Användarhandbok Avbryt

Om XML och XSLT

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Använd XML och XSLT med Dreamweaver-webbsidor.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Använd XML och XSL med webbsidor

XML (Extensible Markup Language) är ett språk som gör att du kan strukturera information. Precis som med HTML kan du med XML strukturera information med hjälp av taggar, men XML-taggarna är inte fördefinierade som HTML-taggarna är. Istället kan du med XML skapa taggar som bäst definierar din datastruktur (schema). Taggar kapslas inom varandra för att skapa ett schema med överordnade och underordnade taggar. Precis som de flesta HTML-taggar har alla taggar i ett XML-schema en öppningstagg och en avslutande tagg.

I följande exempel visas den grundläggande strukturen för en XML-fil:

<?xml version=“1.0”> 
<mybooks> 
  <book bookid=“1”> 
    <pubdate>03/01/2004</pubdate> 
    <title>Displaying XML Data with Adobe Dreamweaver</title> 
    <author>Charles Brown</author> 
  </book> 
  <book bookid=“2”> 
    <pubdate>04/08/2004</pubdate> 
    <title>Understanding XML</title> 
    <author>John Thompson</author> 
  </book> 
</mybooks>

I det här exemplet innehåller varje överordnad <book>-tagg tre underordnade taggar: <pubdate>, <title> och <author>. Men varje <book>-tagg är även en underordnad tagg till <mybooks>-taggen, som ligger en nivå högre i schemat. Du kan döpa och ordna XML-taggar hur du vill under förutsättning att du kapslar in taggarna i varandra och tilldelar varje öppningstagg en motsvarande avslutande tagg.

XML-dokument innehåller inte någon formatering. De innehåller bara strukturerad information. När du har ett XML-schema kan du använda XSL (Extensible Stylesheet Language) för att visa informationen. På samma sätt som du kan formatera HMTL med CSS (Cascading Style Sheets) kan du formatera XML-data med XSL. Du kan definiera format, sidelement, layouter, osv. i en XSL-fil och koppla den till en XML-fil så att dessa data formateras enligt det du har definierat i XSL-filen när en användare tittar på XML-data i en webbläsare. Innehållet (XML-data) och presentationen (definierad av XSL-filen) är helt separata, vilket ger dig mer kontroll över hur informationen visas på en webbsida. XSL är i själva verket en presentationsteknik för XML där primära utdata är en HTML-sida.

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) är ett delspråk av XSL som gör att du kan visa XML-data på en webbsida och ”omvandla” dessa, tillsammans med XSL-format, till läsbar, formaterad information i HTML-format. Du kan använda Dreamweaver för att skapa XSLT-sidor som gör att du kan utföra XSL-omvandlingar med en programserver eller webbläsare. I en XSL-omvandling via server är det servern som omvandlar XML och XSL och visar dessa på sidan. I en klientomvandling gör webbläsaren (t.ex. Internet Explorer) jobbet.

Vilken inriktning du till slut väljer (serveromvandlingar eller klientomvandlingar) beror på vilket slutresultat du försöker uppnå, vilka tekniker som finns tillgängliga för dig, vilken åtkomstnivå du har till XML-källfiler samt andra faktorer. Båda inriktningarna har sina fördelar och begränsningar. Serveromvandlingar fungerar t.ex. i alla webbläsare medan klientomvandlingar är begränsade till moderna webbläsare (Internet Explorer 6, Netscape 8, Mozilla 1.8 och Firefox 1.0.2). Med serveromvandlingar kan du visa XML-data dynamiskt från din egen server eller från någon annanstans på nätet medan klientomvandlingarna måste använda XML-data som finns lokalt på din webbserver. Serveromvandlingar kräver dessutom att du använder sidorna på en konfigurerad programserver medan klientomvandlingar endast kräver tillgång till en webbserver.

En självstudiekurs om XML finns på www.adobe.com/go/vid0165_se.

XSL-omvandlingar via server

Dreamweaver innehåller metoder för att skapa XSLT-sidor där du kan utföra XSL-omvandlingar via servern. När en programserver utför XSL-omvandlingen kan filen som innehåller XML-data ligga på din server eller någon annanstans på nätet. Dessutom kan vilken webbläsare som helst visa dessa omvandlade data. Det är dock ganska komplicerat att använda sidor för serveromvandlingar och det kräver att du har tillgång till en programserver.

När du arbetar med XSL-omvandlingar via servern kan du använda Dreamweaver för att skapa XSLT-sidor som skapar fullständiga HTML-dokument (hela XSLT-sidor) eller XSLT-avsnitt som skapar en del av ett HTML-dokument. En hel XSLT-sida påminner om en vanlig HTML-sida. Den innehåller en <body>-tagg och en <head>-tagg och gör att du kan visa en kombination av HTML- och XML-data på sidan. Ett XSLT-avsnitt är kod som används av ett separat dokument och som visar formaterade XML-data. Till skillnad från en hel XSLT-sida är det en oberoende fil som inte innehåller någon <body>- eller <head>-tagg. Om du vill visa XML-data på en egen sida skapar du en hel XSLT-sida och kopplar XML-data till den. Om du istället ville visa XML-data i ett visst avsnitt på en befintlig dynamisk sida, t.ex. en dynamisk hemsida för en butik med sportartiklar, med sportresultat från ett RSS-inlägg som visas på den ena sidan, skulle du skapa ett XSLT-avsnitt och infoga en referens till det på den dynamiska sidan. Det är vanligare att skapa XSLT-avsnitt och använda dem i samband med andra dynamiska sidor för att visa XML-data.

Det första steget för att skapa dessa typer av sidor är att skapa XSLT-avsnittet. Det är en separat fil som innehåller layouten, formateringen, osv. för de XML-data som du vill visa på den dynamiska sidan. När du skapar XSLT-avsnittet infogar du en referens till det på den dynamiska sidan (t.ex. en PHP- eller ColdFusion-sida). Den infogade referensen till avsnittet fungerar ungefär som en SSI (server side include). Formaterade XML-data (avsnittet) ligger i en separat fil och i designvyn visas en platshållare för avsnittet på den dynamiska sidan. När en webbläsare begär den dynamiska sidan som innehåller referensen till avsnittet bearbetar servern den inkluderade instruktionen och skapar ett nytt dokument där det formaterade innehållet i avsnittet visas istället för platshållaren.

A. Webbläsaren begär en dynamisk sida B. Webbservern hittar sidan och skickar den till programservern C. Programservern söker på sidan efter instruktioner och hämtar XSLT-fragment D. Programservern utför transformeringen (läser XSLT-fragment, hämtar och formaterar xml-data) E. Programservern infogar transformerat fragment på sidan och skickar tillbaka den till webbservern F. Webbservern skickar den färdiga sidan till webbläsaren 

Du använder serverfunktionen XSL-omvandling för att infoga referensen i ett XSLT-avsnitt på en dynamisk sida. När du infogar referensen skapar Dreamweaver mappen includes/MM_XSLTransform/ i platsens rotmapp som innehåller en biblioteksfil för körtid. Programservern använder funktionerna som definierats i den här filen när angivna XML-data omvandlas. Filen hämtar XML-data och XSLT-avsnitt, utför XSL-omvandlingen och visar resultaten på webbsidan.

Filen som innehåller XSLT-avsnittet, XML-filen som innehåller dina data och den biblioteksfil för körtid som skapats måste alla finnas på servern för att sidan ska visas ordentligt. (Om du väljer en fjärransluten XML-fil som datakälla, t.ex. en från ett RSS-inlägg, måste den filen givetvis finnas någon annanstans på Internet.)

Du kan även använda Dreamweaver för att skapa hela XSLT-sidor som du använder med serveromvandlingar. En hel XSLT-sida fungerar på exakt samma sätt som ett XSLT-avsnitt, förutom att när du infogar referensen till hela XSLT-sidan med serverfunktionen XSL-omvandling så infogar du hela innehållet i en HTML-sida. Därmed måste den dynamiska sidan (.cfm-, .php- eller .asp-sidan som fungerar som behållarsida) rensas på all HTML innan du infogar referensen.

Dreamweaver stöder XSL-omvandlingar för ColdFusion-, ASP- och PHP-sidor.

Obs!

Din server måste konfigureras på rätt sätt för att utföra serveromvandlingar. Kontakta serveradministratören för mer information.

XSL-omvandlingar via klient

Du kan utföra XSL-omvandlingar på klienten utan att använda en programserver. Du kan använda Dreamweaver för att skapa en hel XSLT-sida som gör detta, men för klientomvandlingar måste du manipulera XML-filen som innehåller de data som du vill visa. Klientomvandlingar fungerar dessutom endast i moderna webbläsare (Internet Explorer 6, Netscape 8, Mozilla 1.8 och Firefox 1.0.2). 

Skapa först en hel XSLT-sida och koppla en XML-datakälla till den. (Du får en uppmaning i Dreamweaver att koppla datakällan när du skapar den nya sidan.) Du kan skapa en XSLT-sida från början eller så kan du konvertera en befintlig HTML-sida till en XSLT-sida. När du konverterar en befintlig HTML-sida till en XSLT-sida måste du koppla en XML-datakälla till den via panelen Bindningar (Fönster > Bindningar).

När du har skapat XSLT-sidan måste du länka den till XML-filen som innehåller XML-data genom att infoga en referens till XSLT-sidan i själva XML-filen (ungefär som om du skulle infoga en referens till en extern CSS-formatmall i <head>-avsnittet på en HTML-sida). Besökarna på platsen måste visa XML-filen (inte XSLT-sidan) i en webbläsare. När besökarna på platsen tittar på sidan utför webbläsaren XSL-omvandlingen och visar XML-data formaterade av den länkade XSLT-sidan.

Förhållandet mellan de länkade XSLT- och XML-sidorna är lika begreppsmässigt, men skiljer sig från den externa modellen för CSS/HTML-sidor. När du har en HTML-sida med innehåll (t.ex. text) använder du en extern formatmall för att formatera innehållet. HTML-sidan avgör innehållet och den externa CSS-koden, som användaren aldrig ser, avgör presentationen. Med XSLT och XML är situationen den omvända. XML-filen (som användaren aldrig ser i obearbetat format) avgör innehållet medan XSLT-sidan avgör presentationen. XSLT-sidan innehåller tabeller, layout, bilder, osv. som vanlig HTML oftast innehåller. När en användare tittar på XML-filen i en webbläsare formaterar XSLT-sidan innehållet.

A. Webbläsaren begär en XML-fil B. Servern svarar genom att skicka XML-filen till webbläsaren C. Webbläsaren läser XML-direktivet och anropar XSLT-filen D. Servern skickar XSLT-filen till webbläsaren E. Webbläsaren transformerar XML-data och visar dem i webbläsaren 

När du använder Dreamweaver för att länka en XSLT-sida till en XML-sida infogar Dreamweaver rätt kod åt dig högst upp på XML-sidan. Om du äger XML-sidan som du länkar till (d.v.s. om XML-filen finns exklusivt på din webbserver) behöver du bara använda Dreamweaver för att infoga rätt kod som länkar de två sidorna. När du äger XML-filen är XSL-omvandlingarna som utförs av klienten helt dynamiska. När du uppdaterar data i XML-filen kommer alla HTML-utdata som använder den länkade XSLT-sidan automatiskt att uppdateras med den nya informationen.

Obs!

XML- och XSL-sidor som du använder för klientomvandlingar måste ligga i samma katalog. Om de inte gör det kommer webbläsaren att läsa XML-filen och hitta XSLT-sidan för omvandlingen, men den kommer inte att hitta resurser (formatmallar, bilder, osv.) som definierats av relativa länkar på XSLT-sidan.

Om du inte äger XML-sidan som du länkar till (om du t.ex. vill använda XML-data från ett RSS-inlägg någonstans på nätet) kommer arbetsflödet att bli något mer komplicerat. Om du vill utföra klientomvandlingar med XML-data från en extern källa måste du först hämta XML-källfilen till samma katalog där XSLT-sidan ligger. När XML-sidan finns på din lokala plats kan du använda Dreamweaver för att lägga till rätt kod som länkar den till XSLT-sidan och lägga upp båda sidorna (XML-filen som du hämtat och den länkade XSLT-sidan) på din webbserver. När användaren tittar på XML-sidan i en webbläsare formaterar XSLT-sidan innehållet, precis som i föregående exempel.

Nackdelen med att utföra XSL-omvandlingar via klient på XML-data som kommer från en extern källa är att XML-data endast är ”dynamiska” till viss del. XML-filen som du hämtar och ändrar är bara en ögonblicksbild av filen som finns någon annanstans på nätet. Om den ursprungliga XML-filen på nätet ändras måste du hämta filen igen, länka den till XSLT-sidan och lägga upp XML-filen på webbservern igen. Webbläsare återger endast de data som de får från XML-filen på webbservern, inte de data som finns i den ursprungliga XML-källfilen.

XML-data och upprepade element

Med XSLT-objekt för upprepade regioner kan du visa upprepade element från en XML-fil på en sida. En region som innehåller en platshållare för XML-data kan omvandlas till en upprepad region. De vanligaste regionerna är en tabell, en tabellrad eller en serie med tabellrader.

I följande exempel visas hur XSLT-objektet för den upprepade regionen används i en tabellrad som visar menyinformation för en restaurang. Den första raden visar tre olika element från XML-schemat: objekt, beskrivning och pris. När XSLT-objektet för den upprepade regionen används i tabellraden och sidan bearbetas av en programserver eller webbläsare upprepas tabellen med unika data som infogats i varje ny tabellrad.

När du använder ett XSLT-objekt för en upprepad region på ett element i dokumentfönstret visas en tunn, streckad, grå kontur runt den upprepade regionen. När du förhandsgranskar arbetet i en webbläsare (Arkiv > Förhandsgranska i webbläsare) försvinner den grå konturen och markeringen utökas så att den visar de angivna upprepade elementen i XML-filen, som i föregående illustration.

När du lägger till XSLT-objektet för den upprepade regionen på sidan klipps längden på platshållaren för XML-data i dokumentfönstret av. Detta beror på att Dreamweaver uppdaterar XPath (XML Path-språk) för platshållaren för XML-data så att den motsvarar sökvägen till det upprepade elementet.

Följande kod är t.ex. för en tabell som innehåller två dynamiska platshållare, utan att ett XSLT-objekt för den upprepade regionen läggs till i tabellen:

<table width="500" border="1"> 
  <tr> 
    <td><xsl:value-of select="rss/channel/item/title"/></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><xsl:value-of select="rss/channel/item/description"/></td> 
  </tr> 
</table>

Följande kod gäller för samma tabell när XSLT-objektet för den upprepade regionen läggs till i den:

<xsl:for-each select="rss/channel/item"> 
  <table width="500" border="1"> 
    <tr> 
      <td><xsl:value-of select="title"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td><xsl:value-of select="description"/></td> 
    </tr> 
  </table> 
</xsl:for-each>

I föregående exempel har Dreamweaver uppdaterat XPath för de objekt som hamnar inom den upprepade regionen (rubrik & beskrivning) så att de motsvarar XPath i de avgränsande <xsl:for-each>-taggarna, istället för hela dokumentet.

Dreamweaver skapar även sammanhangsberoende XPath-uttryck i andra fall. Om du t.ex. drar en platshållare för XML-data till en tabell som redan har ett XSLT-objekt för en upprepad region tillagt visar Dreamweaver automatiskt XPath relativt till den befintliga XPath i de avgränsande <xsl:for-each>-taggarna.

Förhandsgranska XML-data

När du använder Förhandsvisa i webbläsare (Fil > Förhandsvisa i webbläsare) för att förhandsgranska XML-data som du har infogat i ett XSLT-avsnitt eller en hel XSLT-sida skiljer sig programmet som utför XSL-omvandlingen åt från fall till fall. För dynamiska sidor som innehåller XSLT-avsnitt utför alltid programservern omvandlingen. Andra gånger är det antingen Dreamweaver eller webbläsaren som utför omvandlingen.

I följande tabell sammanfattas fallen när du använder Förhandsvisa i webbläsare och programmen som utför respektive omvandlingar:

Typ av sida som förhandsgranskats i webbläsare

Dataomvandling utförd av

Dynamisk sida som innehåller XSLT-avsnitt

Programserver

XSLT-avsnitt eller hel XSLT-sida

Dreamweaver

XML-fil med länk till hel XSLT-sida

Webbläsare

Följande avsnitt innehåller riktlinjer för att hjälpa dig att hitta rätt metoder för förhandsvisning baserat på dina behov.

Förhandsgranska sidor för serveromvandlingar

När det gäller serveromvandlingar omvandlas innehållet som besökaren på platsen slutligen ser av din programserver. När du skapar XSLT- och dynamiska sidor som ska användas med serveromvandlingar är det alltid bra att förhandsgranska den dynamiska sidan som innehåller XSLT-avsnittet istället för själva XSLT-avsnittet. I det tidigare fallet använder du programservern som ser till att förhandsvisningen är konsekvent med det besökarna på platsen kommer att se när de besöker din sida. I det senare fallet utför Dreamweaver omvandlingen och något inkonsekventa resultat kan uppstå. Du kan använda Dreamweaver för att förhandsgranska XSLT-avsnittet medan du skapar det, men du kommer att se de mest exakta resultaten av dataåtergivningen om du använder programservern för att förhandsgranska den dynamiska sidan efter att du har infogat XSLT-avsnittet.

Förhandsgranska sidor för klientomvandlingar

När det gäller klientomvandlingar omvandlas innehållet som besökaren på platsen slutligen ser av en webbläsare. Du uppnår detta genom att lägga till en länk från XML-filen till XSLT-sidan. Om du öppnar XML-filen i Dreamweaver och förhandsgranskar den i en webbläsare tvingar du webbläsaren att läsa XML-filen och utföra omvandlingen. På så sätt får du samma upplevelse som besökaren på platsen.

Med den här metoden är det dock svårare att felsöka sidan eftersom webbläsaren omvandlar XML-filen och skapar HTML internt. Om du väljer alternativet Visa källa i webbläsaren för att felsöka den skapade HTML-filen kommer du bara att se den ursprungliga XML-filen som webbläsaren tog emot, inte hela HTML-filen (taggar, format, osv.) som återger sidan. Om du vill se hela HTML-filen när du visar källkoden måste du förhandsgranska XSLT-sidan istället.

Förhandsgranska hela XSLT-sidor och XSLT-avsnitt

När du skapar hela XSLT-sidor och XSLT-avsnitt kanske du vill förhandsgranska arbetet för att kontrollera att dina data visas på rätt sätt. Om du använder Förhandsvisa i webbläsare för att visa en hel XSLT-sida eller ett XSLT-avsnitt utför Dreamweaver omvandlingen med ett inbyggt omvandlingsprogram. Med den här metoden får du snabba resultat och det blir enklare att skapa och felsöka sidan stegvis. Den innehåller även ett sätt som gör att du kan visa hela HTML-filen (taggar, format, osv.) genom att välja alternativet Visa källa i webbläsaren.

Obs!

Denna förhandsvisningsmetod används ofta när du börjar bygga XSLT-sidor, oavsett om du använder klienten eller servern för att omvandla data.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online