Användarhandbok Avbryt

Infoga SSI i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

SSI (server-side includes)

Du kan använda Dreamweaver för att infoga SSI på dina sidor, redigera SSI eller förhandsvisa sidor som innehåller SSI.

En SSI är en fil som servern inkluderar i dokumentet när en webbläsare begär dokumentet från servern.

När en besökares webbläsare begär dokumentet som innehåller SSI-instruktionen bearbetar servern SSI-instruktionen och skapar ett nytt dokument där SSI-instruktionen ersätts av innehållet i den inkluderade filen. Servern skickar sedan det nya dokumentet till besökarens webbläsare. När du öppnar ett lokalt dokument direkt i en webbläsare finns det dock ingen server som kan bearbeta SSI-instruktionerna i dokumentet, så webbläsaren öppnar dokumentet utan att bearbeta dessa instruktioner och filen som borde vara inkluderad visas inte i webbläsaren. Därmed kan det vara svårt att titta på lokala filer och se dem så som de visas för besökare efter att du har lagt dem på servern, utan att använda Dreamweaver.

Med Dreamweaver kan du förhandsvisa dokument precis så som de visas när de ligger på servern, både i designvyn och när du använder funktionen Förhandsvisa i webbläsare. För att göra detta måste du dock säkerställa att du förhandsvisar filen som innehåller include som en tillfällig fil. (Välj Redigera > Inställningar, markera kategorin Förhandsvisa i webbläsare och se till att alternativet Förhandsvisa via en tillfällig fil är markerat.)

Obs!

Om du använder en testserver, som t.ex. Apache eller Microsoft IIS, för att förhandsvisa filerna på den lokala hårddisken, behöver du inte förhandsvisa via en tillfällig fil eftersom servern gör bearbetningen åt dig.

När du placerar en SSI i ett dokument infogas en referens till en extern fil. Den infogar inte innehållet i den angivna filen i det aktuella dokumentet. Innehållet i den angivna filen bör endast innehålla innehållet som du vill inkludera. Filen ska alltså inte innehålla några head-taggar, body-taggar eller html-taggar (i betydelsen <html>-taggen; formaterande HTML-taggar, som t.ex. p-taggar, div-taggar o.s.v., går bra). Om den innehåller detta kommer taggarna att gå i konflikt med originaldokumentets taggar, och Dreamweaver kommer inte att visa sidan korrekt.

Du kan inte redigera den inkluderade filen direkt i ett dokument. Om du vill redigera innehållet i en SSI måste du redigera filen som du inkluderar direkt. Ändringar i den externa filen speglas automatiskt i varje dokument som inkluderar den.

Det finns två typer av SSI: Virtuell och Fil. Dreamweaver lägger som standard till Filtyps-includes, men du kan använda egenskapskontrollen för att välja den som är lämplig för den webbservertyp som du använder:

 • Om du har en Apache-webbserver väljer du Virtuell. I Apache fungerar Virtuell i alla fall, medan Fil endast fungerar i vissa fall.
 • Om du har Microsoft IIS-server (Internet Information Server) väljer du Fil. (Virtuell fungerar endast med IIS under vissa omständigheter.)
Obs!

Tyvärr kan du inte inkludera en fil i en mapp ovanför den aktuella mappen i mapphierarkin med IIS, såvida inte den särskilda programvaran har installerats på servern. Om du måste inkludera en fil från en mapp som ligger högre upp i mapphierarkin på en IIS-server hör du med systemadministratören om den nödvändiga programvaran är installerad.

 • Om du har en annan typ av server eller om du inte vet vilken typ av server du använder frågar du systemadministratören om vilket alternativ som ska användas.

  Vissa servrar är konfigurerade för att undersöka alla filer för att se om de innehåller SSI, andra servrar är konfigurerade för att endast undersöka filer med ett visst filtillägg, t.ex. .shtml, .shtm eller .inc. Om en SSI inte fungerar för dig frågar du systemadministratören om du behöver ett specialtillägg i namnet på filen som använder SSI. (Om filen t.ex. heter kanot.html kanske du måste byta namn på den till kanot.shtml.) Om du vill att filerna ska behålla tilläggen .html eller .htm ber du systemadministratören att konfigurera servern så att den undersöker alla filer (inte bara filer med ett visst tillägg) efter SSI. Det tar lite extra tid att analysera om en fil innehåller SSI, så sidorna som servern analyserar visas lite långsammare än andra sidor. Därmed erbjuder inte alla systemadministratörer alternativet att analysera alla filer.

Infoga SSI

Du kan använda Dreamweaver för att infoga SSI (server-side includes) på sidan.

Infoga en SSI

 1. Välj Infoga > SSI (server-side include).
 2. I dialogrutan som visas bläddrar du till och markerar en fil.

  Som standard infogas typen Fil för SSI.

 3. Om du vill ändra typen av SSI väljer du SSI-filen i dokumentfönstret och ändrar typen i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) enligt följande:
  • Om du har en Apache-webbserver väljer du Virtuell. I Apache fungerar Virtuell i alla fall, medan Fil endast fungerar i vissa fall.
  • Om du har Microsoft IIS-server (Internet Information Server) väljer du Fil. (Virtuell fungerar endast med IIS under vissa särskilda omständigheter.)
  Obs!

  Tyvärr kan du inte inkludera en fil i en mapp ovanför den aktuella mappen i mapphierarkin med IIS, såvida inte den särskilda programvaran har installerats på servern. Om du måste inkludera en fil från en mapp som ligger högre upp i mapphierarkin på en IIS-server hör du med systemadministratören om den nödvändiga programvaran är installerad.

  • Om du har en annan typ av server eller om du inte vet vilken typ av server du använder frågar du systemadministratören om vilket alternativ som ska användas.

Ändra vilken fil som inkluderas

 1. Markera SSI i dokumentfönstret.
 2. Öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på mappikonen och bläddra till och markera en ny fil som du vill inkludera

  • I rutan skriver du in sökvägen och filnamnet för den nya filen som ska inkluderas.

Redigera innehållet i SSI

Du kan använda Dreamweaver för att redigera SSI. Om du vill redigera innehållet som är kopplat till den inkluderade filen måste du öppna filen.

 1. Markera SSI i antingen designvyn eller kodvyn och klicka på Redigera i egenskapskontrollen.

  Den inkluderade filen öppnas i ett nytt dokumentfönster.

 2. Redigera filen och spara den sedan.

  Ändringarna speglas direkt i det aktuella dokumentet och i följande dokument som du öppnar som inkluderar filen.

 3. Överför den inkluderade filen till fjärrplatsen om det behövs.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?