Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver

Mallar i Adobe Dreamweaver skapar en flexibel webbplats som är lätt att uppdatera och får olika HTML-sidor att överensstämma med varann.

Med mallar kan webbdesigners skapa en webbplats, som kan vara flexibel, enkelt att uppdatera och konsekvent mellan HTML-sidor. Mallar kan förbättra produktiviteten och låta några medlemmar i arbetsgruppen fokusera på formatet på sidorna, medan andra medlemmar i arbetsgruppen skapar nya sidor och granskar innehållet utan att ändra den formaterade layouten.

Om du är designer kan du göra ändringar i den övergripande utformningen av webbplatsen snabbt genom att granska DWT-filerna (Dreamweaver-mallar) direkt. Sidorna som är länkade till mallfilerna uppdateras automatiskt för att möjliggöra ändringar som rör hela sajten på några minuter.

Skapa mallar

En HTML-sida kan sparas som en mall. Skapa en ny sida (Arkiv > Ny) eller öppna en befintlig fil (Arkiv > Öppna) och gör ändringar i sidegenskaper, infoga bilder, skriv text, generera lager och tabellayout, och så vidare. Välj Arkiv > Spara som mall för att generera DWT-filen när designen på HTML-sidan är klar. Dreamweaver skapar en Mall-mapp för mallen (DWT-fil) på rotnivå i den lokala mappen för platsen.

Obs! Se till att inte flytta DWT-filen från mappen Mallar. Ändra inte namn på eller flytta mappen Mallar. Så länge DWT-filen finns kvar i mappen Mallar kommer länkarna från HTML-sidorna till mallen inte att förstöras.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto