Välj inställningar i Dreamweaver för att styra filöverföringsfunktioner i filpanelen.

Du kan ange inställningar för att styra hur filer överförs mellan lokala platser och fjärrplatser på panelen Filer.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj Plats i kategorilistan till vänster i dialogrutan Inställningar.
  Dialogruta för platsinställningar
  Dialogruta för platsinställningar

 3. Ställ in alternativen och klicka på OK.

  Visa alltid

  Anger vilken plats (fjärrplats eller lokal plats) som alltid visas samt i vilken ruta i filpanelen (vänster eller höger) de lokala filerna eller fjärrfilerna visas.

  Som standard visas den lokala platsen alltid till höger. Den ruta som inte är vald (vänster som standard) är den ruta som går att ändra: den här rutan kan visa filerna på den andra platsen (fjärrplatsen som standard).

  Beroende filer

  Visar en uppmaning om att överföra beroende filer (till exempel bilder, externa formatmallar och andra filer som refereras till i HTML-filen) som webbläsaren läser in samtidigt som HTML-filen. Som standard är både Fråga vid Hämta/Checka ut och Fråga vid Skicka/Checka in markerade.

  Du bör oftast hämta beroende filer när en ny fil checkas ut, men om de senaste versionerna av de beroende filerna redan finns på den lokala disken behöver de inte hämtas igen. Detta gäller också när du överför och checkar in filer. Det är inte nödvändigt om aktuella kopior redan finns på målsidan.

  Obs!

  Om du avmarkerar dessa alternativ överförs inte dina beroende filer. Om du vill tvinga fram dialogrutan Beroende filer, även när de här alternativen har avmarkerats, håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Macintosh) samtidigt som du väljer något av kommandona Visa, Skicka, Checka in eller Checka ut.

  FTP-anslutning

  Styr huruvida anslutningen till fjärrplatsen kopplas från efter att ett visst antal minuter har förflutit utan aktivitet.

  FTP-timeout

  Anger under hur många sekunder som Dreamweaver ska försöka upprätta en anslutning till fjärrservern.

  Om inget svar tas emot under den angivna tiden visar Dreamweaver en varningsdialogruta som meddelar dig om detta.

  FTP-överföringsalternativ

  Styr huruvida Dreamweaver väljer standardalternativet, efter ett visst antal sekunder, när en dialogruta visas under en filöverföring och användaren inte gör något val.

  Proxyvärd

  Anger adressen till den proxyserver som du ansluter till externa servrar via om du befinner dig bakom en brandvägg.

  Om du inte befinner dig bakom en brandvägg lämnar du denna ruta tom. Om du har en brandvägg installerad använder du alternativet Använd proxy på dialogrutan Platsdefinition (Servrar > Redigera befintlig server (pennikon) > Fler alternativ).

  Proxyport

  Anger den port i proxyn eller brandväggen som du använder för att ansluta till fjärrservern. Om du ansluter via någon annan port än 21 (standard för FTP) anger du numret här.

  Alternativ för att skicka: Spara filer innan de skickas

  Anger att filer som inte har sparats sparas automatiskt innan de skickas till fjärrplatsen.

  Flytta: Fråga innan filer flyttas på en server

  Ger dig en varning när du försöker flytta filer på fjärrplatsen.

  Hantera platser

  Öppnar dialogrutan Hantera platser, där du kan redigera en befintlig plats eller skapa en ny.

  Obs!

  Du kan ange huruvida de typer av filer du överför ska överföras som ASCII (text) eller binära, genom att redigera filen FTPExtensionMap.txt i mappen Dreamweaver/Configuration (FTPExtensionMapMac.txt på Macintosh). Mer information finns i Utökat Dreamweaver.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy