Användarhandbok Avbryt

Färger

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du väljer färger till din Dreamweaver-webbplats med Färgväljaren.

Webbsäkra färger

I HTML-kod uttrycks färger antingen som hexadecimala värden (till exempel #FF0000) eller som färgnamn (red). En webbsäker färg är en färg som visas på samma sätt i Safari och Microsoft Internet Explorer både i Windows och Macintosh då bildskärmen visar 256 färger. Den allmänt accepterade synen är att det finns 216 gemensamma färger och att alla hexadecimala värden som är en kombination av paren 00, 33, 66, 99, CC eller FF (som motsvarar RGB-värdena 0, 51, 102, 153, 204 respektive 255) är en webbsäker färg.

Test visar emellertid att det endast finns 212 webbsäkra färger i stället för 216, eftersom Internet Explorer i Windows visar färgerna #0033FF (0,51,255), #3300FF (51,0,255), #00FF33 (0,255,51) och #33FF00 (51,255,0) felaktigt.

När webbläsarna först dök upp visades endast 256 färger (åtta bitar per kanal, bpc) på de flesta datorer. Idag visar de flesta datorer miljontals färger (16 eller 32 bpc), så att använda en webbläsarsäker färgpalett är inte alls lika viktigt om du designar en webbplats för användare med moderna datorer.

Ett skäl till att använda den webbsäkra färgpaletten är om du tar fram en webbplats för alternativa enheter såsom handdatorer och mobiltelefoner. Många sådana enheter kan bara visa svart och vitt (en bpc) eller 256 färger (åtta bpc).

Paletterna Färgkuber (standard) och Halvton i Dreamweaver innehåller de 216 webbsäkra färgerna. Om du väljer en färg på dessa paletter visas dess hexadecimala värde.

Vill du välja en färg som inte är webbsäker kan du öppna systemets färgväljare genom att klicka på knappen Färghjul i det övre högra hörnet av färgväljaren i Dreamweaver. Systemets färgväljare är inte begränsad till webbsäkra färger.

UNIX-versioner av webbläsare använder en annan färgpalett än Windows och Macintosh. Om du designar uteslutande för UNIX-webbläsare (eller om målgruppen är Windows- eller Macintosh-användare med 24-bpc-skärmar och UNIX-användare med 8-bpc-skärmar) kanske du vill använda hexadecimala värden som är en kombination av paren 00, 40, 80, BF och FF. De ger webbsäkra färger i SunOS.

Använda färgväljaren

I Dreamweaver innehåller många av dialogrutorna samt egenskapskontrollen för många sidelement en färgruta. Med den öppnas färgväljaren. Du kan välja sidelements färg med hjälp av färgväljaren. Du kan även ange sidelementens standardtextfärg.

 1. Klicka på en färgruta i någon dialogruta eller i egenskapskontrollen.

  Då visas färgväljaren.

 2. Gör något av följande:
  • Välj en färgruta i paletten med pipetten. Alla färger i paletterna Färgkuber (standard) och Halvton är webbsäkra. De övriga paletterna är det inte.

  • Kopiera en färg från ett valfritt område på skärmen med pipettens hjälp. Du kan till och med hämta färger från andra program än Dreamweaver. Vill du kopiera en färg från skrivbordet eller något annat program ska du trycka ned och hålla kvar musknappen. Det gör att pipetten behåller sitt fokus och kan användas för att välja en färg utanför Dreamweaver. Om du klickar på skrivbordet eller något annat program hämtar Dreamweaver färgen från den punkt du klickade på. Men om du vill växla till ett annat program kan du behöver klicka på ett Dreamweaver-fönster för att kunna fortsätta arbeta i Dreamweaver.

  • Om du vill välja en av de olika färgmodellerna klickar du på Hex eller RGBa eller HSLa längst ned i dialogrutan Färgväljaren.

  • Om du vill ta bort den aktuella färgen utan att välja en annan färg klickar du på knappen Standardfärg .
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto