Sammanfattning av nya funktioner

Dessa funktioner är endast tillgängliga för medlemmar i Creative Cloud och prenumeranter på särskilda produkter. Adobe Creative Cloud om du vill gå med i Adobe Creative Cloud.

Tillägg, favoriterna på panelen Infoga och kortkommandona behålls när du uppgraderar från 12.0 och 12.1. Om ditt tillägg fanns under en Infoga-meny som tagits bort kan du hitta dina tillägg under Infoga > Saknade tillägg.

Om dina tillägg hade installerat åtkomstpunkter (poster) i panelen Infoga under en lista som tagits bort kan du hitta åtkomstpunkterna under kategorin Övrigt. Till exempel har listan Media under i kategorin Allmänt på panelen Infoga tagits bort. Nu finns den direkt under panelen Infoga som en kategori som heter Media. Alla objekt som dina tillägg tidigare placerade under Media finns nu under kategorin Övrigt.

Integrering av Edge Web Fonts

Du kan lägga till både Adobe Edge- och webbteckensnitt i teckensnittslistan i Dreamweaver. I teckensnittslistan visas de fontstackar som Dreamweaver har stöd för överst, innan webbteckensnitt och Edge-teckensnitt.

Förbättringar i flytande stödrasterlayouter

Alla flytande stödrasterelement har flyttats till kategorin Struktur på menyn Infoga. Nya alternativ som Ordered List (Ol), Unordered List (Ul) och List (LI) har införts. När du skapar en sida med flytande stödraster eller öppnar en sida med en flytande stödrastermall visas vyn Struktur på panelen Infoga som standard.

Dessutom visas nu gränssnittsalternativen för Div-element, som Dölj, Duplicera, Lås och Växla när du markerar ett element.

Du kan nu kapsla flytande element och ange en klass eller ett ID som flytande väljare när du infogar ett element.

Om du vill ha en fördjupad kunskap om dessa förbättringar kan du se videon här.

Mer information om layouter med flytande stödraster finns i Layouter med flytande stödraster.

Nya HTML5-formulärindatatyper

Följande HTML5-formulärindatatyper är nu tillgängliga i Dreamweaver. Mer information om dessa element finns i HTML5-formulärindatatyper (på engelska).

 • Color
 • Date
 • Date Time
 • Date Time Local
 • Month
 • Number
 • Range
 • Time
 • Week

Nya formulärelement för jQuery Mobile

Följande jQuery-formulärelement är nu tillgängliga i Dreamweaver. Dessa element fungerar på samma sätt som motsvarande element i HTML5-formulärindatatyperna.

Mer information finns i http://jquerymobile.com/test/docs/forms/textinputs/ (på engelska)

 • Date
 • Date Time
 • Email
 • Month
 • Number
 • Search
 • Time
 • URL
 • Week

Förbättringar i Edge Animate-arbetsflödet

 • I designvyn har en snabbmeny införts för OAM-platshållarfiler. De alternativ som är tillgängliga i menyn är Kodnavigatör, Radbryt tagg, Ta bort tagg, Klipp ut, Kopiera och Klistra in.
 • Nu kan du infoga en OAM-fil med DB-tecken (double-byte) i namnet.

Uppdateringar till PhoneGap-arbetsflödet

Ändringarna i Dreamweaver har gjorts för att få kompatibilitet med ändringarna i PhoneGap. Den här funktionen är också tillgänglig som en del i 12.0.3-uppdateringen.

För de operativsystem du riktar in dig på behöver du nu ange nyckel och lösenord. Information om signeringsnyckeln krävs bara för Android, iOS och Blackberry. Om du inte kan bygga mer än ett program kan det bero på att du inte prenumererar på PhoneGap-tjänsten.

Mer information finns i Paketera webbprogram som inbyggda mobilprogram med PhoneGap Build.

Andra ändringar och förbättringar

 • HTML5 är standarddokumenttyp för alla nya dokument.
 • Standardinställningarna i dialogrutan för FTP-synkronisering har ändrats.
  • För Synkronisera är standardinställningen Hela platsen.
  • För Riktning är standardinställningen Hämta och skicka nyare filer.
 • Vyn Utökat tabelläge har återinförts. Detta alternativ är dock inte längre tillgängligt på panelen Layout. Om du vill använda detta alternativ infogar du en tabell i Dreamweaver, högerklickar på tabellen och väljer sedan Utökat tabelläge.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto