Användarhandbok Avbryt

Ange platsinställningar för överföring av filer

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Välj inställningar och överföringslägen i Dreamweaver för att styra filöverföringsfunktioner i filpanelen.

FTP-inställningar

Du kan ange inställningar för att styra hur filer överförs mellan lokala platser och fjärrplatser på panelen Filer.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).

 2. Välj Plats i kategorilistan till vänster i dialogrutan Inställningar.
  Dialogruta för platsinställningar
  Dialogruta för platsinställningar

 3. Ställ in alternativen och klicka på OK.

  Visa alltid

  Anger vilken plats (fjärrplats eller lokal plats) som alltid visas samt i vilken ruta i filpanelen (vänster eller höger) de lokala filerna eller fjärrfilerna visas.

  Som standard visas den lokala platsen alltid till höger. Den ruta som inte är vald (vänster som standard) är den ruta som går att ändra: den här rutan kan visa filerna på den andra platsen (fjärrplatsen som standard).

  Beroende filer

  Visar en uppmaning om att överföra beroende filer (till exempel bilder, externa formatmallar och andra filer som refereras till i HTML-filen) som webbläsaren läser in samtidigt som HTML-filen. Som standard är både Fråga vid Hämta/Checka ut och Fråga vid Skicka/Checka in markerade.

  Du bör oftast hämta beroende filer när en ny fil checkas ut, men om de senaste versionerna av de beroende filerna redan finns på den lokala disken behöver de inte hämtas igen. Detta gäller också när du överför och checkar in filer. Det är inte nödvändigt om aktuella kopior redan finns på målsidan.

  Obs!

  Om du avmarkerar dessa alternativ överförs inte dina beroende filer. Om du vill tvinga fram dialogrutan Beroende filer, även när de här alternativen har avmarkerats, håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Macintosh) samtidigt som du väljer något av kommandona Visa, Skicka, Checka in eller Checka ut.

  FTP-anslutning

  Styr huruvida anslutningen till fjärrplatsen kopplas från efter att ett visst antal minuter har förflutit utan aktivitet.

  FTP-timeout

  Anger under hur många sekunder som Dreamweaver ska försöka upprätta en anslutning till fjärrservern.

  Om inget svar tas emot under den angivna tiden visar Dreamweaver en varningsdialogruta som meddelar dig om detta.

  FTP-överföringsalternativ

  Styr huruvida Dreamweaver väljer standardalternativet, efter ett visst antal sekunder, när en dialogruta visas under en filöverföring och användaren inte gör något val.

  Proxyvärd

  Anger adressen till den proxyserver som du ansluter till externa servrar via om du befinner dig bakom en brandvägg.

  Om du inte befinner dig bakom en brandvägg lämnar du denna ruta tom. Om du har en brandvägg installerad använder du alternativet Använd proxy på dialogrutan Platsdefinition (Servrar > Redigera befintlig server (pennikon) > Fler alternativ).

  Proxyport

  Anger den port i proxyn eller brandväggen som du använder för att ansluta till fjärrservern. Om du ansluter via någon annan port än 21 (standard för FTP) anger du numret här.

  Alternativ för att skicka: Spara filer innan de skickas

  Anger att filer som inte har sparats sparas automatiskt innan de skickas till fjärrplatsen.

  Flytta: Fråga innan filer flyttas på en server

  Ger dig en varning när du försöker flytta filer på fjärrplatsen.

  Hantera platser

  Öppnar dialogrutan Hantera platser, där du kan redigera en befintlig plats eller skapa en ny.

  Obs!

  Du kan ange huruvida de typer av filer du överför ska överföras som ASCII (text) eller binära, genom att redigera filen FTPExtensionMap.txt i mappen Dreamweaver/Configuration (FTPExtensionMapMac.txt på Macintosh). Mer information finns i Utöka Dreamweaver.

Filöverföringslägen

FTP-protokollet (inte tillämpligt för SFTP) används för att överföra filer med överföringslägena nedan:

Binärt läge/avbildningsläge

Används för andra filer än textfiler/binära filer. I det här läget överförs filen byte för byte och en kopia av den överförda filen skapas i mottagarens system.

ASCII-läge

Konverterar radslutstecknen i filen från avsändarens system till radslutstecknen i mottagarens system. Det används för textfiler.

Dreamweaver identifierar och väljer överföringsläget när en FTP-anslutning initieras. När kommandot Get eller Put utfärdas identifierar Dreamweaver överföringsläget för filtillägget i FTPExtensionMapMac.txt och FTPExtensionMap.txt.
Om filtillägget inte finns i konfigurationsfilen överför Dreamweaver filen med hjälp av överföringsläget som har konfigurerats på servern.

Ovanstående mappningsfiler för filtillägget och FTP-överföringsläget finns i

Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver <version>\en_US\Configuration.

macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver <version>/en_US/Configuration.

Standardfiländelsen och de relevanta överföringslägena anges nedan:

Filtyp Standardöverföringsläge

AIF

BINÄR

AIFF

BINÄR

AIFC

BINÄR

AS

ASCII

ASCX

ASCII

ASMX

ASCII

ASP

ASCII

ASPX

ASCII

BIN

BINÄR

BMP

BINÄR

CFM

ASCII

CFML

ASCII

CGI

ASCII

CS

ASCII

CSS

ASCII

DCR

BINÄR

DIR

BINÄR

DMG

BINÄR

DOC

BINÄR

DWT

ASCII

DXR

BINÄR

EXE

BINÄR

FLA

BINÄR

GIF

BINÄR

HTM

ASCII

HTML

ASCII

INC

ASCII

JPG

BINÄR

JPEG

BINÄR

JS

ASCII

LBI

ASCII

MNO

BINÄR

MOV

BINÄR

MPEG

BINÄR

MPG

BINÄR

MXML

ASCII

PDF

BINÄR

PHP

ASCII

PHP3

ASCII

PHP4

ASCII

PHP5

ASCII

PIC

BINÄR

PICT

BINÄR

PL

ASCII

PNG

BINÄR

PSD

BINÄR

QT

BINÄR

RA

BINÄR

RAM

BINÄR

README

BINÄR

RM

BINÄR

RTF

BINÄR

SEA

BINÄR

SHTM

ASCII

SHTML

ASCII

SIT

BINÄR

SND

BINÄR

SWF

BINÄR

TEXT

ASCII

TIF

BINÄR

TIFF

BINÄR

TPL

BINÄR

TXT

ASCII

VB

ASCII

WAV

BINÄR

XHTM

ASCII

XHTML

ASCII

ZIP

BINÄR

Du kan ändra överföringsläget för alla filtyper.

 1. Avsluta Dreamweaver. Öppna FTPExtensionMapMac.txt (för MacOS) eller FTPExtensionMap.txt (för Windows) på följande sökväg med en texteditor:

  Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver <version>\en_US\Configuration

  macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver <version>/en_US/Configuration

 2. Ändra standardvärdet till den önskade överföringstypen i konfigurationsfilen. Skriv filtillägget följt av ett blanksteg och en överföringstyp om filtypen inte är tillgänglig. Exempel: PHTML ASCII

 3. Spara och stäng filen

Obs!
 • En binär fil (JPG eller MPEG) som överförs i ASCII-läge via FTP kan skadas. Alla filtyper med annat innehåll än ASCII-innehåll måste överföras binärt.
 • En textfil (HTML, PHP och så vidare) som överförs i binärt läge via FTP behåller ursprungssystemets radslutstecken. Textfiler som överförs via FTP till ett system med ett annat radslutstecken får antingen dubbla radmatningar, komprimeras till en rad eller skadas. Sådana filer måste överföras i ASCII-läge. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?