Läs det här avsnittet om du vill veta hur du lägger till syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver. Läs om hur du kontrollerar malltaggar manuellt.

Dreamweaver använder HTML-kommentartaggar för att ange områden i mallar och mallbaserade dokument så att mallbaserade dokument fortfarande är giltiga HTML-filer. När du infogar ett mallobjekt infogas malltaggar i koden.

De allmänna syntaxreglerna är följande:

  • När ett tomrum visas kan du ersätta en mängd med tomt utrymme (mellanslag, tabbar, radbrytningar). Det tomma utrymmet är obligatoriskt förutom i början eller slutet på en kommentar.

  • Attribut kan tilldelas i vilken ordning som helst. I en TemplateParam kan du t.ex. ange typen före namnet.

  • Kommentar- och attributnamn är skiftlägeskänsliga.

  • Alla attribut måste vara inom citattecken. Du kan använda enkla eller dubbla citattecken.

Malltaggar

Dreamweaver använder följande malltaggar:

<!-- TemplateBeginEditable name="..." --> 
<!-- TemplateEndEditable --> 
<!-- TemplateParam name="..." type="..." value="..." --> 
<!-- TemplateBeginRepeat name="..." --> 
<!-- TemplateEndRepeat --> 
<!-- TemplateBeginIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIf --> 
<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIfClause --> 
<!-- TemplateExpr expr="..." --> (equivalent to @@...@@) 
<!-- TemplatePassthroughExpr expr="..." --> 
<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="..." -->

Instanstaggar

Dreamweaver använder följande instanstaggar:

<!-- InstanceBegin template="..." codeOutsideHTMLIsLocked="..." --> 
<!-- InstanceEnd --> 
<!-- InstanceBeginEditable name="..." --> 
<!-- InstanceEndEditable --> 
<!-- InstanceParam name="..." type="..." value="..." passthrough="..." --> 
<!-- InstanceBeginRepeat name="..." --> 
<!-- InstanceEndRepeat --> 
<!-- InstanceBeginRepeatEntry --> 
<!-- InstanceEndRepeatEntry -->

Kontrollera mallens syntax

Dreamweaver kontrollerar mallens syntax när du sparar en mall, men du kan kontrollera mallens syntax manuellt innan du sparar en mall. Om du t.ex. lägger till en mallparameter eller ett uttryck i kodvyn kan du kontrollera att koden följer rätt syntax.

  1. Öppna dokumentet som du vill kontrollera i dokumentfönstret.
  2. Välj Verktyg > Mallar > Kontrollera mallens syntax.

    Ett felmeddelande visas om syntaxen är felaktig. I felmeddelandet beskrivs felet och en hänvisning till den rad i koden där felet förekommer anges.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy