Nyheter i CS6

Creative Cloud-uppdateringar senare än CS6

12.1 Uppdatering 24 september 2012: 

Information om nyheter i den här utgåvan finns på Nyheter | Creative Cloud.

12.2 Uppdatering 14 feb. 2013:

Information om nyheter i den här utgåvan finns på Nyheter | Creative Cloud | Feb 2013.

Videosjälvstudiekurser

Videosjälvstudier för nya funktioner i Dreamweaver CS6 är nu tillgängliga på Adobe TV (http://www.adobe.com/go/learn_dwcs6_adobetv_se).

Ny platshanterare

Dialogrutan Hantera platser (Plats > Hantera platser) har en ny design, även om mycket av funktionaliteten är densamma. Bland de nya funktionerna finns möjligheten att skapa eller importera Business Catalyst-platser.

Flytande stödraster-baserade CSS-layouter

Använd de nya kraftfulla layouterna med flytande stödraster i Dreamweaver (Nytt  > Ny flytande stödrasterlayout) för att skapa anpassningsbara CSS-layouter som förändras efter skärmstorleken. När du bygger en webbsida med ett flytande stödraster justeras layouten och innehållet i den automatiskt till den enhet som användaren visar sidan i, oavsett om det är en dator, läsplatta eller smartphone.

CSS3-övergångar

Med den nya panelen CSS-övergångar kan du applicera smidiga förändringar av CSS-baserade sidelement som reagerar på utlösande händelser som hovring, klickning och fokusering. (Ett vanligt exempel är ett objekt i ett menyfält som gradvis tonar från en färg till en annan när du hovrar över den.) Nu kan du skapa CSS-övergångar med både kodsupport och den nya panelen CSS-övergångar (Fönster > CSS-övergångar).

Markering av flera CSS-klasser

Du kan nu använda flera CSS-klasser på ett och samma element. Markera elementet, öppna dialoggrutan Markering av flera klasser och välj dina klasser. Efter att du använt dessa klasser skapar Dreamweaver en ny multiklass av dina markerade klasser. Den nya multiklassen är sedan tillgänglig från andra platser där du gör CSS-markeringar.

Du kan öppna dialogrutan Markering av flera klasser från flera olika ställen:

  • HTML-egenskapskontrollen (Välj Använd flera klasser i menyn)
  • Popup-menyn Målregel i CSS-egenskapskontrollen
  • Taggväljarens snabbmeny, längst ned i dokumentfönstret (högerklicka på en tagg och välj Ange klass > Använd flera klasser.)
Adobe TV: Markera flera klasser i Dreamweaver CS6

Integrering av PhoneGap Build

I och med integreringen med den nya spännande tjänsten PhoneGap Build kan du skapa inbyggda program för mobila enheter med HTML, CSS och JavaScript. När du har loggat in på PhoneGap Build via PhoneGap Build-panelen (Plats > PhoneGap Build) kan du skapa ditt webbprogram direkt i tjänsten PhoneGap Build och hämta de systemspecifika mobilprogram som du har skapat till din lokala dator eller mobila enhet. Med tjänsten PhoneGap Build kan du hantera ditt projekt och skapa inbyggda program för populära mobila plattformar, till exempel Android, iOS, Blackberry, Symbian och webOS.

jQuery Mobile 1.0 och jQuery Mobile-färgrutor

jQuery Mobile-1.0

Dreamweaver CS6 levereras med jQuery 1.6.4 och jQuery Mobile 1.0-filer. Startsidor för jQuery Mobile hittas i dialogrutan Nytt dokument (Arkiv > Nytt > Sida från exempel > Startsidor för mobila enheter). Nu kan du också välja mellan två typer av CSS-filer när du skapar dina jQuery Mobile-sidor: fullständiga CSS-filer eller CSS-filer som delats upp i strukturella och tematiska komponenter.

jQuery Mobile-färgrutor

Förhandsgranska alla färgrutor (teman) i en jQuery Mobile-CSS-fil genom att använda den nya panelen jQuery Mobile-färgrutor (Fönster > jQuery Mobile-färgrutor). Med panelen kan du sedan använda färgrutor på eller ta bort färgrutor från olika element på din jQuery Mobile-webbsida. Med den här funktionen kan du använda färgrutor på rubriker, listor, knappar och andra element, ett i taget.

Integrering med Business Catalyst

Nya Business Catalyst-platser

Nu kan du skapa en ny Business Catalyst-provplats direkt i Dreamweaver, och utforska allt som Business Catalyst har att erbjuda dina kunder och projekt.

Panelen Business Catalyst

När du har loggat in på din Business Catalyst-plats kan du infoga och anpassa Business Catalyst-moduler direkt från panelen Business Catalyst (Fönster > Business Catalyst) i Dreamweaver. Du kommer åt många avancerade funktioner, till exempel produktkataloger, bloggar, integrering med sociala media, kundvagnar och mycket mer. Tack vare integreringen kan du arbeta sömlöst med dina lokala filer i Dreamweaver och databasinnehållet på din plats.

Webbteckensnitt

Nu kan du använda kreativa teckensnitt med webbstöd (t.ex. Google eller Adobe Fonts) i Dreamweaver. Använd först Hanterare av webbteckensnitt (Ändra > Webbteckensnitt) och importera ett webbteckensnitt till din Dreamweaver-plats. Sedan blir webbteckensnittet tillgängligt och kan användas på dina webbsidor.

Förenklad PSD-optimering

Dialogrutan Förhandsvisning i Dreamweaver CS5 kallas nu Bildoptimering. Om du vill öppna den dialogrutan markerar du en bild i dokumentfönstret och klickar på knappen Redigera bildinställningar i egenskapskontrollen.  Vissa av de alternativ som tidigare fanns i dialogrutan Förhandsvisning i CS5 finns nu i egenskapskontrollen.

Bilden förhandsvisas omedelbart i Design-vyn när du ändrar inställningarna i dialogrutan Bildoptimering.

Förbättrad FTP-överföring

I Dreamweaver används flerkanalsöverföring för samtidig överföring av markerade filer via flera kanaler. I Dreamweaver kan du även samtidigt använda Get- och Put-åtgärder för att överföra filer.

Om tillräcklig bandbredd finns blir överföringar snabbare med asynkron FTP-flerkanalsöverföring.

Mer information finns på http://blogs.adobe.com/dreamweaver/2012/06/ftp-improvement-in-dreamweaver-cs6.html.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto