Sammanfattning av nya funktioner

Nyheter (CS5.5)

Stöd för flera skärmar

Förhandsgranska dina designsidor i standardbildskärmsupplösningar eller definiera en upplösning med mediefrågor. När du gör tester för enheter vars sidorientering ändras beroende på hur enheten hålls, kan du välja liggande och stående orientering medan du förhandsgranskar.

Stöd för mediefrågor

Med mediefrågor kan du anpassa utseendet på platsen för olika skärmupplösningar. Mer information finns i Skapa mediefrågor (CS5.5 och senare).

Webbprogram för mobila enheter

Du kan snabbt utforma ett webbprogram som fungerar i de flesta mobila enheter med hjälp av jQuery Mobile-widgeten. Mer information finns i Skapa webbprogram för mobila enheter (CS5.5).

Packa webbprogram för Android, iPhone och iPad

Packa webbprogram i Dreamweaver och distribuera dem till Android™- och iOS-baserade enheter. Mer information finns i Paketera webbprogram som systemspecifika (native) mobilprogram (CS5.5).

Stöd för HTML5, CSS3 och jQuery

Dreamweaver stöder kodtips för HTML5, CSS3 och jQuery.

Det finns även startlayouter som kan användas för att skapa HTML5-sidor helt från början. Dreamweaver stöder HTML5-funktionen som gör att du kan bädda in videoklipp i HTML-sidor. Mer information hittar du i Bädda in videoklipp i webbsidor (HTML5).

CSS-panelen har utökats med stöd för vanliga CSS3-egenskaper. Mer information finns i Kodtips och Ökat CSS3-stöd på CSS-formatpanelen (CS5.5).

Stöd för FTPS

Överför data med FTPS. FTPS (FTP över SSL) stöder både kryptering och autentisering medan SFTP endast stöder kryptering. Mer information finns i FTPS-anslutningar (CS5.5) (på engelska).

Stöd för W3C-validerare

Skapa standardkompatibla HTML- och XHTML-sidor med W3C-valideraren i Dreamweaver. Mer information finns i Validera dokument med W3C-valideraren (CS5.5).

Nyheter (CS5)

Adobe BrowserLab

Dreamweaver CS5 är integrerat med Adobe BrowserLab, en av de nya CS Live-onlinetjänsterna, som är en snabb och genomgripande lösning när det gäller tester av kompatibilitet mellan webbläsare. I BrowserLab kan du förhandsgranska webbsidor och lokalt innehåll med hjälp av flera olika verktyg för granskning och jämförelse. Mer information finns i BrowserLab.

Integrering med Business Catalyst

Adobe Business Catalyst är ett serverbaserat program som ersätter traditionella skrivbordsverktyg med en central plattform för webbdesigner. Programmet fungerar tillsammans med Dreamweaver och gör att du kan bygga allt från enkla datadrivna webbplatser till kraftfulla onlinebutiker. Se http://www.adobe.com/go/business_catalyst_get_extension_se

Förbättringar av CSS

Aktivera/inaktivera CSS

Med Aktivera/inaktivera CSS kan du inaktivera och aktivera CSS-egenskaper direkt från CSS-formatpanelen. När du inaktiverar en CSS-egenskap innebär det helt enkelt att egenskapen görs till en kommentar, utan att tas bort. Se Aktivera/inaktivera CSS.

Läget Inspektera

I läget Inspektera kan du visa CSS-rutmodellegenskaper – inklusive utfyllnad, kanter och marginaler – utan att behöva läsa kod eller använda en separat funktion från tredje part som t.ex. Firebug. Se Inspektera i Live-vy.

CSS-startlayouter

Dreamweaver CS5 innehåller uppdaterade och förenklade CSS-startlayouter. De avancerade väljarna från CS4-layouterna har tagits bort och ersatts med enklare och mer lättanvända klasser. Se Skapa en sida med en CSS-layout.

Med funktionen för dynamiskt relaterade filer kan du identifiera alla externa filer och skript som behövs för att skapa PHP-baserade CMS-sidor (Content Management System) och visa filnamnen i verktygsfältet Relaterade filer. Det går normalt att identifiera filer för CMS-ramverken Wordpress, Drupal och Joomla! i Dreamweaver. Mer information finns i Öppna dynamiskt relaterade filer.

Live-vynavigering

Live-vynavigering aktiverar länkar i Live-vyn som gör att du kan använda serverbaserade program och dynamiska data. Funktionen gör också att du kan ange en URL när du vill inspektera sidor som drivs från en direktwebbserver och redigera sidor du har bläddrat till som ligger på en av de lokalt definierade webbplatserna. Se Förhandsvisa sidor i Dreamweaver.

Kodtips för egna PHP-klasser

I PHP-kodtipsen visas den korrekta syntaxen för funktioner, objekt och konstanter i PHP. Kodtipsen fungerar också med dina egna funktioner och klasser samt med ramverk från andra leverantörer, t.ex. Zend.

Förenklad platskonfiguration

Dialogrutan Platsdefinition har gjorts om och heter nu Platskonfiguration. Den gör det enklare att konfigurera en lokal Dreamweaver-plats för att du snabbare ska kunna komma igång att bygga egna webbsidor. Med hjälp av fjärrserverkategorin kan du ange fjärrservrar och testservrar i samma vy. Se Konfigurera en lokal version av din plats och Ansluta till en fjärrserver.

Platsspecifika kodtips

Funktionen för platsspecifika kodtips gör att du kan anpassa kodmiljön när du arbetar med PHP-bibliotek och CMS-ramverk från andra leverantörer, t.ex. WordPress, Drupal, Joomla!. Det går att ta med temafiler för bloggar och andra egna PHP-filer och PHP-kataloger som källor för kodtipsen. Mer information finns i Platsspecifika kodtips.

Bättre stöd för Subversion

Dreamweaver CS5 har utökat stöd för Subversion. Det betyder att du kan flytta, kopiera och ta bort filer lokalt och sedan synkronisera ändringarna med fjärr-SVN-databasen. Det nya kommandot Återgå gör att du snabbt kan rätta trädkonflikter eller gå tillbaka till en tidigare filversion. Dessutom finns det ett nytt tillägg som gör att du kan ange vilken version av Subversion du vill använda i ett visst projekt. Se Hämta och checka in filer med Subversion (SVN).

Undertryckta funktioner

Följande funktioner undertrycks i Dreamweaver CS5:

 • Utvärderingsrapport för tillgänglighet

 • ASP/JavaScript-serverbeteenden

 • Kontrollera webbläsare, JavaScript-beteende

 • Ansluta till en FTP/RDS-server utan att definiera någon plats

 • Kontrollera Shockwave eller SWF, JavaScript-beteende

 • Skapa webbfotoalbum

 • Dölja popup-meny, JavaScript-beteende

 • InContext Editing: Hantera tillgängliga CSS-klasser

 • Infoga FlashPaper

 • Infoga/ta bort Mark of the Web-kod

 • Integrering med Microsoft Visual SourceSafe

 • Navigeringsfält

 • Spela upp ljud, JavaScript-beteende

 • Visa händelser-menyn (beteendepanelen)

 • Visa popup-meny, JavaScript-beteende

 • Tidslinje, JavaScript-beteenden

 • Validera taggar

 • Visa Live Data

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto