main.less

Ta dig tid att läsa kommentarerna och instruktionerna i temafilen innan du börjar redigera väljarna i filen main.less. Om du fortfarande är osäker på vilka väljare du ska redigera kan du ta del av dessa resurser:

 • Förstå väljare – referenstabeller med information om vilka kodelement som påverkas av en viss väljare.
 • Använda Token Inspector – använd Token Inspector för att granska en viss fil och markera kodelementen som påverkas av en viss väljare.
 • Om du vill redigera kodfärgerna för kommentarer, eller justera markeringsfärgen för kopplade taggar finns exempel på kodfragment listade i Exempel på kodanpassning.

När du vet vilka väljare du behöver redigera kan du göra ändringarna i filen main.less.

 1. Gå till slutet av filen tills du ser följande kommentarer:

  /* Custom code colors or overrides should start after this line */

 2. Skriv in väljarna för de kodelement vars färger du vill redigera. Här följer ett exempel på den syntax som ska användas:

  .cm-tag {color: #00D0D0; }

  Obs!

  Om det finns flera olika kodspråk i en och samma fil och du vill kunna
  särskilja varje språk med en unik kodfärg kan du hitta instruktioner i Anpassa kodfärger för blandade kodfiler.

 3. Gruppera flera väljare om du vill tilldela samma färg till flera element. I det följande exemplet tilldelas en och samma färg till flera kommaseparerade väljare.

  .cm-atom, .cm-string, .cm-string-2, .cm-hr {color: #cf681d;}

 4. Om du vill anpassa kodfärger för en viss filtyp avgränsar du kodelementsväljarna i filtypsväljaren enligt det följande exemplet:

  .HTML{
  .cm-tag{ color: #00D0D0;}
  }
 5. Spara filen när du har gjort ändringarna.

  Kodvyn i Dreamweaver uppdateras med de nya färgerna i alla öppna dokument.

Obs!

Om det finns syntaxfel eller odefinierade variabler i dina ändringar läser Dreamweaver inte in dina kodändringar, utan återställer till det mörka standardkodtemat.

Anpassa kodfärger för blandade kodfiler

Om du arbetar med filer med blandat läge (en och samma fil innehåller olika kodspråk) som t.ex. HTML/CSS, HTML/PHP eller HTML/JavaScript kan du anpassa kodfärger på följande sätt:

 1. Skapa ett anpassat kodtema med hjälp av instruktionerna i Anpassa kodteman. Markera det nya temat och använd det.

 2. Avsluta Dreamweaver.

 3. Öppna package.json i en textredigerare.

  På Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2017\sv_SE\Configuration\Brackets\extensions\user\\

  På Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2017/sv_SE/Configuration/Brackets/extensions/user//

  Lägg till följande rad i tema{}: 

  "addModeClass": true

  Redigera package.json-filen
  Redigera package.json-filen

 4. Öppna Dreamweaver och välj Redigera > Inställningar > Gränssnitt. Markera det nya temat och klicka på ikonen Redigera.

 5. Lägg till lägesspecifika format i slutet av filen main.less.

  Använd väljarna som listas i den följande tabellen för att redigera kodfärger för motsvarande filtyp.

  Väljare

  Kodfilstyp

  .cm-m-clike

  PHP

  .cm-m-css

  CSS, Less

  .cm-m-javascript

  JavaScript

  .cm-m-xml

  HTML, XML

  Exempel: om du vill anpassa kodfärgerna för taggnamn i CSS och formattaggar i HTML och PHP använder du följande syntax:

  .cm-tag {color: #BD46BD;} 
  .cm-m-css.cm-tag {color: #38D08B;}
 6. Spara filen main.less. 

  Ändringarna av kodfärger visas nu i dina kodfiler.

Exempel på kodanpassning

Gå igenom de följande exemplen för att lära dig hur du kan anpassa kodfärger för olika scenarier.

Justera färg för markering av kopplade taggar

Gå till följande kodfragment i filen main.less och ändra färgen.

.CodeMirror-matchingbracket, .CodeMirror-matchingtag {
  /* Ensure visibility against gray inline editor background */
  background-color: #B53A3A;
  color: #fff!important;
Obs!

Detta kodfragment är temaberoende. Det kanske inte finns i alla teman.

Justera färg för kodkommentarer

Gå till följande kodfragment i filen main.less och ändra färgen.

.cm-comment {color: #717171; font-style: italic;}

Förstå väljare

Redigera egenskaperna för väljarna i main.less-filen om du vill ändra färgerna på dina kodelement.

Men innan du börjar ändra väljarna i filen main.less är det viktigt att du tar reda på vad de olika väljarna har för funktion, och vilka kodelement de påverkar. Den följande tabellen har information om vilka kodelement i HTML-, CSS-, JavaScript- och PHP-filer som påverkas av väljarna.

Du kan även använda Token Inspector för att lära dig vilka kodelement som påverkas av en viss väljare.

Väljare HTML CSS JavaScript PHP
.cm-atom  Enhetsnamn som t.ex.   Färg i hexadecimalt, RGB- eller HSL-format, fördefinierade attributvärden som strong, none, auto, inherit o.s.v. true, false, null, undefined, NaN, Infinity True, False, Null och konstanter som t.ex. __LINE__ och __DIR__
.cm-attribute  Attributnamn Medietyper som t.ex. all, braille, print och screen    
.cm-bracket Taggparenteser som t.ex. <, >, /> och </      
.cm-builtin    ID-väljare   Inbyggda funktioner som t.ex. htmlspecialchars, trim och substr
.cm-comment  Kommentar Kommentar Kommentar Kommentarer
.cm-def    ”@-regel” variable, function definition och function parameter  Funktionsnamnet i en funktionsdefinition 
.cm-error  Avslutande taggar utan en starttagg
Citationstecken saknas för ett attributvärde
Fel på grund av saknade hakparenteser {} eller saknade citattecken för ett egenskapsvärde eller ett oigenkännlig egenskap.    
.cm-keyword    Färgnamn, !important, nyckelord i @media som and, only osv. Nyckelord för kontrollstruktur (if, else, …), in, of, from, default, public, private, osv. Nyckelord som function, if, else, new, echo, isset, osv.
.cm-meta  <!DOCTYPE> Deklaration Webbläsarspecifika prefix som -webkit-, -o-, osv. Ellips i uppslagssyntax. Exempel: myFunction(...iterableObj); <!DOCTYPE> Start- och sluttaggar för deklaration och PHP: <?php, ?>
.cm-number    Valfritt antal med eller utan en enhet Tal som t.ex. 12, 2.1, 123e-5, 0x11, 0b11, 0o11, osv. Tal som t.ex. 12, 2.1, 0x11, 0b11, 0123, 5.0E+19, osv.
.cm-operator      Operatorer: +, -, *, +=, !==, &&, >>>, osv. Operatorer som ===, &&, !, =>, +, -, osv.
.cm-property    Egenskapsnamn Objektets egenskap eller metod  
.cm-qualifier    Klassväljare    
.cm-string  attributvärde Reguljär sträng, t.ex. en som skickas till ett url()-anrop, typsnittsnamn inom citationstecken osv. Textsträng Textsträng
.cm-string-2    Icke-standardegenskaper som scrollbar-arrow-color, scrollbar-base-color etc. Reguljära uttryck  
.cm-tag  Taggnamn Taggväljare    
.cm-variable    Typsnittsnamn utan citattecken Globala variabler/funktioner, klassreferenser Användardefinierade funktionsnamn, gränssnitts-/klassreferenser, klassegenskaper, skiftningar, 
.cm-variable-2    Anpassade egenskaper som t.ex. main-bg-color Variabler med omfång/funktionsreferenser Användardefinierade och fördefinierade variabler, parametrar eller attribut
.cm-variable-3   Pseudoklasser som: hover och :focus, och pseudoelement som t.ex. ::first-letter, ::selection, osv.    

Följande tabell visar de mallar och bibliotek i Dreamweaver som påverkas av väljarna i main.less-filen.

Väljare

Mallar (DWT)

Bibliotek (LBI)

.cm-templateComment

Mallkommentarer

 

.cm-templateAttrVal

Attributvärden i mallkommentarer

 

.cm-instanceParam

InstanceParam-kommentar och attribut

 

.cm-instanceParamAttrVal

InstanceParam-attributvärden

 

.cm-libraryItem

 

Infogade bibliotek i ett dokument. Exempel: .cm-libraryItem { color: #3A3A3A; background-color: #A4A4A4; }

Följande tabell visar vilka väljare som ska användas för att anpassa kodfärger för scenarier där flera olika språk finns i en och samma fil.

Väljare

Kodfilstyp

.cm-m-clike

PHP

.cm-m-css

CSS, Less

.cm-m-javascript

JavaScript

.cm-m-xml

HTML, XML

Använda Token Inspector

Använd Token Inspector för att lära dig hur väljarna i temafilen main.less påverkar kodelement i kodfiler (andra format än HTML, CSS, JavaScript och PHP).

 1. Öppna Token Inspector med Google Chrome.

  Verktyget Token Inspector innehåller dessa komponenter:

  • Kodredigerare 
  • Ett alternativ för att ändra lägen 
  • En lista med väljare till höger.
  Använda Token Inspector för att förstå väljarna
  Använda Token Inspector för att förstå väljarna

  A. Kodredigeraren B. Alternativ för att ändra läge C. Lista med väljare 

 2. Kopiera och klistra in innehållet i en fil i kodredigeraren.

 3. Ändra läge för filen genom att skriva in filnamnstillägget och klicka på Ändra läge.

  Om det till exempel är en HTML-fil ändrar du filnamnstillägget till html. Sidan uppdateras och visar det ändrade läget. Det aktuella läget visas högst upp på sidan.

  Lägesindikation i Token Inspector
  Lägesindikation i Token Inspector

 4. Markera det kodelementet vars utseende du vill ändra.

  Token Inspector markerar väljaren.

 5. (Valfritt) Du kan även välja en enskild väljare för att se vilka kodelement i din kod som påverkas av den väljaren.

 6. Anteckna vilka väljare du vill redigera och uppdatera, och stäng sedan Token Inspector.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?