Sammanfattning av funktioner | Dreamweaver | 2018-utgåvor

Mars 2018-utgåvan (18.1) och oktober 2017-utgåvan (version 18.0) av Dreamweaver

Mars 2018-utgåvan av Dreamweaver (version 18.1) har stöd för Bootstrap 4.0.0. Läs mer för att få en snabb introduktion till den här funktionen.

En sammanfattning av funktioner som introducerades i tidigare versioner av Dreamweaver finns i Sammanfattning av funktioner | Tidigare Dreamweaver-versioner.

Stöd för Bootstrap 4.0.0

Nyheter i mars 2018-utgåvan

Den senaste utgåvan av Dreamweaver har stöd för Bootstrap-version 4.0.0. Med Bootstrap 4.0.0 kan du dra nytta av alla nya funktioner i det populära CSS-ramverket när du skapar responsiva webbplatser i Dreamweaver. 

Med Bootstrap 4.0.0 i Dreamweaver kan du använda komponenter som Cards, Badges och Forms. Du har dessutom tillgång till en ny 4.0.0-mapp på panelen Fragment under Bootstrap-fragment

Bootstrap 4.0.0-komponenter på panelen Infoga
Bootstrap 4.0.0-komponenter på panelen Infoga

Bootstrap 4.0.0-kodfragment
Bootstrap 4.0.0-kodfragment

Som standard används version 4.0.0 när du skapar en plats. Du kan dock skapa en plats med den tidigare versionen genom att välja 3.3.7 i Platsinställningar > Avancerade inställningar > Bootstrap > Bootstrap-version.

Ändra Bootstrap-version till 3.3.7
Ändra Bootstrap-version till 3.3.7

Mer information om hur du skapar responsiva webbplatser i Dreamweaver med Bootstrap 4.0.0 finns i Designa responsiva platser i Dreamweaver med Bootstrap.

I Dreamweaver finns även startmallar för Bootstrap 4.0.0. Du hittar de nya startmallarna på Arkiv > Nytt > Startmallar > Bootstrap-mallar.

Stöd för HiDPI-bildskärmar i Dreamweaver (Windows)

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Nu har Dreamweaver stöd för HiDPI-bildskärmar för Windows och DPI-anpassas efter bildskärmarna. Det innebär att programmet skalanpassar efter den skala som är inställd på bildskärmen.

Tidigare skalanpassades inte gränssnittselement i Dreamweaver korrekt på 4K-bildskärmar. Objekt som menyer, teckensnitt och ikoner blev pixliga, små och oskarpa. Stödet för HiDPI ger en förbättrad användarupplevelse i Dreamweaver. Gränssnittselementen blir tydligare och pixlas inte. Dessutom slipper du t.ex. överlappande gränssnittselement.

Stöd för flera bildskärmar i Dreamweaver (Windows)

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

Nu har Dreamweaver stöd för flera bildskärmar för Windows. Programmet skalanpassar automatiskt till bildskärmens upplösning.

Stödet för flera bildskärmar ger även andra fördelar. Du kan till exempel avdocka ett dokument och visa det på en annan bildskärm. På så sätt kan du enkelt öppna och jämföra dokumentversioner, eller två olika dokument.

Det går även att visa och redigera olika typer av Dreamweaver-dokument på flera bildskärmar. Du kan till exempel redigera ett HTML-dokument på en bildskärm och samtidigt visa eller redigera ett CSS-dokument på en annan bildskärm.

Stöd för flera bildskärmar i Dreamweaver
Stöd för flera bildskärmar i Dreamweaver

Förbättringar av Git-stödet

Förbättrat i oktober 2017-utgåvan

Följande förbättringar av Git-stödet finns i den här utgåvan:

Testa anslutningen till fjärrdatabaser

Nu kan du testa anslutningen till din Git-fjärrdatabas direkt i Dreamweaver. Klicka på Testa i dialogrutan Platskonfiguration eller i dialogrutan Lägg till ny fjärrmapp. Dreamweaver testar om URL:en till din fjärrdatabas är giltig eller inte.

Testa fjärranslutning för Git-fjärrdatabaser
Testa fjärranslutning för Git-fjärrdatabaser

Obs!

Autentiseringsuppgifterna du anger när du lägger till eller ansluter till fjärrdatabasen verifieras inte.

Spara inloggningsuppgifter

Nu kan du spara dina inloggningsuppgifter i Dreamweaver när du klonar en databas. Du kan välja att spara dina uppgifter när du anger dem i dialogrutan Platskonfiguration. Då behöver du inte ange dina uppgifter varje gång du utför Git-fjärråtgärder som Push eller Pull.

Tidigare var alternativet för att spara uppgifter tillgängligt i dialogrutorna Lägg till fjärrmapp och Hantera fjärrmapp. Varje gång du uppdaterade dina uppgifter behövde du gå till de dialogrutorna och ange dem igen. Nu kan du spara dina uppgifter direkt när du klonar en databas.

Välj Spara uppgifter om du vill spara ditt användarnamn och lösenord
Välj Spara uppgifter om du vill spara ditt användarnamn och lösenord

Söka efter filer på Git-panelen

I Dreamweaver kan du söka efter filer på Git-panelen. Om du har ett stort antal filer i din databas kan du söka efter specifika filer genom att ange filnamnet.

När du anger filnamnet i sökfältet visas alla filer som innehåller sökordet omedelbart. Du kan även se status för de filerna i sökresultatet, vilket hjälper dig spåra dina mellanlagrade, ändrade och ospårade filer.

Söka efter filer på Git-panelen
Söka efter filer på Git-panelen

Indikator för sammanslagningskonflikt

När du slår samman grenar i Git och en konflikt uppstår visas nu en indikator för sammanslagningskonflikt på Git-panelen. En ikon med ett utropstecken bredvid en fil visar att en konflikt finns för filen.

Ikon som visar på en sammanslagningskonflikt i Git
Ny ikon som visar på en sammanslagningskonflikt i Git

Detaljerad information om stöd för Git finns i Använda Git i Dreamweaver.

Ny välkomstskärm

Nyheter i oktober 2017-utgåvan

När du startar den senaste versionen av Dreamweaver första gången visas en ny välkomstskärm.

Ny välkomstskärm i Dreamweaver
Ny välkomstskärm i Dreamweaver

Välkomstskärmen i Dreamweaver ger snabb åtkomst till dina senaste filer och startmallar. Dessutom har den nya skärmen flikarna Arbete och Lär dig.

Klicka på fliken Arbete för att gå till dina senast öppnade filer. Klicka på fliken Lär dig för att gå till självstudievideor om Dreamweaver. Klicka sedan på den video du vill se.

Lägg märke till sökikonen i skärmens övre högra hörn. När du skriver in en sökfråga visas programmet dina senaste filer, Creative Cloud-resurser, hjälplänkar och stockbilder som matchar din sökfråga.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto