Svep in filer och mappar på din Dreamweaver-plats

Om platsinsvepning

Med hjälp av platsinsvepning kan du undanta filer och mappar från åtgärder som Hämta eller Skicka. Du kan också undanta alla filer i en viss typ (JPEG, FLV, XML och så vidare) från platsåtgärder. Dreamweaver sparar inställningarna för varje plats, så att du inte behöver göra om inställningarna varje gång du arbetar på en plats.

Om du till exempel arbetar på en stor plats och inte vill överföra multimediefiler varje dag, kan du använda platsinsvepning om du vill undanta multimediamappen. Filerna i den mappen undantas då från platsåtgärden som du utför.

Du kan undanta filer och mappar på fjärrplatsen eller den lokala platsen. Insvepning undantar insvepta filer och mappar från följande åtgärder:

 • Åtgärderna Skicka, Hämta, Checka in och Checka ut

 • Generering av rapporter

 • Sökning efter nyare lokala filer och nyare fjärrfiler

 • Åtgärder som utförs på hela platsen, som kontroll och ändring av länkar

 • Synkronisering

 • Arbete med innehåll i resurspanelen

 • Uppdatering av mallar och bibliotek

Obs!

Du kan ändå utföra en åtgärd i en specifik insvept mapp eller fil genom att markera objektet på filpanelen och utföra en åtgärd på det. Om en åtgärd utförs direkt på en fil eller mapp åsidosätts insvepningen.

Obs!

Dreamweaver undantar endast insvepta mallar och biblioteksposter från åtgärderna Hämta och Skicka. Dreamweaver undantar dem inte från gruppåtgärder, eftersom det kan innebära att de blir osynkroniserade i förhållande till övriga instanser.

Aktivera och inaktivera platsinsvepning

Med hjälp av platsinsvepning kan du undanta mappar, filer och filtyper på en plats från åtgärder som utförs på hela platsen, till exempel Hämta eller Skicka, och som aktiveras som standard. Du kan inaktivera insvepning permanent eller bara tillfälligt för att utföra en åtgärd på alla filer, inklusive insvepta filer. När du inaktiverar platsinsvepning tas insvepningen bort för alla insvepta filer. När du aktiverar platsinsvepning igen blir alla tidigare insvepta filer insvepta igen.

Obs!

Du kan också använda alternativet Ta bort all insvepning och ta bort insvepningen för alla filer, men detta inaktiverar inte insvepning. Dessutom finns då inget sätt att göra alla tidigare insvepta mappar och filer insvepta igen, förutom att ange insvepning för varje enskild mapp, fil och filtyp igen.

 1. Markera en fil eller mapp på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och gör något av följande.
  • Markera Dolda filer > (avmarkera för att inaktivera).

  • Markera Dolda filer > Inställningar när du vill öppna kategorin Dolda filer i dialogrutan Platskonfiguration. Markera eller avmarkera Aktivera dolda filer och markera eller avmarkera Dölj filnamn som slutar med när du vill aktivera eller inaktivera döljning av specifika filtyper. Du kan ange eller ta bort de filsuffix i textrutan som du vill svepa in eller ta bort insvepningen för.

Svepa in eller ta bort insvepningen för platsfiler och -mappar

Du kan undanta specifika filer och mappar, men inte undanta alla filer och mappar eller svepa in en hel plats. När du sveper in specifika filer och mappar kan du svepa in flera filer och mappar åt gången.

 1. Välj en plats som har insvepning aktiverad på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Markera den eller de mappar eller filer du vill svepa in eller ta bort insvepningen för.
 3. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj Insvepning > Svep in eller Insvepning > Ta bort insvepning på snabbmenyn.

  Ett rött streck genom mapp- eller filikonen visas eller döljs, vilket anger att mappen är insvept eller att insvepningen har tagits bort.

  Obs!

  Du kan ändå utföra en åtgärd i en specifik insvept fil eller mapp genom att markera objektet på filpanelen och utföra en åtgärd på det. Om en åtgärd utförs direkt på en fil eller mapp åsidosätts insvepningen.

Svepa in eller ta bort insvepningen för specifika filtyper

Du kan ange specifika filtyper för insvepning, så att Dreamweaver sveper in alla filer med filnamn som slutar enligt ett visst mönster. Till exempel kan du svepa in alla filer med filnamn som slutar med tillägget .txt. De filtyper du anger måste inte vara filtillägg, de kan utgöras av ett valfritt mönster i slutet av ett filnamn.

Svepa in specifika filtyper inom en plats

 1. Välj en plats som har insvepning aktiverad på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj sedan Insvepning > Inställningar.
 3. Markera alternativet Svep in filer som slutar med, ange de filtyper som ska svepas in i textrutan och klicka på OK.

  Du kan till exempel ange .jpg om du vill svepa in alla filer med namn som slutar på .jpg på platsen.

  Avgränsa flera filtyper med blanksteg – använd inte komma eller semikolon.

  Ett rött streck visas genom de filer som påverkas på filpanelen, vilket anger att de är insvepta.

  Obs!

  En del program skapar säkerhetskopior med filnamn som slutar med ett visst suffix, till exempel .bak. Du kan svepa in sådana filer.

  Obs!

  Du kan ändå utföra en åtgärd i en specifik insvept fil eller mapp genom att markera objektet på filpanelen och utföra en åtgärd på det. Om en åtgärd utförs direkt på en fil eller mapp åsidosätts insvepningen.

Ta bort insvepningen för specifika filtyper inom en plats

 1. Välj en plats som har insvepning aktiverad på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj sedan Insvepning > Inställningar.
 3. Gör något av följande på fliken Avancerat i dialogrutan Platsdefinition:
  • Avmarkera alternativet Svep in filer som slutar med för att ta bort insvepningen för alla filtyper som anges i rutan.

  • Ta bort specifika filtyper från rutan för att ta bort insvepningen för de filtyperna.

 4. Klicka på OK.

  De röda strecken försvinner från de filer som påverkas, vilket anger att insvepningen för dem har tagits bort.

Ta bort insvepning för alla filer och mappar

Du kan ta bort insvepningen för alla filer och mappar på en plats samtidigt. Det går inte att ångra den här åtgärden eftersom det inte finns något sätt att svepa in alla tidigare insvepta objekt igen. Du måste svepa in objekten på nytt var för sig.

Obs!

Om du tillfälligt vill ta bort insvepningen för alla mappar och filer och sedan svepa in dem på nytt inaktiverar du platsinsvepning.

 1. Välj en plats som har insvepning aktiverad på filpanelen (Fönster > Filer).
 2. Markera valfri fil eller mapp på den platsen.
 3. Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (Macintosh) och välj sedan Insvepning > Ta bort all insvepning.
  Obs!

  Det här steget avmarkerar också alternativet Dölj filnamn som slutar med i kategorin Dolda filer i dialogrutan Platsdefinition.

  De röda strecken genom mapp- och filikoner döljs, vilket anger att insvepningen har tagits bort för alla filer och mappar på platsen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto