Användarhandbok Avbryt

Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Redigera innehåll i mallbaserade dokument i Dreamweaver, ändra mallegenskaper och använd upprepade regionposter.

I Dreamweaver-mallar anges områden som är låsta (icke-redigerbara) och andra som är redigerbara i mallbaserade dokument.

På sidor som baseras på mallar kan mallanvändare endast redigera innehåll i redigerbara områden. Du kan enkelt identifiera och välja redigerbara områden för att redigera innehåll. Mallanvändare kan inte redigera innehåll i låsta områden.

Obs!

Om du försöker redigera ett låst område i ett dokument som är baserat på en mall när markeringen är inaktiverad ändras muspekaren så att den visar att du inte kan klicka i ett låst område.

Mallanvändare kan även ändra egenskaper och redigera inmatningar för en upprepad region i mallbaserade dokument.

Ändra mallegenskaper

När mallskapare skapar parametrar i en mall ärver dokument som är baserade på mallen automatiskt parametrarna och inställningarna för deras ursprungliga värde. En mallanvändare kan uppdatera redigerbara taggattribut och andra mallparametrar (t.ex. inställningar för valfria regioner).

Ändra ett redigerbart taggattribut

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet.
 2. Välj Redigera > Mallegenskaper.

  I dialogrutan Mallegenskaper som öppnas visas en lista med tillgängliga egenskaper. I dialogrutan visas valfria regioner och redigerbara taggattribut.

 3. Välj egenskap i namnlistan.

  Den nedre delen av dialogrutan uppdateras för att visa den markerade egenskapens etikett och dess tilldelade värde.

 4. I fältet till höger om etiketten för egenskapen redigerar du värdet för att ändra egenskapen i dokumentet.
  Obs!

  Fältets namn och uppdateringsbara värden definieras i mallen. Attribut som inte visas i namnlistan går inte att redigera i det mallbaserade dokumentet.

 5. Välj Tillåt kapslade mallar för att styra detta om du vill skicka den redigerbara egenskapen till ett dokument som är baserat på den kapslade mallen.

Ändra mallparametrar för valfria regioner

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet.
 2. Välj Redigera > Mallegenskaper.

  I dialogrutan Mallegenskaper som öppnas visas en lista med tillgängliga egenskaper. I dialogrutan visas valfria regioner och redigerbara taggattribut.

 3. Välj egenskap i namnlistan.

  Dialogrutan uppdateras för att visa den markerade egenskapens etikett och dess tilldelade värde.

 4. Välj Visa om du vill visa den valfria regionen i dokumentet eller avmarkera Visa om du vill dölja den.
  Obs!

  Fältets namn och standardinställning definieras i mallen.

 5. Välj Tillåt kapslade mallar för att styra detta om du vill skicka den redigerbara egenskapen till ett dokument som är baserat på den kapslade mallen.

Lägg till, ta bort och ändra ordningen på en inmatning i en upprepad region

Använd kontroller för upprepade regioner för att lägga till, ta bort eller ändra ordning på inmatningar i mallbaserade dokument. När du lägger till en inmatning i en upprepad region läggs en kopia av hela den upprepade regionen till. Om du vill uppdatera innehåll i upprepade regioner måste den ursprungliga mallen inkludera ett redigerbart område i den upprepade regionen.

Lägg till, ta bort eller ändra ordningen i en upprepad region

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet.
 2. Placera insättningspunkten i den upprepade regionen för att markera den.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på plustecknet (+) för att lägga till en inmatning i en upprepad region under den aktuella markerade inmatningen.

  • Klicka på minustecknet (–) för att ta bort den markerade inmatningen i den upprepade regionen.

  • Klicka på nedåtpilen för att flytta ned den markerade inmatningen en placering.

  • Klicka på uppåtpilen för att flytta upp den markerade inmatningen en placering.

  Obs!

  Du kan även välja Ändra > Mall och sedan välja ett av alternativen för den upprepade posten ganska långt ned på snabbmenyn. Du kan använda den här menyn för att infoga en ny upprepad post eller flytta placeringen för den markerade posten.

Klipp ut, kopiera och ta bort poster

 1. Öppna det mallbaserade dokumentet.
 2. Placera insättningspunkten i den upprepade regionen för att markera den.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill klippa ut en upprepad post väljer du Redigera > Upprepade poster > Klipp ut upprepade poster.

  • Om du vill kopiera en upprepad post väljer du Redigera > Upprepade poster > Kopiera upprepade poster.

  • Om du vill ta bort en upprepad post väljer du Redigera > Upprepade poster > Ta bort upprepade poster.

  • Om du vill klistra in en upprepad post väljer du Redigera > Klistra in.

  Obs!

  Inklistringen infogar en ny post. Den ersätter inte en befintlig post.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?