Läs mer om nya funktioner och förbättringar i april 2019- och juni 2019-utgåvorna av Dreamweaver (version 19.1 och 19.2)
Bootstrap-integrering

Förbättrad kodformatering

Dreamweaver har stöd för formatering av HTML-kod i PHP-dokument enligt de regler som anges i Taggbibliotek.

Bootstrap-integrering

Förbättrad Bootstrap-integrering

Nu är Bootstrap-versionerna 3.4.1 och 4.3.1 integrerade i Dreamweaver 19.1-utgåvan. 

Förbättrad kodformatering

Juni 2019-utgåvan (version 19.2)

Dreamweaver har stöd för formatering av HTML-kod i PHP-dokument enligt de regler som anges i Taggbibliotek. Mer information om hur du anpassar HTML-kodformatering finns i Taggbibliotek. Nu kan du även anpassa formateringsregler för CSS-, JS- och PHP-kod efter dina behov. Mer information om hur du anpassar kodformatering för CSS, JS och PHP finns i Formatera kod.

Förbättrad Bootstrap-integrering

April 2019-utgåvan (version 19.1)

Nu är Bootstrap-versionerna 3.4.1 och 4.3.1 integrerade i Dreamweaver 19.1-utgåvan. 

Som standard skapas en ny webbplats med Bootstrap version 4.3.1. När du skapat dokumentet finns css- och js-mapparna i platsens rotmapp. Om du vill skapa webbplatsen med Bootstrap version 3.4.1 kan du använda funktionerna för hantering av platser och inställningar. För Bootstrap version 3.4.1 finns mapparna för css, js, och teckensnitt i platsens rotmapp.

Mer information finns i Skapa responsiva webbplatser med Bootstrap

Dialogruta för val av Bootstrap-version
Dialogruta för val av Bootstrap-version