Creative Cloud Extrakt

Poznámka:

Webová funkce Extract bude v březnu 2019 zrušena. V aplikacích Photoshop a Dreamweaver pro stolní počítače však bude tato funkce k dispozici i nadále. Další informace najdete v článku Creative Cloud zdroje: ukončení webové funkce Extract.

Funkce Creative Cloud Extrakt usnadňuje převod návrhu aplikace Photoshop na data pro práci s kódem. Funkce Extrakt zjednodušuje práci webovým návrhářům a vývojářům a výrazně zvyšuje efektivitu přeměny webového návrhu na kód s možností dalšího zpracování.

Kompozice Photoshop se všeobecně používají ke sdílení specifikací návrhu s webovými vývojáři, kteří následně převedou zamýšlený návrh na prvky HTML a CSS. V rámci tradičního postupu vytvoří návrháři kompozice Photoshop pro svůj návrh webu či prostředí mobilního zařízení. Návrháři poté připraví soubor PSD pro vývojáře, kteří jej rozdělí na datové zdroje a vytvoří klíčové specifikace. Weboví vývojáři mají následně za úkol vzít tyto elementy návrhu a datových zdrojů a přeměnit je na kód.

Funkce Extrakt tento pracovní postup inovuje a umožňuje webovým návrhářům v aplikaci Photoshop v rekordním čase exportovat optimalizované datové zdroje a sdílet je v podobě souborů PSD s vývojáři během psaní kódu v aplikaci Dreamweaver.

Funkce Extrakt je dostupná v různých fázích pracovního postupu přeměny návrhu souboru PSD na kód.

  • Návrháři mohou při definování a exportu obrazových datových zdrojů z vrstvy či skupiny vrstev využívat známé prostředí aplikace Photoshop.
  • Funkce Extrakt je webovým návrhářům a vývojářům k dispozici prostřednictvím aplikace Dreamweaver v podobě úplného a soběstačného řešení nabízejícího kontextové našeptávání kódu, možnost získávání datových zdrojů a přímou práci v prostředí kódu.

Exportování datových zdrojů v aplikaci Photoshop

Návrháři, kteří vytváří kompozice Photoshop, mohou prostřednictvím jednoduchého vizuálního rozhraní rychle definovat a vytvářet balíčky obrazových datových zdrojů z jednotlivých vrstev nebo skupin vrstev. Tím se zásadně zvyšuje produktivita a návrháři tak mohou věnovat více času samotnému návrhu. 

Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver

Weboví návrháři a vývojáři mohou nově prohlížet soubory PSD v aplikaci Dreamweaver a prostřednictvím kontextového našeptávání kódu jednoduše definovat písma, barvy a přechody u prvků CSS. Podle potřeby mohou také přetahovat optimalizované obrazy na povrch živého zobrazení, kopírovat text a podobně.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?