Ange platsinställningar för överföring av filer

Välj inställningar och överföringslägen i Dreamweaver för att styra filöverföringsfunktioner i filpanelen.

FTP-inställningar

Du kan ange inställningar för att styra hur filer överförs mellan lokala platser och fjärrplatser på panelen Filer.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).

 2. Välj Plats i kategorilistan till vänster i dialogrutan Inställningar.
  Dialogruta för platsinställningar
  Dialogruta för platsinställningar

 3. Ställ in alternativen och klicka på OK.

  Visa alltid

  Anger vilken plats (fjärrplats eller lokal plats) som alltid visas samt i vilken ruta i filpanelen (vänster eller höger) de lokala filerna eller fjärrfilerna visas.

  Som standard visas den lokala platsen alltid till höger. Den ruta som inte är vald (vänster som standard) är den ruta som går att ändra: den här rutan kan visa filerna på den andra platsen (fjärrplatsen som standard).

  Beroende filer

  Visar en uppmaning om att överföra beroende filer (till exempel bilder, externa formatmallar och andra filer som refereras till i HTML-filen) som webbläsaren läser in samtidigt som HTML-filen. Som standard är både Fråga vid Hämta/Checka ut och Fråga vid Skicka/Checka in markerade.

  Du bör oftast hämta beroende filer när en ny fil checkas ut, men om de senaste versionerna av de beroende filerna redan finns på den lokala disken behöver de inte hämtas igen. Detta gäller också när du överför och checkar in filer. Det är inte nödvändigt om aktuella kopior redan finns på målsidan.

  Obs!

  Om du avmarkerar dessa alternativ överförs inte dina beroende filer. Om du vill tvinga fram dialogrutan Beroende filer, även när de här alternativen har avmarkerats, håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Macintosh) samtidigt som du väljer något av kommandona Visa, Skicka, Checka in eller Checka ut.

  FTP-anslutning

  Styr huruvida anslutningen till fjärrplatsen kopplas från efter att ett visst antal minuter har förflutit utan aktivitet.

  FTP-timeout

  Anger under hur många sekunder som Dreamweaver ska försöka upprätta en anslutning till fjärrservern.

  Om inget svar tas emot under den angivna tiden visar Dreamweaver en varningsdialogruta som meddelar dig om detta.

  FTP-överföringsalternativ

  Styr huruvida Dreamweaver väljer standardalternativet, efter ett visst antal sekunder, när en dialogruta visas under en filöverföring och användaren inte gör något val.

  Proxyvärd

  Anger adressen till den proxyserver som du ansluter till externa servrar via om du befinner dig bakom en brandvägg.

  Om du inte befinner dig bakom en brandvägg lämnar du denna ruta tom. Om du har en brandvägg installerad använder du alternativet Använd proxy på dialogrutan Platsdefinition (Servrar > Redigera befintlig server (pennikon) > Fler alternativ).

  Proxyport

  Anger den port i proxyn eller brandväggen som du använder för att ansluta till fjärrservern. Om du ansluter via någon annan port än 21 (standard för FTP) anger du numret här.

  Alternativ för att skicka: Spara filer innan de skickas

  Anger att filer som inte har sparats sparas automatiskt innan de skickas till fjärrplatsen.

  Flytta: Fråga innan filer flyttas på en server

  Ger dig en varning när du försöker flytta filer på fjärrplatsen.

  Hantera platser

  Öppnar dialogrutan Hantera platser, där du kan redigera en befintlig plats eller skapa en ny.

  Obs!

  Du kan ange huruvida de typer av filer du överför ska överföras som ASCII (text) eller binära, genom att redigera filen FTPExtensionMap.txt i mappen Dreamweaver/Configuration (FTPExtensionMapMac.txt på Macintosh). Mer information finns i Utöka Dreamweaver.

Filöverföringslägen

FTP-protokollet (inte tillämpligt för SFTP) används för att överföra filer med överföringslägena nedan:

Binärt läge/avbildningsläge

Används för andra filer än textfiler/binära filer. I det här läget överförs filen byte för byte och en kopia av den överförda filen skapas i mottagarens system.

ASCII-läge

Konverterar radslutstecknen i filen från avsändarens system till radslutstecknen i mottagarens system. Det används för textfiler.

Dreamweaver identifierar och väljer överföringsläget när en FTP-anslutning initieras. När kommandot Get eller Put utfärdas identifierar Dreamweaver överföringsläget för filtillägget i FTPExtensionMapMac.txt och FTPExtensionMap.txt.
Om filtillägget inte finns i konfigurationsfilen överför Dreamweaver filen med hjälp av överföringsläget som har konfigurerats på servern.

Ovanstående mappningsfiler för filtillägget och FTP-överföringsläget finns i

Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver <version>\en_US\Configuration.

macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver <version>/en_US/Configuration.

Standardfiländelsen och de relevanta överföringslägena anges nedan:

Filtyp Standardöverföringsläge

AIF

BINÄR

AIFF

BINÄR

AIFC

BINÄR

AS

ASCII

ASCX

ASCII

ASMX

ASCII

ASP

ASCII

ASPX

ASCII

BIN

BINÄR

BMP

BINÄR

CFM

ASCII

CFML

ASCII

CGI

ASCII

CS

ASCII

CSS

ASCII

DCR

BINÄR

DIR

BINÄR

DMG

BINÄR

DOC

BINÄR

DWT

ASCII

DXR

BINÄR

EXE

BINÄR

FLA

BINÄR

GIF

BINÄR

HTM

ASCII

HTML

ASCII

INC

ASCII

JPG

BINÄR

JPEG

BINÄR

JS

ASCII

LBI

ASCII

MNO

BINÄR

MOV

BINÄR

MPEG

BINÄR

MPG

BINÄR

MXML

ASCII

PDF

BINÄR

PHP

ASCII

PHP3

ASCII

PHP4

ASCII

PHP5

ASCII

PIC

BINÄR

PICT

BINÄR

PL

ASCII

PNG

BINÄR

PSD

BINÄR

QT

BINÄR

RA

BINÄR

RAM

BINÄR

README

BINÄR

RM

BINÄR

RTF

BINÄR

SEA

BINÄR

SHTM

ASCII

SHTML

ASCII

SIT

BINÄR

SND

BINÄR

SWF

BINÄR

TEXT

ASCII

TIF

BINÄR

TIFF

BINÄR

TPL

BINÄR

TXT

ASCII

VB

ASCII

WAV

BINÄR

XHTM

ASCII

XHTML

ASCII

ZIP

BINÄR

Du kan ändra överföringsläget för alla filtyper.

 1. Avsluta Dreamweaver. Öppna FTPExtensionMapMac.txt (för MacOS) eller FTPExtensionMap.txt (för Windows) på följande sökväg med en texteditor:

  Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver <version>\en_US\Configuration

  macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver <version>/en_US/Configuration

 2. Ändra standardvärdet till den önskade överföringstypen i konfigurationsfilen. Skriv filtillägget följt av ett blanksteg och en överföringstyp om filtypen inte är tillgänglig. Exempel: PHTML ASCII

 3. Spara och stäng filen

Obs!
 • En binär fil (JPG eller MPEG) som överförs i ASCII-läge via FTP kan skadas. Alla filtyper med annat innehåll än ASCII-innehåll måste överföras binärt.
 • En textfil (HTML, PHP och så vidare) som överförs i binärt läge via FTP behåller ursprungssystemets radslutstecken. Textfiler som överförs via FTP till ett system med ett annat radslutstecken får antingen dubbla radmatningar, komprimeras till en rad eller skadas. Sådana filer måste överföras i ASCII-läge. 
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto