Användarhandbok Avbryt

Svep in filer och mappar på din Dreamweaver-plats

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Om platsinsvepning

Med hjälp av platsinsvepning kan du undanta filer och mappar från åtgärder som Hämta eller Skicka. Du kan också undanta alla filer i en viss typ (JPEG, FLV, XML och så vidare) från platsåtgärder. Dreamweaver sparar inställningarna för varje plats, så att du inte behöver göra om inställningarna varje gång du arbetar på en plats.

Om du till exempel arbetar på en stor plats och inte vill överföra multimediefiler varje dag, kan du använda platsinsvepning om du vill undanta multimediamappen. Filerna i den mappen undantas då från platsåtgärden som du utför.

Du kan undanta filer och mappar på fjärrplatsen eller den lokala platsen. Insvepning undantar insvepta filer och mappar från följande åtgärder:

 • Åtgärderna Skicka, Hämta, Checka in och Checka ut

 • Generering av rapporter

 • Sökning efter nyare lokala filer och nyare fjärrfiler

 • Åtgärder som utförs på hela platsen, som kontroll och ändring av länkar

 • Synkronisering

 • Arbete med innehåll i resurspanelen

 • Uppdatering av mallar och bibliotek

Obs!

Du kan ändå utföra en åtgärd i en specifik insvept mapp eller fil genom att markera objektet på filpanelen och utföra en åtgärd på det. Om en åtgärd utförs direkt på en fil eller mapp åsidosätts insvepningen.

Obs!

Dreamweaver undantar endast insvepta mallar och biblioteksposter från åtgärderna Hämta och Skicka. Dreamweaver undantar dem inte från gruppåtgärder, eftersom det kan innebära att de blir osynkroniserade i förhållande till övriga instanser.

Aktivera och inaktivera platsinsvepning

Med hjälp av platsinsvepning kan du undanta mappar, filer och filtyper på en plats från åtgärder som utförs på hela platsen, till exempel Hämta eller Skicka, och som aktiveras som standard. Du kan inaktivera insvepning permanent eller bara tillfälligt för att utföra en åtgärd på alla filer, inklusive insvepta filer. När du inaktiverar platsinsvepning tas insvepningen bort för alla insvepta filer. När du aktiverar platsinsvepning igen blir alla tidigare insvepta filer insvepta igen.

Obs!

Du kan också använda alternativet Ta bort all insvepning och ta bort insvepningen för alla filer, men detta inaktiverar inte insvepning. Dessutom finns då inget sätt att göra alla tidigare insvepta mappar och filer insvepta igen, förutom att ange insvepning för varje enskild mapp, fil och filtyp igen.

 1. Markera en fil eller mapp på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och gör något av följande.
  • Markera Dolda filer > (avmarkera för att inaktivera).

  • Markera Dolda filer > Inställningar när du vill öppna kategorin Dolda filer i dialogrutan Platskonfiguration. Markera eller avmarkera Aktivera dolda filer och markera eller avmarkera Dölj filnamn som slutar med när du vill aktivera eller inaktivera döljning av specifika filtyper. Du kan ange eller ta bort de filsuffix i textrutan som du vill svepa in eller ta bort insvepningen för.

Svepa in eller ta bort insvepningen för platsfiler och -mappar

Du kan undanta specifika filer och mappar, men inte undanta alla filer och mappar eller svepa in en hel plats. När du sveper in specifika filer och mappar kan du svepa in flera filer och mappar åt gången.

 1. Välj en plats som har insvepning aktiverad på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Markera den eller de mappar eller filer du vill svepa in eller ta bort insvepningen för.
 3. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj Insvepning > Svep in eller Insvepning > Ta bort insvepning på snabbmenyn.

  Ett rött streck genom mapp- eller filikonen visas eller döljs, vilket anger att mappen är insvept eller att insvepningen har tagits bort.

  Obs!

  Du kan ändå utföra en åtgärd i en specifik insvept fil eller mapp genom att markera objektet på filpanelen och utföra en åtgärd på det. Om en åtgärd utförs direkt på en fil eller mapp åsidosätts insvepningen.

Svepa in eller ta bort insvepningen för specifika filtyper

Du kan ange specifika filtyper för insvepning, så att Dreamweaver sveper in alla filer med filnamn som slutar enligt ett visst mönster. Till exempel kan du svepa in alla filer med filnamn som slutar med tillägget .txt. De filtyper du anger måste inte vara filtillägg, de kan utgöras av ett valfritt mönster i slutet av ett filnamn.

Svepa in specifika filtyper inom en plats

 1. Välj en plats som har insvepning aktiverad på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj sedan Insvepning > Inställningar.
 3. Markera alternativet Svep in filer som slutar med, ange de filtyper som ska svepas in i textrutan och klicka på OK.

  Du kan till exempel ange .jpg om du vill svepa in alla filer med namn som slutar på .jpg på platsen.

  Avgränsa flera filtyper med blanksteg – använd inte komma eller semikolon.

  Ett rött streck visas genom de filer som påverkas på filpanelen, vilket anger att de är insvepta.

  Obs!

  En del program skapar säkerhetskopior med filnamn som slutar med ett visst suffix, till exempel .bak. Du kan svepa in sådana filer.

  Obs!

  Du kan ändå utföra en åtgärd i en specifik insvept fil eller mapp genom att markera objektet på filpanelen och utföra en åtgärd på det. Om en åtgärd utförs direkt på en fil eller mapp åsidosätts insvepningen.

Ta bort insvepningen för specifika filtyper inom en plats

 1. Välj en plats som har insvepning aktiverad på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj sedan Insvepning > Inställningar.
 3. Gör något av följande på fliken Avancerat i dialogrutan Platsdefinition:
  • Avmarkera alternativet Svep in filer som slutar med för att ta bort insvepningen för alla filtyper som anges i rutan.

  • Ta bort specifika filtyper från rutan för att ta bort insvepningen för de filtyperna.

 4. Klicka på OK.

  De röda strecken försvinner från de filer som påverkas, vilket anger att insvepningen för dem har tagits bort.

Ta bort insvepning för alla filer och mappar

Du kan ta bort insvepningen för alla filer och mappar på en plats samtidigt. Det går inte att ångra den här åtgärden eftersom det inte finns något sätt att svepa in alla tidigare insvepta objekt igen. Du måste svepa in objekten på nytt var för sig.

Obs!

Om du tillfälligt vill ta bort insvepningen för alla mappar och filer och sedan svepa in dem på nytt inaktiverar du platsinsvepning.

 1. Välj en plats som har insvepning aktiverad på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Markera valfri fil eller mapp på den platsen.
 3. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj sedan Insvepning > Ta bort all insvepning.
  Obs!

  Det här steget avmarkerar också alternativet Dölj filnamn som slutar med i kategorin Dolda filer i dialogrutan Platsdefinition.

  De röda strecken genom mapp- och filikoner döljs, vilket anger att insvepningen har tagits bort för alla filer och mappar på platsen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto