Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar

Redigera innehåll i mallbaserade dokument i Dreamweaver, ändra mallegenskaper och använd upprepade regionposter.

I Dreamweaver-mallar anges områden som är låsta (icke-redigerbara) och andra som är redigerbara i mallbaserade dokument.

På sidor som baseras på mallar kan mallanvändare endast redigera innehåll i redigerbara områden. Du kan enkelt identifiera och välja redigerbara områden för att redigera innehåll. Mallanvändare kan inte redigera innehåll i låsta områden.

Obs!

Om du försöker redigera ett låst område i ett dokument som är baserat på en mall när markeringen är inaktiverad ändras muspekaren så att den visar att du inte kan klicka i ett låst område.

Mallanvändare kan även ändra egenskaper och redigera inmatningar för en upprepad region i mallbaserade dokument.

Ändra mallegenskaper

När mallskapare skapar parametrar i en mall ärver dokument som är baserade på mallen automatiskt parametrarna och inställningarna för deras ursprungliga värde. En mallanvändare kan uppdatera redigerbara taggattribut och andra mallparametrar (t.ex. inställningar för valfria regioner).

Ändra ett redigerbart taggattribut

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet.
 2. Välj Redigera > Mallegenskaper.

  I dialogrutan Mallegenskaper som öppnas visas en lista med tillgängliga egenskaper. I dialogrutan visas valfria regioner och redigerbara taggattribut.

 3. Välj egenskap i namnlistan.

  Den nedre delen av dialogrutan uppdateras för att visa den markerade egenskapens etikett och dess tilldelade värde.

 4. I fältet till höger om etiketten för egenskapen redigerar du värdet för att ändra egenskapen i dokumentet.
  Obs!

  Fältets namn och uppdateringsbara värden definieras i mallen. Attribut som inte visas i namnlistan går inte att redigera i det mallbaserade dokumentet.

 5. Välj Tillåt kapslade mallar för att styra detta om du vill skicka den redigerbara egenskapen till ett dokument som är baserat på den kapslade mallen.

Ändra mallparametrar för valfria regioner

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet.
 2. Välj Redigera > Mallegenskaper.

  I dialogrutan Mallegenskaper som öppnas visas en lista med tillgängliga egenskaper. I dialogrutan visas valfria regioner och redigerbara taggattribut.

 3. Välj egenskap i namnlistan.

  Dialogrutan uppdateras för att visa den markerade egenskapens etikett och dess tilldelade värde.

 4. Välj Visa om du vill visa den valfria regionen i dokumentet eller avmarkera Visa om du vill dölja den.
  Obs!

  Fältets namn och standardinställning definieras i mallen.

 5. Välj Tillåt kapslade mallar för att styra detta om du vill skicka den redigerbara egenskapen till ett dokument som är baserat på den kapslade mallen.

Lägg till, ta bort och ändra ordningen på en inmatning i en upprepad region

Använd kontroller för upprepade regioner för att lägga till, ta bort eller ändra ordning på inmatningar i mallbaserade dokument. När du lägger till en inmatning i en upprepad region läggs en kopia av hela den upprepade regionen till. Om du vill uppdatera innehåll i upprepade regioner måste den ursprungliga mallen inkludera ett redigerbart område i den upprepade regionen.

Lägg till, ta bort eller ändra ordningen i en upprepad region

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet.
 2. Placera insättningspunkten i den upprepade regionen för att markera den.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på plustecknet (+) för att lägga till en inmatning i en upprepad region under den aktuella markerade inmatningen.

  • Klicka på minustecknet (–) för att ta bort den markerade inmatningen i den upprepade regionen.

  • Klicka på nedåtpilen för att flytta ned den markerade inmatningen en placering.

  • Klicka på uppåtpilen för att flytta upp den markerade inmatningen en placering.

  Obs!

  Du kan även välja Ändra > Mall och sedan välja ett av alternativen för den upprepade posten ganska långt ned på snabbmenyn. Du kan använda den här menyn för att infoga en ny upprepad post eller flytta placeringen för den markerade posten.

Klipp ut, kopiera och ta bort poster

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet.
 2. Placera insättningspunkten i den upprepade regionen för att markera den.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill klippa ut en upprepad post väljer du Redigera > Upprepade poster > Klipp ut upprepade poster.

  • Om du vill kopiera en upprepad post väljer du Redigera > Upprepade poster > Kopiera upprepade poster.

  • Om du vill ta bort en upprepad post väljer du Redigera > Upprepade poster > Ta bort upprepade poster.

  • Om du vill klistra in en upprepad post väljer du Redigera > Klistra in.

  Obs!

  Inklistringen infogar en ny post. Den ersätter inte en befintlig post.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto