Sammanfattning av nya funktioner

Infoga HTML5-video och -ljud

Du kan infoga HTML5-video och HTML5-ljud på webbsidor med Dreamweaver. Video- och ljudelementen i HTML5 specificerar en standardmetod för att bädda in och visa video och ljud på en webbsida.

Mer information om hur du infogar HTML5-video finns i Infoga HTML5-video.

Mer information om hur du infogar HTML5-ljud finns i Infoga HTML5-ljud.

Infoga semantiska HTML5-element från panelen Infoga

Välj Layout på panelen Infoga (Fönster > Infoga) så visas en lista med semantiska element som du kan infoga i layouten på HTML5-sidan. Om du vill redigera det infogade semantiska elementets egenskaper markerar du det och redigerar egenskaperna på panelen Egenskaper.

Du kan även använda Infoga-menyn (Infoga > Layout) för att infoga semantiska taggar.

De sju nya semantiska taggarna i den här utgåvan: Article, Aside, HGroup, Navigation, Section, Header och Footer.

En självstudiekurs om hur du använder semantiska taggar för sidlayouten finns i Jennifer Marsmans bloggartikel med titeln Semantic Markup and Page Layout (semantiska märkord och sidlayout).

I självstudiekursen HTML5 Semantics in Dreamweaver CS5.5 (HTML5-semantik i Dreamweaver CS5.5) finns information om hur du använder semantiska HTML5-element i Dreamweaver CS5.5.

Importera Adobe Edge Animate-kompositioner

Obs!

Från november 2015 utvecklas Edge Animate inte längre aktivt. Mer information finns i Edge-produktfamiljen | Slut på utvecklingen.

Du kan importera Adobe Edge Animate-kompositioner (OAM-filer) till Dreamweaver. Kompositionen monteras där markören hålls.

Innehållet som extraheras från OAM-filen placeras som standard i mappen edgeanimate_assets. Du kan ändra standardplats i dialogrutan Platskonfiguration.

Mer information finns i Importera Edge Animate-kompositioner.

Stöd för HTML5 Canvas

Elementet Canvas i HTML5 är en behållare för dynamiskt genererad grafik. Grafiken skapas under körning med ett skriptspråk som JavaScript. Mer information finns i artikeln HTML 5 Canvas.

Canvas-elementet har attribut för ID, höjd och bredd.

  • Du hittar Canvas-elementet genom att välja Infoga > Canvas. Du kan även öppna panelen Infoga (Fönster > Infoga) och välja Allmänt på menyn.
  • Om du vill redigera Canvas-elementets egenskaper markerar du det och ändrar egenskaperna i panelen Egenskaper.

Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement

Som en del av stödet för HTML5 har nya attribut lagts till på panelen Egenskaper för formulärelement. Dessutom har fyra nya formulärelement (E-mail, Search, Telephone, URL) lagts till i avsnittet Formulär på panelen Infoga.

Mer information finns i Förbättrat HTML5-stöd för formulärobjekt.

Livesökning (Mac OS)

Använd Livesökning för att söka efter filnamn eller text i filer. Den plats du har valt på panelen Filer söks igenom.

Livesökningen utnyttjar Spotlight API i Mac OS. Eventuella ändringar du gör i inställningarna till Spotlight gäller även livesökningarna. Spotlight visar alla filer på datorn som matchar sökfrågan. Filerna i rotmappen på den webbplats som har valts på panelen Filer söks igenom.

Mer information finns i Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll

FTP-förbättringar

Överför sparade filer automatiskt

Med det här alternativet överförs filer automatiskt till servern även om en parallell överföring eller nedladdning pågår när filen sparas. Vissa problem med den här funktionen i den tidigare versionen har lösts så att den fungerar bättre.

Fortsätt arbeta med Dreamweaver när Business Catalyst-webbplatsen hämtas

Även om du väljer Överför sparade filer automatiskt kan du fortsätta arbeta med Dreamweaver när du hämtar Business Catalyst-webbplatsen.

Förbättringar av dialogrutan för Adobe ID-lösenordet

Det Adobe ID som du valde under installationen visas i den här dialogrutan. Du har möjlighet att spara lösenordet och få information om lösenord som du har glömt bort.

Dialogrutan Adobe ID-lösenord
Dialogrutan Adobe ID-lösenord

Förbättrad teckensnittshantering

Teckensnittslistan på menyn Teckensnitt har delats upp i systemteckensnitt och webbteckensnitt. Systemteckensnitten visas först på menyn.

  • Dialogrutan Hanterare av webbteckensnitt (Ändra > Webbteckensnitt) har bytt namn till Portfölj med webbteckensnitt. Du kan använda Portfölj med webbteckensnitt för att lägga till webbteckensnitt till teckensnittslistan.
  • Knappen Lägg till teckensnitt har bytt namn till Lägg till lokalt teckensnitt.
  • De separata ikonerna gör det enkelt att skilja systemteckensnitt från webbteckensnitt.
Dialogrutan Portfölj med webbteckensnitt
Dialogrutan Portfölj med webbteckensnitt

Separata ikoner för systemteckensnitt och webbteckensnitt
Separata ikoner för systemteckensnitt och webbteckensnitt

Omstrukturerad Infoga-meny

Alternativen på panelen Infoga och menyn Infoga har omstrukturerats. Mer information finns i Ändringar av infogningsalternativ | Creative Cloud.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?