Infoga SSI i Dreamweaver

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

SSI (server-side includes)

Du kan använda Dreamweaver för att infoga SSI på dina sidor, redigera SSI eller förhandsvisa sidor som innehåller SSI.

En SSI är en fil som servern inkluderar i dokumentet när en webbläsare begär dokumentet från servern.

När en besökares webbläsare begär dokumentet som innehåller SSI-instruktionen bearbetar servern SSI-instruktionen och skapar ett nytt dokument där SSI-instruktionen ersätts av innehållet i den inkluderade filen. Servern skickar sedan det nya dokumentet till besökarens webbläsare. När du öppnar ett lokalt dokument direkt i en webbläsare finns det dock ingen server som kan bearbeta SSI-instruktionerna i dokumentet, så webbläsaren öppnar dokumentet utan att bearbeta dessa instruktioner och filen som borde vara inkluderad visas inte i webbläsaren. Därmed kan det vara svårt att titta på lokala filer och se dem så som de visas för besökare efter att du har lagt dem på servern, utan att använda Dreamweaver.

Med Dreamweaver kan du förhandsvisa dokument precis så som de visas när de ligger på servern, både i designvyn och när du använder funktionen Förhandsvisa i webbläsare. För att göra detta måste du dock säkerställa att du förhandsvisar filen som innehåller include som en tillfällig fil. (Välj Redigera > Inställningar, markera kategorin Förhandsvisa i webbläsare och se till att alternativet Förhandsvisa via en tillfällig fil är markerat.)

Obs!

Om du använder en testserver, som t.ex. Apache eller Microsoft IIS, för att förhandsvisa filerna på den lokala hårddisken, behöver du inte förhandsvisa via en tillfällig fil eftersom servern gör bearbetningen åt dig.

När du placerar en SSI i ett dokument infogas en referens till en extern fil. Den infogar inte innehållet i den angivna filen i det aktuella dokumentet. Innehållet i den angivna filen bör endast innehålla innehållet som du vill inkludera. Filen ska alltså inte innehålla några head-taggar, body-taggar eller html-taggar (i betydelsen <html>-taggen; formaterande HTML-taggar, som t.ex. p-taggar, div-taggar o.s.v., går bra). Om den innehåller detta kommer taggarna att gå i konflikt med originaldokumentets taggar, och Dreamweaver kommer inte att visa sidan korrekt.

Du kan inte redigera den inkluderade filen direkt i ett dokument. Om du vill redigera innehållet i en SSI måste du redigera filen som du inkluderar direkt. Ändringar i den externa filen speglas automatiskt i varje dokument som inkluderar den.

Det finns två typer av SSI: Virtuell och Fil. Dreamweaver lägger som standard till Filtyps-includes, men du kan använda egenskapskontrollen för att välja den som är lämplig för den webbservertyp som du använder:

 • Om du har en Apache-webbserver väljer du Virtuell. I Apache fungerar Virtuell i alla fall, medan Fil endast fungerar i vissa fall.
 • Om du har Microsoft IIS-server (Internet Information Server) väljer du Fil. (Virtuell fungerar endast med IIS under vissa omständigheter.)
Obs!

Tyvärr kan du inte inkludera en fil i en mapp ovanför den aktuella mappen i mapphierarkin med IIS, såvida inte den särskilda programvaran har installerats på servern. Om du måste inkludera en fil från en mapp som ligger högre upp i mapphierarkin på en IIS-server hör du med systemadministratören om den nödvändiga programvaran är installerad.

 • Om du har en annan typ av server eller om du inte vet vilken typ av server du använder frågar du systemadministratören om vilket alternativ som ska användas.

  Vissa servrar är konfigurerade för att undersöka alla filer för att se om de innehåller SSI, andra servrar är konfigurerade för att endast undersöka filer med ett visst filtillägg, t.ex. .shtml, .shtm eller .inc. Om en SSI inte fungerar för dig frågar du systemadministratören om du behöver ett specialtillägg i namnet på filen som använder SSI. (Om filen t.ex. heter kanot.html kanske du måste byta namn på den till kanot.shtml.) Om du vill att filerna ska behålla tilläggen .html eller .htm ber du systemadministratören att konfigurera servern så att den undersöker alla filer (inte bara filer med ett visst tillägg) efter SSI. Det tar lite extra tid att analysera om en fil innehåller SSI, så sidorna som servern analyserar visas lite långsammare än andra sidor. Därmed erbjuder inte alla systemadministratörer alternativet att analysera alla filer.

Infoga SSI

Du kan använda Dreamweaver för att infoga SSI (server-side includes) på sidan.

Infoga en SSI

 1. Välj Infoga > SSI (server-side include).
 2. I dialogrutan som visas bläddrar du till och markerar en fil.

  Som standard infogas typen Fil för SSI.

 3. Om du vill ändra typen av SSI väljer du SSI-filen i dokumentfönstret och ändrar typen i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) enligt följande:
  • Om du har en Apache-webbserver väljer du Virtuell. I Apache fungerar Virtuell i alla fall, medan Fil endast fungerar i vissa fall.
  • Om du har Microsoft IIS-server (Internet Information Server) väljer du Fil. (Virtuell fungerar endast med IIS under vissa särskilda omständigheter.)
  Obs!

  Tyvärr kan du inte inkludera en fil i en mapp ovanför den aktuella mappen i mapphierarkin med IIS, såvida inte den särskilda programvaran har installerats på servern. Om du måste inkludera en fil från en mapp som ligger högre upp i mapphierarkin på en IIS-server hör du med systemadministratören om den nödvändiga programvaran är installerad.

  • Om du har en annan typ av server eller om du inte vet vilken typ av server du använder frågar du systemadministratören om vilket alternativ som ska användas.

Ändra vilken fil som inkluderas

 1. Markera SSI i dokumentfönstret.
 2. Öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på mappikonen och bläddra till och markera en ny fil som du vill inkludera

  • I rutan skriver du in sökvägen och filnamnet för den nya filen som ska inkluderas.

Redigera innehållet i SSI

Du kan använda Dreamweaver för att redigera SSI. Om du vill redigera innehållet som är kopplat till den inkluderade filen måste du öppna filen.

 1. Markera SSI i antingen designvyn eller kodvyn och klicka på Redigera i egenskapskontrollen.

  Den inkluderade filen öppnas i ett nytt dokumentfönster.

 2. Redigera filen och spara den sedan.

  Ändringarna speglas direkt i det aktuella dokumentet och i följande dokument som du öppnar som inkluderar filen.

 3. Överför den inkluderade filen till fjärrplatsen om det behövs.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto