Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver

Använd datumobjektet i Dreamweaver för att infoga aktuellt datum i det format du föredrar och för att uppdatera datumet.

Dreamweaver kan erbjuda det mycket praktiska datumobjektet. Du kan därmed infoga dagens datum i vilket format du vill (med eller utan klockslag), och du kan uppdatera datumet då filen sparas.

Obs!

Datumen och tiderna som visas i dialogrutan Infoga datum är inte aktuella och de återspeglar heller inte de datum/klockslag som besökaren ser när han anländer till webbplatsen. Det är bara exempel på hur du vill visa uppgifterna.

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga datumet i dokumentfönstret.
 2. Gör något av följande:

  • Välj Infoga > HTML > Datum.
  • Klicka på knappen Datum i kategorin HTML på panelen Infoga.

 3. Välj veckodagens, datumets och klockslagets format i dialogrutan som visas.
  Infoga datum
  Infoga datum

 4. Om du vill att det infogade datumet ska uppdateras varje gång du sparar dokumentet ska du välja Uppdatera automatiskt varje gång jag sparar. Om du vill att datumet ska visas med normal text när det infogas och aldrig uppdateras automatiskt måste du avmarkera alternativet.
 5. Infoga datumet genom att klicka på OK.
  Obs!

  Om du har valt Uppdatera automatiskt varje gång jag sparar kan du redigera datumformatet efter att det har infogats i dokumentet genom att klicka på den formaterade texten och välja Redigera datumformat i egenskapskontrollen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto