Förhindra potentiella Gatekeeper-utnyttjanden i Dreamweaver på Mac-datorer.

Gatekeeper är en inbyggd funktion i Mac OS X 10.7 och senare som identifierar skadlig programvara. Appar som installeras från Mac App Store antas vara säkra eftersom Apple granskar appar innan de accepteras på Store. Appar som hämtas från andra platser än App Store måste signeras digitalt med ett utvecklar-ID som utfärdas av Apple. Gatekeeper kontrollerar signaturen i appar vid start och blockerar appar som är modifierade eller inte är signerade med ett utvecklar-ID. Användaren uppmanas också bekräfta att de vill köra appen.

Gatekeeper kontrollerar signaturen medan appen installeras men kontrollerar inte appar eller plugin-program som läses in dynamiskt efter att appen installerats. Denna brist kan utnyttjas till inläsning av skadliga pluginprogram via Dreamweaver, i synnerhet om Dreamweaver-installationspaketet hämtas från andra källor än Adobe och installeras på en annan plats än /Applications.

Om Adobe Dreamweaver hämtas från Creative Cloud är det signerat med ett giltigt utvecklar-ID och kan installeras på standardplatsen i Mac: /Applications. Alla bibliotek från tredje part i mappen /Applications läses också in automatiskt.

Om Dreamweaver installeras på en annan plats blir inte bibliotek från tredje part automatiskt inlästa, i syfte att förhindra utnyttjande av Gatekeeper. En dialogruta i Dreamweaver visar en lista med alla bibliotek från tredje part som kan läsas in:

Bekräftelse för att läsa in bibliotek från tredje part

Om de biblioteken har hämtats från tillförlitliga källor kan du gå vidare och läsa in dem. Dialogrutan visas inte igen och Dreamweaver fortsätter läsa in de biblioteken och tilläggen vid varje framtida start.

Klicka på Nej om du inte vill läsa in dessa bibliotek eller tillägg. Observera att dialogrutan inte visas igen och inga tillägg som du installerar senare kommer att läsas in.

Om du vill att dialogrutan ska visas igen så att du kan ändra alternativ tar du bort filen Inställningar. Var försiktig när du tar bort den här filen och följ instruktionerna i den här artikeln.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy