Lär dig hur du använder kostnadsfria och webbsäkra Edge Web Fonts i Dreamweaver. Edge Web Fonts är en samling typsnitt som skapats utifrån Adobe Typekit och Google Fonts.

Du kan lägga till Adobe Edge Web Fonts i typsnittslistan i Dreamweaver. I typsnittslistan visas de typsnittsstackar som Dreamweaver har stöd för först, före webbtypsnitt och Edge Web Fonts.

Lägga till Adobe Edge Web Fonts i typsnittslistan

Du kan använda Adobe Edge Web Fonts på dina webbsidor. När ett Edge-typsnitt används på en sida läggs en extra script-tagg till som refererar till en JavaScript-fil. Den här filen hämtar typsnittet direkt från Creative Cloud-servern till webbläsarens cacheminne.

När sidan visas hämtas typsnitten från Creative Cloud-servern även om typsnittet finns på användarens dator.

En Script-tagg som bara använder typsnittet ”Abel” har till exempel formatet:

<!--Följande script-tagg hämtar ett typsnitt från Adobe Edges typsnittserver för användning på den här webbplatsen. Vi rekommenderar att du inte ändrar det.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Välj Ändra > Hantera typsnitt.

 2. På fliken Adobe Edge-typsnitt visas alla Adobe Edge Web Fonts som du kan lägga till i typsnittslistan.

 3. Gör följande om du vill hitta och lägga till typsnitt ur den här listan i din typsnittslista:

  • Klicka på det typsnitt som du vill lägga till i typsnittslistan.
  • Om du vill avmarkera ett typsnitt klickar du på det igen.
  • Använd filter för att visa en kortare lista över de typsnitt du vill använda. Om du till exempel vill visa en kortare lista över typsnitt av serif-typ klickar du på .
  • Du kan använda flera filter samtidigt. Om du till exempel vill göra en kortare lista över typsnitt av serif-typ som kan användas för stycken klickar du på och .
  • Om du vill söka efter ett typsnitt med dess namn anger du namnet i sökrutan.
 4. Klicka på om du vill filtrera de typsnitt som du markerat.

 5. Klicka på Klar.

 6. Öppna typsnittslistan från vilket ställe som helst. Du kan till exempel använda listan Typsnitt i avsnittet CSS på panelen Egenskaper.

  I listan Typsnitt visas Dreamweaver-typsnittsstackarna före webbtypsnitten. Bläddra nedåt i listan för att hitta de typsnitt som du valt.

Lägga till lokala webbtypsnitt i typsnittslistan

Du kan lägga till webbtypsnitt från din dator i listan Typsnitt i Dreamweaver. De typsnitt som läggs till visas i alla typsnittsmenyerna i Dreamweaver. Det finns stöd för typsnitt av typerna EOT, WOFF, TTF och SVG.

 1. Välj Ändra > Hantera typsnitt.

 2. I den dialogruta som visas klickar du på fliken Lokala webbtypsnitt.

 3. Klicka på knappen Bläddra för den typ av typsnitt som du vill lägga till. Om ditt typsnitt till exempel är i EOT-format klickar du på knappen Bläddra för EOT-typsnitt.

 4. Gå till den plats på datorn där typsnittet finns. Markera filen och öppna den. Om det finns andra format för typsnittet på samma plats läggs också de till i dialogrutan. Typsnittsnamnet hämtas automatiskt från namnet på typsnittet.

 5. Välj det alternativ som ber dig bekräfta att du har licensierat typsnittet för användning på webbsidor.

 6. Klicka på Klar. Listan över typsnitt visas i Aktuell lista med lokala typsnitt.

  Obs!

  Om du vill ta bort ett webbtypsnitt ur typsnittslistan markerar du typsnittet i Aktuell lista med lokala typsnitt och klickar på Ta bort.

Skapa anpassade typsnittsstackar

En typsnittsstack är en lista över typsnitt i en deklaration av en CSS-typsnittsfamilj. På fliken Egna typsnittsstackar i dialogrutan Hantera typsnitt kan du göra följande:

 • Lägga till nya typsnittsstackar med ”+”-knappen.
 • Om du vill redigera en befintlig typsnittsstack markerar du den i typsnittslistan. Använda knapparna ”>>” och ”<<” för att uppdatera listan Valda typsnitt.
 • Ta bort befintliga typsnittsstackar med ”-”-knappen.
 • Sortera om stackarna med pilknapparna.

Förhandsvisa infogade typsnitt

Du kan inte förhandsvisa Edge- och webbtypsnitt i designvyn. Växla till Live-vyn eller förhandsvisa sidan i en webbläsare om du vill förhandsvisa dessa typsnitt.

Uppdatera script-tagg för webbtypsnitt i flera filer

När du uppdaterar typsnittet i en CSS-fil som är kopplad till flera HTML-filer ombeds du uppdatera script-taggen i de relaterade HTML-filerna. När du klickar på Uppdatera uppdateras script-taggarna i alla de berörda HTML-filerna.

Uppdatera script-taggen för webbtypsnitt på en sida

Om du vill uppdatera webbtypsnitt på en webbsida som inte återspeglas i script-taggen väljer du Kommandon > Rensa Script-taggen för webbtypsnitt (den här sidan).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy