Lär dig anpassa färgerna på dina kodelement (kodfärgning), t.ex. kodkommentarer i Dreamweaver.

I Dreamweaver kan du välja att ändra dina gränssnittsfärginställningar genom att använda kommandot Redigera > Inställningar > Gränssnitt.

Du kan välja mellan fyra olika färgteman, och välja ett ljust eller ett mörkt kodtema. 

När du har angett ditt färg- och kodtema kan du anpassa dina kodfärger i Dreamweaver ytterligare genom att redigera väljarna i den inbyggda main.less-filen.

Om kodfärgning i Dreamweaver CC 2017

Kodfärgning i Dreamweaver CC 2017 styrs av väljarna i temafilen main.less.

Gör så här för att anpassa kodfärgningen i Dreamweaver CC 2017:

 1. Ange din standardfärg och dina kodtemainställningar i Dreamweaver. 
 2. Skapa ett kodtema genom att använda ett befintligt kodtema som grund.
 3. Redigera det nya kodtemat.
 4. Ta reda på vilka väljare du behöver ändra och vilken inverkan de har på andra kodelement.
 5. Redigera väljarna i main.less-temafilen och spara ändringarna.

Ange färgteman och kodteman

Du kan välja ett färgtema enligt dina inställningar när du startar Dreamweaver. Du kan ändra denna inställning när du vill.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).

 2. Välj Gränssnitt i kategorilistan till vänster.

 3. Välj ett tema i färgtemalistan. 

 4. Ställ in kodtemat efter att du har ställt in gränssnittstemat.

  Du kan välja mellan ett ljust eller mörkt kodtema. Du kan sedan spara temat med ett nytt namn och anpassa det vidare.

  Standardkodteman
  Standardkodteman

 5. Klicka på Använd om du vill använda ändringarna.

Anpassa kodteman

När du valt ett kodtema kan du anpassa kodfärgerna genom att spara kodtemat med ett nytt namn och redigera det.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).

 2. Välj ett ljust eller mörkt kodtema och klicka sedan på plusikonen och spara temat med ett nytt namn.

  Obs!

  Det ljusa och det mörka standardkodtemat är inte redigerbart, så du måste ta en kopia av temat för att ändra det. Nya teman som du skapar kan alltid redigeras.

  Kopiera ett tema och redigera det
  Kopiera ett tema och redigera det

 3. Spara standardkodtemat med ett nytt namn.

  Skapa ett kodtema baserat på ett standardkodtema
  Skapa ett kodtema baserat på ett standardkodtema

 4. Markera kodtemat du skapat och klicka på ikonen Redigera.

  main.less-filen öppnas i Dreamweaver och du kan nu redigera väljarna i temat för att anpassa dina kodfärger.

  Kodvyn uppdateras med de nya färgerna när du sparar filen main.less.

Förstå väljare

Redigera egenskaperna för väljarna i main.less-filen om du vill ändra färgerna på dina kodelement.

Men innan du börjar ändra väljarna i filen main.less är det viktigt att du tar reda på vad de olika väljarna har för funktion, och vilka kodelement de påverkar. Den följande tabellen har information om vilka kodelement i HTML-, CSS-, JavaScript- och PHP-filer som påverkas av väljarna.

Väljare HTML CSS JavaScript PHP
.cm-atom  Enhetsnamn som t.ex.   Färg i Hex-, rgb- eller HSL-format, fördefinierade attributvärden som t.ex. strong, none, auto, inherit o.s.v. true, false, null, undefined, NaN, Infinity True, False, Null och konstanter som t.ex. __LINE__ och __DIR__
.cm-attribute  Attributnamn Medietyper som t.ex. all, braille, print och screen    
.cm-bracket Taggparenteser som t.ex. <, >, /> och </      
.cm-builtin    ID-väljare   Inbyggda funktioner som t.ex. htmlspecialchars, trim och substr
.cm-comment  Kommentar Kommentar Kommentar Kommentarer
.cm-def    ”@-regel” variable, function definition och function parameter  Funktionsnamnet i en funktionsdefinition 
.cm-error  Avslutande taggar utan en starttagg
Citationstecken saknas för ett attributvärde
Fel på grund av saknade hakparenteser ({ eller }) eller saknade citattecken för ett egenskapsvärde eller ett oigenkännligt egenskapsnamn.    
.cm-keyword    Färgnamn, !important, nyckelord i @media som and, only osv. Nyckelord för kontrollstruktur (if, else, …), in, of, from, default, public, private, osv. Nyckelord som function, if, else, new, echo, isset, osv.
.cm-meta  <!DOCTYPE> Deklaration Webbläsarspecifika prefix som -webkit-, -o-, osv. Ellips i uppslagssyntax. Exempel: myFunction(...iterableObj); <!DOCTYPE> Start- och sluttaggar för deklaration och PHP: <?php, ?>
.cm-number    Valfritt antal med eller utan en enhet Valfritt tal som t.ex. 12, 2.1, 123e-5, 0x11, 0b11, 0o11 osv. Valfritt tal som t.ex. 12, 2.1, 0x11, 0b11, 0123, 5.0E+19 osv.
.cm-operator      Operatorer: +, -, *, +=, !==, &&, >>> osv. Operatorer som t.ex. ===, &&, !, =>, +, - osv.
.cm-property    Egenskapsnamn Objektets egenskap eller metod  
.cm-qualifier    Klassväljare    
.cm-string  attributvärde Reguljär sträng, t.ex. en som skickas till ett url()-anrop, typsnittsnamn inom citationstecken osv. Textsträng Textsträng
.cm-string-2    Icke-standardegenskaper som scrollbar-arrow-color, scrollbar-base-color etc. Reguljära uttryck  
.cm-tag  Taggnamn Taggväljare    
.cm-variable    Typsnittsnamn utan citattecken Globala variabler/funktioner, klassreferenser Användardefinierade funktionsnamn, gränssnitts-/klassreferenser, klassegenskaper, skiftningar, 
.cm-variable-2    Anpassade egenskaper som t.ex. main-bg-color Variabler med omfång/funktionsreferenser Användardefinierade och fördefinierade variabler, parametrar eller attribut
.cm-variable-3   Pseudoklasser som: hover, :focus etc. och pseudoelement som t.ex. ::first-letter, ::selection etc.    

Följande tabell visar de mallar och bibliotek i Dreamweaver som påverkas av väljarna i main.less-filen.

Klass Mallar (DWT) Bibliotek (LBI)
.cm-templateComment Mallkommentarer  
.cm-templateAttrVal Attributvärden i mallkommentarer  
.cm-instanceParam InstanceParam-kommentar och attribut  
.cm-instanceParamAttrVal InstanceParam-attributvärden  
.cm-libraryItem   Infogade bibliotek i ett dokument. Exempel: .cm-libraryItem { color: #3A3A3A; background-color: #A4A4A4; }

Hur väljare påverkar andra kodfiler

Hämta och använd Token Inspector för att lära dig hur väljarna i temafilen main.less påverkar kodelement i kodfiler (andra format än HTML, CSS, JavaScript och PHP).

Hämta

 1. Ladda ned och zippa upp Token Inspector.

 2. Navigera till och öppna TokenInspector\CM-Modes-Interactive\demo\TokenInspector.html med Google Chrome.

  Verktyget TokenInspector innehåller dessa komponenter:

  • Kodredigerare, 
  • Ett alternativ för att ändra lägen och 
  • En lista med väljare till höger.
  Använda Token Inspector för att förstå väljarna
  Använda Token Inspector för att förstå väljarna

  A. Kodredigeraren B. Alternativ för att ändra läge C. Lista med väljare 
 3. Kopiera och klistra in innehållet i en fil i kodredigeraren.

 4. Ändra läge för filen genom att skriva in filnamnstillägget och klicka på Ändra läge.

  Om det till exempel är en HTML-fil ändrar du filnamnstillägget till html. Sidan uppdateras och visar det ändrade läget. Det aktuella läget visas högst upp på sidan.

  Lägesindikation i Token Inspector
  Lägesindikation i Token Inspector

 5. Markera det kodelementet vars utseende du vill ändra.

  Token Inspector markerar väljaren.

 6. (Valfritt) Du kan även välja en enskild väljare för att se vilka kodelement i din kod som påverkas av den väljaren.

 7. Anteckna vilka väljare du vill redigera och uppdatera, och stäng sedan Token Inspector.

Redigera väljarna i filen main.less

När du vet vilka väljare du behöver redigera kan du göra ändringarna i filen main.less.

 1. Gå till slutet av filen tills du ser följande kommentarer:

  /* Custom code colors or overrides should start after this line */

 2. Skriv in väljarna för de kodelement vars färger du vill redigera. Här följer ett exempel på den syntax som ska användas:

  .cm-tag {color: #00D0D0; }

 3. Gruppera flera väljare om du vill tilldela samma färg till flera element. I det följande exemplet tilldelas en och samma färg till flera kommaseparerade väljare.

  .cm-atom, .cm-string, .cm-string-2, .cm-hr {color: #cf681d;}

 4. Om du vill anpassa kodfärger för en viss filtyp avgränsar du kodelementsväljarna i filtypsväljaren enligt det följande exemplet:

  .HTML{
  .cm-tag{ color: #00D0D0;}
  }
 5. Spara filen när du har gjort ändringarna.

  Kodvyn i Dreamweaver uppdateras med de nya färgerna i alla öppna dokument.

Obs!

Om det finns syntaxfel eller odefinierade variabler i dina ändringar läser Dreamweaver inte in dina kodändringar, utan återställer till det mörka standardkodtemat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy