Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)

Lär dig infoga allt innehåll i ett Microsoft Word- eller Excel-dokument på en ny eller befintlig webbsida i Dreamweaver.

Du kan infoga allt innehåll i ett Microsoft Word- eller Excel-dokument på en ny eller befintlig webbsida. När du drar ett Word- eller Excel-dokument till din sida tar Dreamweaver emot den konverterade HTML-koden och infogar den på webbsidan. Filstorleken efter att Dreamweaver tar emot den konverterade HTML-koden måste vara mindre än 300 kB.

Som alternativ till att dra filen kan du även klistra in delar av ett Word-dokument med bibehållen formatering.

Obs!

Innehållet i den här artikeln gäller bara för Dreamweaver CC 2015 och tidigare versioner. 

Om du använder Microsoft Office 97 går det inte att importera innehållet i Word- och Excel-dokument. Du måste infoga en länk till dokumentet.

 1. Öppna webbsidan där du vill infoga Word- eller Excel-dokumentet.
 2. I designvyn drar du filen från den plats där den befinner sig till den plats på sidan där du vill infoga innehållet.

  Obs!

  För Dreamweaver 2015.x-utgåvor och tidigare versioner kan du välja Arkiv > Importera > Word-dokument, eller Arkiv > Importera > Excel-dokument.

 3. I dialogrutan Infoga dokument väljer du ett av formateringsalternativen:

  Dra ett Word- eller Excel-dokument till Dreamweaver
  Dra ett Word- eller Excel-dokument till Dreamweaver

  • Endast text: infogar oformaterad text. Om den ursprungliga texten är formaterad tas samtliga format bort.
  • Text med struktur: infogar text med bibehållen struktur, men utan grundläggande formatering. Du kan till exempel klistra in text och bibehålla uppbyggnaden med stycken, listor och tabeller. Däremot tas fetstilar, kursiver och annan formatering bort.
  • Text med struktur plus grundläggande formatering: infogar både strukturerad och enkel HTML-formaterad text. Till exempel stycken, tabeller och text som är formaterad med fet stil, kursiv stil eller understrykningar.
  • Text med struktur plus fullständig formatering: infogar text som bibehåller all struktur, HTML-formatering och CSS-format.
  • Rensa mellanrum mellan stycken i Word: tar bort extra blanksteg mellan stycken när du klistrar in text om alternativen Text med struktur eller Grundläggande formatering har valts.

  Innehållet i Word- eller Excel-dokumentet visas på sidan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto